• Skriv ut
Alternativ bildtext

Är din robotgräsklippare ett klipp?

Bosse Nilsson i Karlstad införskaffade i somras, som så många andra, en robotgräsklippare. Snart gjordes upptäckten att när hans robotgräsklippare var igång stannade grannens. Ett problem som tillverkarna inom branschen brottats med, då många av robotgräsklipparna går på samma frekvens. Patrik Jägenstedt vid Husqvarna menar att man inom branschen nu har kommit till en lösning för att slippa störningar.

VillaområdeAtt robotgräsklippare stör ut varandra är inte det enda problemet även om det är det vanligaste. Det kan också hända att internet slutar fungera om det går via ADSL, eller att hörslingor i exempelvis kyrkor kan störas av ett bakgrundsbrus. Henrik Svensson vid Polarpumpen AB, som arbetat länge i branschen och är återförsäljare av flera olika märken av robotgräsklippare, menar att problemen med störningar på ADSL-abonnemang för internet i vissa fall kan vara svåra att lösa.

– Jag pratade med en man nu i somras som menade att han var näst intill hatad i sitt kvarter. Så fort han slog på sin robotgräsklippare dök internet för åtta av hans grannar, säger Henrik Svensson.

Vid Husqvarna har det tagits emot ett fåtal rapporter som rör ADSL-problem menar Patrik Jägenstedt som är utvecklingsansvarig för robotgräsklippare, och i de fallen har problemen var relativt lätta att lösa, bland annat genom att flytta slingan om den legat parallellt med telefonkabeln.

Henrik Olsson vid Elsäkerhetsverket tror att anledningen till de störningar som ibland kan uppstå i samband med robotgräsklippare kan variera stort. Bland annat på tillverkare och vilken teknik som används, men att felrapporter skiljer sig åt skulle också kunna bero på bristande kunskap om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

– Med EMC menas egentligen hur väl elektriska apparater fungerar med varandra, att de är kompatibla helt enkelt. Detta är kanske inte det första man tänker på när det är störningar i internetkopplingen eller då hörslingan störs av ett brus, säger Henrik Olsson.

Samarbete inom branschen

Störningar kan alltså uppstå även om robotgräsklippare som finns på marknaden idag uppfyller de EMC-krav som finns. Orsaken kan vara att robotgräsklipparna ligger för nära varandra i frekvens eller att de kräver större avstånd mellan slingorna vilket innebär att två grannar kan få problem. Men detta har branschen nu själva en lösning på genom att i branschföreningen European Garden Machinery Industry Federation (EGMF) komma överens om vilka frekvenser som ska användas av olika tillverkare.

– Målsättningen med det här samarbetet är att två installationer ska fungera ner till en meter ifrån varandra, säger Patrik Jägenstedt.

Tekniken bakom

Om robotgräsklipparen är byggd på rätt sätt och fungerar som den ska så stör den inte vanlig elektrisk utrustning eller radio i ett hem. Den frekvens som används är så låg, under 100 kHz, vilket innebär att övertoner kan leda till att radioamatörer som använder kortvågsradio kan störas. Vissa modeller kompletteras av en GPS-funktion, men att endast använda GPS är inte möjligt idag då felmarginalen är för stor, de flesta robotgräsklippare idag klipper med någon centimeters felmarginal. Signalerna för en robotgräsklippare är i huvudsak digitala idag, men det har hänt att man fått gå över till analoga signaler, exempelvis då elstängsel visat sig kunna störa.

Grannsämjan sätts på prov

När en störning av något slag upptäcks och en seriös tillverkare eller återförsäljare får reda på detta så blir problemet löst i de flesta fall. Vanligast är att det är en grannes robotgräsklippare som stör eller blir störd. Frekvensen kan då ibland ställas om, eller så kanske slingan kan flyttas en bit för att inte störa.

Vitt staket– Det var min son som kom på att vi kunde använda en timer, så nu klipper vi på tisdagar, torsdagar och lördagar och grannen på de övriga dagarna. Den här lösningen funkar jättefint för oss, men vi får väl se hur det blir om fler i kvarteret köper robotgräsklippare framöver, säger Bosse Nilsson.

En del robotgräsklippare har en funktion som innebär att de inte skickar ut signaler under tiden de laddas, om inte den funktionen finns kan en timer användas.

– Robotgräsklippare som är tillverkade 2015 och senare behöver inte schemalägga sina klipptider om begränsningsslingorna ligger en meter eller mer ifrån varandra, säger Patrik Jägenstedt.

Att branschen själva tagit initiativ till en överenskommelse är positivt, att få en fungerande produkt ligger i såväl köparnas som tillverkarnas intresse.

Elsäkerhetsverket undersöker

Nu i sommar har Elsäkerhetsverket köpt in fyra olika modeller av robotgräsklippare för att testa om de stör annan elektrisk utrustning. Henrik Olsson är inspektör vid Elsäkerhetsverket och kan redan rapportera om störningar vid de första provningarna, men hur starka de är testas nu i ett oberoende testinstitut. Bland annat har signaler upptäckts som inte behövs för klippfunktion, vilket är en ren konstruktionsmiss.

– Jag vill trycka på att om du köper en robotgräsklippare så ska du läsa manualen noga innan du börjar använda den. I de flesta fall står det i manualen att det finns en störningsrisk inom sex till åtta meter, det vill säga att du inte kan placera slingan närmre en annan slinga än så utan risk för störningar, säger Martin Gustafsson inspektör vid Elsäkerhetsverket.

De robotgräsklippare som köpts in för test är tillverkade av Meec, Husqvarna, Gardena och Worx Landroid. När testerna är klara i början på oktober kommer resultaten att publiceras på www.elsakerhetsverket.se.

Marknadskontroll

EMC eller elektromagnetisk kompatibilitet som förkortningen står för handlar om hur väl olika elektriska apparater fungerar tillsammans. De flesta elektriska apparater som används i hemmen idag fungerar väl tillsammans, det vill säga att du kan ha mat i ugnen, titta på TV och låta tvättmaskinen gå samtidigt utan problem. Det finns EU-standarder som reglerar detta och regler som tillverkare måste följa. Det Elsäkerhetsverket gör är att genom stickprov på marknaden köpa in ett antal produkter för test varje år. Detta kallas för marknadskontroll och varje år köper Elsäkerhetsverket in cirka 350 produkter varav 50 är EMC-relaterade. Vill du läsa mer om försäljningsförbud och se vilka produkter det gäller kan du gå in på www.elsakerhetsverket.se.

 

Text: Sandra Hjelm
Foto: Mostphotos/Elsäkerhetsverket

 

Tillbaka till nyhetsbrevet

Ladda hem nyhetsbrevet som pdf

Sidansvarig: Elisabet Ek
Publicerad: 2015-09-23
Senast uppdaterad: 2015-09-23