• Skriv ut

Avgifter

Senast den 1 maj ska du som nätinnehavare betala in  elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift till Elsäkerhetsverket.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet.
  • Elberedskapsavgiften administreras av Affärsverket svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288).

Storleken på avgifterna styrs av förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet.

Elsäkerhetsavgiften är från och med den 1 januari 2016 höjd till 9 kronor 50 öre för lågspänningsabonnemang och till 750 kronor för högspänningsabonnemang.

 

 

Lågspänningsabonnemang Högspänningsabonnemang
Elsäkerhetsavgift

9 kronor 50 öre

750 kronor

Nätövervakningsavgift

3 kronor

600 kronor

Elberedskapsavgift

45 kronor

2 477 kronor

Ovanstående avgifter är utan moms. När nätinnehavaren tar ut avgiften ska normalt moms tas ut från kunden. Reglerna för detta finns i 7 kapitlet 2 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Enligt Skatteverket ska avgiften ses som ett led i tillhandahållandet av elkraften och moms ska därför tas ut. Har du frågor om detta kan du vända dig till Skatteverket. 

perm_contact_calendarKontakt

Annica Karlsson

Ekonom
Telefon: 010-168 05 14
E-post: annica.karlsson@elsakerhetsverket.se

Andra webbplatser (öppnas i nytt fönster)

Sidansvarig: Annica Karlsson
Publicerad: 2009-02-20
Senast uppdaterad: 2017-03-27