• Skriv ut

Guide till företagsregistrering

Alla företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket och ha ett egenkontrollprogram innan de påbörjar arbetet. E-tjänsten för företagsregistrering har öppnat. Från och med 1 juli 2017 börjar de nya reglerna att gälla. OBS! För att lämna korrekta uppgifter vid registreringen ber vi er att ta del av informationen nedan.

Symbol för registrering av företagSidans innehåll:

Använd vår e-tjänst

Du registrerar företaget enklast via vår e-tjänst. Adressen dit är www.elsakerhetsverket.se/foretagsregistrering.

Du som inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan kontakta Elsäkerhetsverket för mer information.

Förbered registreringen 

 1. Egenkontrollprogram
  Företagets egenkontrollprogram ska vara klart. Om du registrerar företaget före 1 juli 2017 behöver egenkontrollprogrammet vara klart först den 1 juli 2017 då elsäkerhetslagen träder i kraft. Egenkontrollprogrammet ska inte skickas in till Elsäkerhetsverket.
 2. Elinstallatör för regelefterlevnad
  I egenkontrollprogrammet ska det framgå vem eller vilka som är företagets Elinstallatörer för regelefterlevnad. Om ni har flera elinstallatörer i den rollen ska ni utse en av dessa som ska stå i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Om du endast ska registrera företaget för verksamhetstypen Kabelförläggning behöver ni inte registrera någon Elinstallatör för regelefterlevnad.
 3. Verksamhetstyper - registrera endast de verksamhetstyper ni ska arbeta med
  När ni registrerar er kommer ni att behöva ange de verksamhetstyper företagets elinstallationsarbete omfattar, och som framgår i egenkontrollprogrammet. Se till att ha dem till hands. Alla företagets verksamhetstyper ska registreras, även om ni bara utför vissa verksamheter på ett av flera verksamhetsställen. OBS! Registrera endast de verksamhetstyper som ni arbetar med eller avser att arbeta med, alltså inte nödvändigtvis alla verksamhetstyper som er elinstallatör för regelefterlevnad har auktorisation för. Alla verksamhetstyper ni registrerar ska omfattas av och beskrivas i ert egenkontrollprogram. Elsäkerhetsverket gör också tillsyn på alla verksamhetstyper ni registrerat och det är även era registrerade verksamhetstyper som syns i kommande "Kolla elföretaget"-tjänsten. Överväg därför vilka verksamhetstyper ni registrerar. 
 4. Kontaktperson
  Ni ska ange en kontaktperson till företaget, som myndigheten kan kontakta vid eventuella frågor. Förbered namn och kontaktuppgifter till den personen.
 5. BankID
  För att registrera företaget behövs ett BankID. Om du inte har ett BankID i dag kan din bank hjälpa till att ordna det.

Hur många registreringar behöver göras

Du ska göra en registrering för varje företag. Ett organisationsnummer = ett företag = en registrering.

Om ditt företag har flera verksamhetsställen med olika rutiner så ska du ange det i egenkontrollprogrammet. Men alla verksamhetsställen inom ett och samma företag omfattas av samma registrering.

För att se exempel på olika koncernförhållanden se avsnittet ”Introduktion till reglerna för elinstallationsföretag” i handboken för elinstallationer enligt elsäkerhetslagen.
Handbok – Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, utgåva 1 (pdf, A4, 84 sidor).

Vem ska registrera

Det är företaget som utser vem som ska göra registreringen i e-tjänsten å företagets vägnar. Antingen är det den "Elinstallatör för regelefterlevnad" som företaget har bestämt ska stå i företagsregistret, eller så är det någon annan företagsrepresentant. Beroende på vem det är så går registreringen i e-tjänsten till på lite olika sätt.  

Observera att:

 • För utländska företag identifieras personen som gör registreringen på annat sätt.
 • Företag som endast ska registreras för verksamhetstypen Kabelförläggning behöver inte välja väg då de inte ska registrera någon elinstallatör.

Den enklaste och snabbaste registreringen i e-tjänsten är "Direktregistrering".

Direktregistrering

Om det är "Elinstallatören för regelefterlevnad" som registrerar företaget kommer Elsäkerhetsverket inte att behöva göra någon handläggning. Elinstallatören har då redan identifierat sig och gett sitt samtycke till att registrera företaget med sitt BankID. Uppgifterna går då in i registret omedelbart och en bekräftelse skickas direkt.

Direktregistrering är bara möjligt för svenska företag.

Registrering med handläggning

Om det inte är Elinstallatören för regelefterlevnad som registrerar företaget, utan en annan företagsrepresentant, så måste Elsäkerhetsverket kontrollera att elinstallatören ger sitt medgivande innan registreringen kan godkännas. Den kontrollen kräver handläggning och därför dröjer det lite längre innan företaget kan föras in i registret.

Registrering med handläggning kräver att den som registrerar företaget:

 • har skrivit ut en samtyckesblankett (svensk eller engelsk) och fått den undertecknad av den "Elinstallatör för regelefterlevnad" som är utsedd att stå i företagsregistret.
 • scannar in och bifogar samtyckesblanketten i e-tjänsten.

Uppdatera företagsregistret

Det är viktigt att uppgifterna som finns i företagsregistret är uppdaterade, framför allt för att köpare ska få rätt information i e-tjänsten "Kolla elföretaget". Men det är också viktigt eftersom delar av Elsäkerhetsverkets tillsynsarbete baseras på de uppgifter som finns i företagsregistret.

Det är ni på företaget som ansvarar för att uppgifterna om er i företagsregistret är riktiga, och att de uppdateras vid behov.

Uppgifter som kan behöva ändras i företagsregistret över tid är följande:

 • Elinstallatör
  Exempel: Om den "Elinstallatör för regelefterlevnad" som är registrerad för företaget slutar, behöver ni snarast utse en ny och se till att uppgifterna uppdateras i registret.
 • Verksamhetstyper
  Exempel: Om ni vill börja utföra arbete inom verksamhetstyper som ni inte har registrerat er för sedan tidigare, så behöver ni meddela Elsäkerhetsverket den ändringen.
 • Kontaktperson
  Exempel: Om ni byter kontaktperson mot Elsäkerhetsverket så ska ni se till att de nya kontaktuppgifterna hamnar i registret.

Ni uppdaterar enklast uppgifter i företagsregistret genom att använda e-tjänsten för företagsregistrering. Där kan ni välja att ändra befintliga uppgifter.

Avregistrera ett företag från Elsäkerhetsverket 

Om ni inte längre utför elinstallationsarbete på annans anläggning i företaget är det viktigt att ta bort företaget från Elsäkerhetsverkets register. Det kan ni göra via e-tjänsten för företagsregistrering. Klicka då bara på "Ta bort".

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen
Publicerad: 2017-01-03
Senast uppdaterad: 2017-04-06