• Skriv ut

Tillsyn av elektriska anläggningar

En elektrisk anläggning kan vara till exempel en elcentral, ett vägguttag eller en elledning. Vi kan vända oss till innehavaren av en elanläggning för tillsyn. Innehavaren kan vara både den som äger anläggningen eller den som använder anläggningen. Tillsyn är ett av våra sätt att se till att anläggningen är säker och att de regler som finns om el följs.

Tillsyn kan gå till på två sätt, antingen genom att vi kontrollerar dokumentationen eller genom att vi besöker anläggningen. Vi letar då efter eventuella fel eller faror och kontrollerar att de lagar som finns om elektriska anläggningar följs. Enligt lagen ska innehavaren se till att anläggningen är säker för personer, husdjur och egendom.

Vem riktar vi oss till?

Tillsynen vänder sig till innehavaren av en elanläggning. Det kan vara innehavaren av exempelvis en vattenkraftstation, kommunens idrottshall eller någon som äger en byggnad eller lokal.

Vad händer om vi upptäcker brister?

Upptäcker vi brister har vi ett ansvar att meddela innehavaren så att han kan åtgärda dem. Om elanläggningen är i så dåligt skick att det finns risk för omedelbar personskada har vi rätt att stänga av elanläggningen till dess att bristerna åtgärdats. Finns det misstanke om brott mot någon av de lagar som gäller så görs dessutom en polisanmälan.

Sidansvarig: Sandra Hjelm
Publicerad: 2014-11-17
Senast uppdaterad: 2015-02-09