• Skriv ut
Alternativ bildtext

Elsäkerhetsverkets tillsynsområden

För att se till att lagarna om el följs utför vi tillsyn av elektriska anläggningar, elektriska produkter och elinstallatörer. Om vi bedömer att det finns faror eller att de regler som finns inte följs, kan vi kräva att elanläggningen stängs, förbjuda att elprodukten säljs eller återkalla behörighet. Innan föreskrifter om radioaktivitet och annan strålning meddelas ska Strålsäkerhetsmyndigheten höras.

Vi utför tillsyn inom tre områden:

  • Marknadskontroll
    Marknadskontroll sker av elprodukter, exempelvis datorer, vattenkokare och lampor. Det är leverantören som har ansvar för att produkterna uppfyller kraven, men du som konsument kan anmäla en elprodukt till oss om du upplever att den är farlig eller stör annan elektrisk utrustning.
  • Elektrisk anläggning
    En elektrisk anläggning kan vara en elcentral, ett vägguttag eller en elledning. Vi vänder oss till innehavaren av en elanläggning för tillsyn. Det kan exempelvis vara restaurangägare, campingplatsägare eller industrier. Om du ser en elanläggning som verkar farlig kan du anmäla anläggningen till oss.
  • Elinstallatör
    Vår tillsyn av elinstallatörer består främst av att utfärda och ompröva behörighet. Anser du att din elektriker har gjort en farlig installation kan du anmäla detta till oss.
Sidansvarig: Sandra Hjelm
Publicerad: 2014-11-17
Senast uppdaterad: 2015-02-06