Att tänka på innan du söker behörighet

Tillsamman med din ansökan ska du bifoga ett utbildningsbevis och ett praktikintyg som styrker att du fått den praktiska erfarenhet som behörigheten kräver.

Innan du ansöker om behörighetFör varje behörighetstyp ställs såväl ett utbildningskrav som ett praktkkrav. Dessa krav finns reglerade i ELSÄK-FS 2013:1.

Utbildning

Utbildningen ska styrkas genom en betygskopia. Ta bara med betygssatta elutbildningar som är relevanta för den sökta behörigheten som till exempel betyg från högskola, gymnasieskola, yrkesskola eller från påbyggnadsutbildning för allmän och begränsad behörighet. Bifoga inte original!

Praktikintyg

Praktik ska styrkas genom intyg från behörig elinstallatör där du arbetat. Använd Elsäkerhetsverkets "Blankett för praktikintyg" till detta.

Praktikintyg ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn och personnummer på den behörighetssökande.
 • Företagets namn och adress
 • Tid för anställningen (anställningens tidsperiod från och med - till och med)
 • Specificerade arbetsuppgifter så att typen av elinstallationsarbete kan bedömas. Vid ansökan om allmän behörighet (AB) ska elarbeten på anläggningar över respektive under 1 000 volt växelspänning eller 1 500 volt likspänning redovisas var för sig.
 • Datum och underskrift. Intyg om genomförd praktik ska utfärdas av den elinstallatör hos vilken sökanden varit anställd eller den elinstallatör som varit anställd i samma företag som sökanden under dennes praktik. Intyg som endast du själv skrivit under accepteras inte.

Kompletterande uppgifter

Om praktikintygen innehåller ovan nämnda uppgifter och meritförteckningen är korrekt ifylld kan ansökan handläggas utan fördröjning. I vissa fall kan Elsäkerhetsverket behöva kontrollera de bifogade handlingarna mer ingående och då kan du bli ombedd att lämna kompletterande uppgifter.

Har du fått med allt i din ansökan

Alla nedstående uppgifter ska finnas med i din ansökan.

 • Har du fyllt i alla personuppgifter?
 • Har du kryssat i vilken behörighet du söker?
 • Har du fyllt i meritförteckningen?
 • Har du endast skickat med betyg och praktikintyg som är relevanta för den behörighet du sökt? Skicka endast med intyg som finns upptagna på meritförteckningen.
 • Har du numrerat bilagorna?
 • Har du bifogat styrkta kopior och inga original?
 • Har du skrivit under ansökan?

 

 

Sidansvarig: Anders Kaukerat

Publicerad: 2014-01-07
Senast uppdaterad: 2014-01-07

Mer information

Mer information

54.83.133.189