• Skriv ut

Undantag från anställningsförhållande

När du som elinstallatör utövar överinseende över en yrkesman gäller som huvudregel att du och yrkesmannen måste vara anställda i samma företag, se 6 § elinstallatörsförordningen (1990:806). Vissa undantag finns.

Elsäkerhetsverket har möjliggjort vissa undantag från kravet på anställningsförhållande.

Enligt 1 kap. 13 § ELSÄK-FS 2013:1 kan du utöva överinseende över yrkesmän som inte är anställda i samma företag som du under förutsättning att:

  • det är ett tidsbegränsat arbete
  • tidsbegränsningen är fastställd i förväg, och
  • du dokumenterar överinseendet (omfattningen av arbetet, under vilken tidsperiod arbetet utförts samt vilka personer som överinseendet gäller).

Anläggningen ska kontrolleras innan den tas i bruk

Samma krav på överinseendet gäller, vilket innebär att du ansvarar för att yrkesmannen har de kunskaper och färdigheter som krävs för arbetet. Du ansvarar också för att den elektriska starkströmsanläggningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk.

Elsäkerhetsverket har utformat en blankett som du kan använda för att dokumentera överinseendet.

Det finns även information om hur du fyller i blanketten, se under rubriken Dokument nedan.

Tänk på att du som elinstallatör ska kontrollera yrkesmannens kunskaper och färdigheter. Vilka kunskaper och färdigheter som krävs beror på omfattningen av arbetet som överinseendet avser!

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Mer information

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-03-26
Senast uppdaterad: 2017-01-24