• Skriv ut

Tillsyn av elektriska bananläggningar

Elsäkerhetsverkets tillsyn inom området elektriska bananläggningar omfattar både viss inspektion av fasta anläggningar som kontroll av hur innehavaren eller arbetsgivaren hanterar olika typer av ansvar beroende av vilken verksamhet som bedrivs.

Vid tillsyn av en innehavare eller arbetsgivare kontrolleras organisation, ansvarsförhållanden och delegeringsordning med avseende på elsäkerhet.

I Elsäkerhetsverkets tillsyn av elektriska bananläggningar ingår bland annat följande arbetsuppgifter:

  • Handläggning av anmälan av nya kontaktledningsanläggningar.
  • Handläggning av tekniska frågor.
  • Systemtillsyn genom möten med anläggningsinnehavare. Där förklaras regelverket och innehavarens ansvar beträffande elarbete, auktorisation och elanläggning klarläggs samt egna kompletterande anvisningar diskuteras. Handläggning av förelägganden till följd av tillsynen.
  • Tekniska möten, med till exempel innehavaren eller trafikutövare.
  • Anläggningsinspektion. Handläggning av förelägganden till följd av tillsynen.
  • Brand och olycksfallsutredningar. Handläggning av förelägganden till följd av tillsynen.
Sidansvarig: Peter Lindberg
Publicerad: 2009-02-25
Senast uppdaterad: 2017-07-03