• Skriv ut

Regler sorterade efter område

Här kan du hitta de lagar, förordningar och ELSÄK-FS som gäller för ett visst regelområde. De områden som finns är anläggningar, behörighet, elektromagnetisk kompatibilitet och produkter.

Anläggningar

I detta område finns regler som gäller dig som anläggnings- och anordningsinnehavare. Det finns bland annat krav på fortlöpande kontroll av anläggningar och andra grundläggande skyldigheter för dig som anläggningsinnehavare. Det finns också krav på anmälan och driftstillstånd när det gäller vissa anläggningar. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns ytterligare krav på bland annat hur anläggningar ska vara utförda, kontrolleras och skötas.

Läs mer på sidan Regler om anläggningar

Behörighet

I detta område finns krav på att du måste ha behörighet som elinstallatör eller arbeta under en elinstallatörs överinseende för att få utföra elinstallationsarbete. Det finns också krav på vad elinstallatörens överinseende ska innehålla. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns krav på utbildning och praktik för att få behörighet som elinstallatör samt regler om hur du ansöker om behörighet m.m.

Läs mer på sidan Regler om behörighet

Elektromagnetisk kompatibilitet

I detta område finns de samlade kraven som gäller på elektromagnetisk kompatibilitet när det gäller utrustning, oavsett om det gäller apparater eller fasta installationer. Kraven gäller de som tillhandahåller utrustning men det finns också regler som gäller den som använder utrustning.

Läs mer på sidan Regler om elektromagnetisk kompatibilitet

Produkter

I detta område finns regler som gäller för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter som utgör elektrisk materiel, apparater samt leksaker. Det finns krav på hur dessa produkter ska vara utförda och märkta samt dokumentationskrav m.m. Här finns de regler som införlivar sådana produktdirektiv som beslutats inom EU (LVD, RED, ATEX, EMC, Leksaker, GPSD) men också nationella regler som endast gäller i Sverige.

Läs mer på sidan Regler om produkter

Elinstallationsarbete

"Börjar gälla efter 1 juli 2016"Från och med den 1 juli 2017 kommer alla organisationer som utför elinstallationsarbete yrkesmässigt att omfattas av nya regler i elsäkerhetslagen. De nya reglerna innebär att de som är elinstallationsföretag har ett särskilt ansvar för utförandet av elinstallationsarbete samt ska ha ett egenkontrollprogram och minst en elinstallatör för regelefterlevnad med rätt auktorisation som ska vara elinstallationsföretagets stöd. Här finns de regler som gäller elinstallationsföretag men också mer allmänna bestämmelser som gäller alla som utför elinstallationsarbete.

Detta regelområde kommer tillsammans med regelområde Auktorisation att ersätta regelområde Behörighet från och med den 1 juli 2017.

Läs mer på sidan Regler om elinstallationsarbete

Auktorisation

"Börjar gälla efter 1 juli 2016"I detta område finns regler för hur en person ansöker om auktorisation som elinstallatör samt vilka krav på utbildning och praktik som gäller för respektive auktorisation. Kraven för att får utföra elinstallationsarbete yrkesmässigt samt vilken auktorisation en elinstallatör måste ha för att kunna vara ett elinstallationsföretags Elinstallatör för regelefterlevnad framgår av bestämmelserna i regelområde Elinstallationsarbete.

Detta regelområde kommer tillsammans med regelområde Elinstallationsarbete att ersätta regelområde Behörighet från och med den 1 juli 2017.

Läs mer på sidan Regler om auktorisation

Sidansvarig: Kim Reenaas
Publicerad: 2014-12-03
Senast uppdaterad: 2016-06-12