• Skriv ut

Utbildningar

För olika behörighetstyper finns olika utbildningskrav. Vill du veta om utbildningen som du har gått uppfyller utbildningskravet för behörighet måste du göra en ansökan om behörighet som elinstallatör.

Se till att du har rätt utbildning.För att Elsäkerhetsverket ska kunna göra en bedömning måste en kopia på utbildningsbeviset bifogas med ansökan.

Det finns två olika sorters behörighet, allmän behörighet och begränsad behörighet.

Utbildningskrav - allmän behörighet

För behörigheten AB krävs att den sökande genomgått sådan utbildning att kunskaps- och färdighetskraven enligt ELSÄK-FS 2013:1 bilaga 1 och 2 har uppnåtts.

För behörigheten ABL krävs att den sökande genomgått sådan utbildning att kunskaps- och färdighetskraven enligt ELSÄK-FS 2013:1 bilaga 1 har uppnåtts.

Praktikkravet med denna utbildning är fyra år för allmän behörighet AB (varav ett år med elinstallationsarbete på anläggning för nominell spänning över 1000 volt växelspänning eller 1500 volt likspänning). För allmän behörighet ABL är praktikkravet fyra år.

Utbildningskrav - begränsad behörighet BB1

För begränsad behörighet BB1 krävs att den sökande genomgått sådan utbildning att kunskaps- och färdighetskraven enligt ELSÄK-FS 2013:1 bilaga 3 har uppnåtts. I den nuvarande gymnasieskolan (GY2011) anses nedanstående kurser uppfylla kravet i bilaga 3. 

  • Praktisk ellära 100 poäng (ELLPRA0)
  • Elkraftteknik 100 poäng (ELRELF0).

Det lägsta betyget som godtas är E.

Utbildningskrav för respektive behörighet regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2013:1.

Mer information

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-01-07
Senast uppdaterad: 2016-08-10