• Skriv ut

Att vara elinstallatör

En elinstallatör kan med sin behörighet ha överinseende över yrkesman.

Att vara elinstallatör innebär inte bara att man själv får utföra de behörighetskrävande arbeten som omfattas av behörigheten. Elinstallatörer får också utöva överinseende över yrkesmän. Överinseendet medför att yrkesman i sin tur får utföra de behörighetskrävande arbeten som överinseendet omfattar.

Vilka arbeten överinseendet omfattar bestämmer elinstallatören. Det är elinstallatören som ska se till att yrkesmannen har de kunskaper och färdigheter som krävs för det aktuella arbetet.

Den som har behörighet har alltså möjlighet, men inte skyldighet, att utöva överinseende över yrkesmän.

Elinstallatören utfärdar intyget

Det är elinstallatören som utfärdar det intyg som Elsäkerhetsverket kräver när yrkesmän ansöker om behörighet. Därför är det viktigt att elinstallatören och yrkesmannen i förväg diskuterar praktikens innehåll med mera. Mer information finns på vår sida Att intyga praktik åt en yrkesman.

Elinstallatörens kom-ihåg

  • Om du utövar överinseende över yrkesmän som inte är anställda i samma företag som du:
    - kontrollera att förutsättningarna i 1 kap. 13 § ELSÄK-FS 2013:1 är uppfyllda
    - dokumentera överinseendet, till exempel genom att använda Elsäkerhetsverkets särkskilda blankett för detta.

  • Det kan vara bra att dokumentera överinseendet även när yrkesmannen är anställd i samma företag så att det är tydligt vilka yrkesmäns kompetens du ansvarar för att kontrollera och i vilken omfattning.

  • Tänk på att du är ansvarig för att kontroll före ibruktagning sker i de arbeten som du utövar ditt överinseende över, även om någon annan utför kontrollen.

  • Tänk på att yrkesmän som du utövar överinseende över kan vilja åberopa utfört arbete som praktik vid ansökan om behörighet – diskutera gärna detta med yrkesmannen innan arbetet påbörjas.

Behörigheter gäller tillsvidare från 1 januari 2016

Elsäkerhetsverket har bedömt att regeln att en behörighet gäller i femton år och förlängs tio år i taget efter ansökan, inte har någon praktisk nytta. Därför slopas nu kravet på förlängning. Här nedan hittar du ett följebrev för utskrift. Det styrker att beviset fortfarande är giltigt trots att den angivna giltighetstiden har passerat.

Andra färdigheter och kunskaper

Det finns förstås mer som är bra att kunna när du arbetar som elinstallatör, till exempel hur du får till ett gott samarbete med din kund. För dig som har privatpersoner som kunder har Konsumentverket tagit fram en broschyr som handlar om just detta. Den heter Tips till dig som är hantverkare och finns att ladda hem gratis på Konsumentverkets webbplats. Länk hittar du längre ner på denna sida.

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Dokument

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-03-26
Senast uppdaterad: 2017-01-24