• Skriv ut

Överklagan av anställningsbeslut

Så här gör du när du överklagar ett anställningsbeslut.

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Elsäkerhetsverket, Box 4, 681 21 Kristinehamn. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Överklagan inom tre veckor

Elsäkerhetsverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om detta beslut lämnades på Elsäkerhetsverkets officiella anslagstavla och Elsäkerhetsverkets webbsida, annars kan överklagandet inte prövas.

Elsäkerhetsverket sänder överklagande vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Om något är oklart kan du vända dig till Elsäkerhetsverket.

Sidansvarig: Malin Nergård
Publicerad: 2013-01-18
Senast uppdaterad: 2015-02-06