• Skriv ut

Att intyga praktik åt en yrkesman

Alla som vill bli elinstallatörer måste ha praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete. Praktiken innebär i huvudsak att man utför behörighetskrävande arbete under överinseende av en elinstallatör.

Omfattningen av arbetet och under hur lång tid, beror på vilken typ av behörighet yrkesmannen avser att söka. Yrkesmannen som avser att bli elinstallatör kan även tillgodoräkna sig en mindre del icke behörighetskrävande arbete. Detta bedöms i varje enskilt fall av Elsäkerhetsverket. Vid sådan praktik är det arbetsgivaren som intygar att den sökande utfört sådant arbete.

När du som elinstallatör utövar överinseende över en yrkesman som i framtiden vill söka behörighet är det viktigt att redan innan arbetet påbörjas tänka på att praktiken ska ha ett visst innehåll.

Visar flödet vid praktik - Först planering, sedan överinseende och slutligen intyg.Praktiken ska enligt 1 kap. 6 § ELSÄK-FS 2013:1 ge erfarenhet av följande arbeten som den aktuella behörigheten omfattar.

  • Val och montering av ledningssystem
  • Val och montering av jordningssystem
  • Val och montering av bryt- och manöverdon
  • Val och montering av elektriska skyddsapparater
  • Kontroll före i bruktagning och felsökning

Detta gäller inte för begränsad behörighet BB3 där praktiken beslutas av Elsäkerhetsverket i varje enskilt fall.

Nämn vilka moment som genomförts

Det är du som elinstallatör som utövar överinseende under praktiken och därmed ska ange i intyget vilka genomförda moment som har gett yrkesmannen tillräcklig erfarenhet. Om något moment inte utförts under praktiktiden anger du det också i intyget. Yrkesmannen kan då komplettera genom att genomföra sådan praktik hos annan elinstallatör för att få den erfarenhet som saknas.

Praktikens sammansättning

Praktikens sammansättning beror på vilken typ av behörighet som yrkesmannen avser att söka. Krav på praktik för respektive behörighet framgår av ELSÄK-FS 2013:1. Du kan också läsa mer genom att klicka på länkarna nedan.

Exempel för allmän behörighet AB

Se bild nedan: Praktik för AB-behörighet (totalt 4 år) ska omfatta minst ett års arbete på högspänningsanläggningar och minst två år på lågspänningsanläggningar. Den övriga tiden kan utgöras av arbete på endera hög- eller lågspänningsanläggningar. Om du har utfört elinstallationsarbete på fartyg, fordon eller arbete på andra anordningar som är avsedda att anslutas till en starkströmsanläggning kan ett år av detta tillgodoräknas efter prövning av Elsäkerhetsverket i varje enskilt fall. Minst tre år ska ha utförts sammanhängande.

* Arbete på sådana anläggningar och anordningar som anges i 1 § andra stycket godtas efter prövning av Elsäkerhetsverket i varje enskilt fall.

Observera att en elinstallatör endast får utöva överinseende över sådant arbete som omfattas av den egna behörigheten. Detta innebär att man endast kan överinse praktik som omfattas av den egna behörigheten.

Dokument

Praktikintyg allmän behörighet:
Blankett för praktikintyg AB och ABL (pdf)
Så här fyller du i ovanstående blankett (pdf)

Praktikintyg till övriga behörighetstyper finns under Blanketter (länk nedan).

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-03-26
Senast uppdaterad: 2016-08-10