RSS Försäljningsförbud http://www.elsakerhetsverket.se/ Lamphållare med sensor återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lamphallare-med-sensor-aterkallas-fran-konsument/ Lamphållaren med inbyggd sensor klarar inte kraven. Gängorna i lamphållaren är spänningsförande och gör att du kan få elchock när du skruvar i en lampa. Det är riktigt farligt. Elsäkerhetsverket har beslutat att Netto Sverige Marknad AB ska återkalla alla sålda produkter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lamphallare-med-sensor-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 13 Dec 2017 10:54:12 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt LED-strålkastare avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-avger-storningar2/ LED-strålkastaren ger höga nivåer av ledningsbundna störningar. De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. Störningarna kan påverka funktionen hos andra produkter. Uppmätta störningar ligger på 18,0 dB över gränsen, vilket är mycket. LED-strålkastaren saknar också en korrekt EU-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-avger-storningar2/ Mon, 13 Nov 2017 15:28:57 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Erikslunds Möbler AB måste ta tillbaka farlig lampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/erikslunds-mobler-ab-maste-ta-tillbaka-farlig-lampa/ Taklampan har många allvarliga brister och kan vara direkt farlig då man kan beröra spänningsförande delar. Det ger en mycket hög risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att Erikslunds Möbler AB ska ta tillbaka alla sålda taklampor. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/erikslunds-mobler-ab-maste-ta-tillbaka-farlig-lampa/ Wed, 09 Aug 2017 13:28:45 GMT Belysning IT-utrustning Förstärkare stör radio http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/forstarkare-stor-radio/ Förstärkaren ger höga nivåer av utstrålade störningar, bland annat mitt i FM-bandet (vanlig radio helt enkelt). Dessa låg 17,97 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten och störa ut radio. Förstärkaren har heller inget EU-försäkran, vilket är ett lagkrav. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/forstarkare-stor-radio/ Wed, 09 Aug 2017 13:03:17 GMT IT-utrustning NKM AB måste ta tillbaka LED-strålkastare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/nkm-ab-maste-ta-tillbaka-led-stralkastare/ LED-strålkastare avger mycket kraftiga störningar som kan påverka andra produkter i närheten och klarar inte kraven. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att NKM AB måste återta alla sålda LED-strålkastare. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/nkm-ab-maste-ta-tillbaka-led-stralkastare/ Wed, 05 Jul 2017 07:33:00 GMT Belysning Störande LED-lampa stoppas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storande-led-lampa-stoppas/ LED-lampan avger störningar och klarar inte kraven. De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 15,9 dB över gränsen. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 20,8 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storande-led-lampa-stoppas/ Mon, 26 Jun 2017 15:12:01 GMT Belysning Bergman Lights måste ta tillbaka taklampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bergman-lights-maste-ta-tillbaka-taklampa/ En taklampa som sålts av Bergman Lights har mycket allvarliga brister som gör den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda taklampor för att undvika skada på person eller egendom. Bland annat så kan man direkt få elchock bara av att skruva i lampan. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bergman-lights-maste-ta-tillbaka-taklampa/ Tue, 20 Jun 2017 10:57:08 GMT Belysning USB-laddare stoppas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-stoppas2/ USB-laddaren har alldeles för klent tilltaget isolationsavstånd och det finns risk för spänningsöverslag med elchock och brand som följd. Vid spänningsprov så uppstår också överslag. Laddaren saknar också EU-försäkran, vilket är en allvarlig brist i dokumentationen. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Telefonshoppen AB måste sluta sälja den. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-stoppas2/ Tue, 23 May 2017 11:26:18 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Utsug saknar CE-märke http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/utsug-saknar-ce-marke/ Utsuget saknar rätt märkning och vid mätning så är ytterhöljet inte jordat. Det ska det vara eftersom det är en skyddsjordad produkt. Stickproppen är inte heller korrekt utförd. Det saknas också EU-försäkran och bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Automatic Production i Dalarna AB måste sluta sälja den. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/utsug-saknar-ce-marke/ Mon, 22 May 2017 11:45:56 GMT Bruksföremål Radiostyrd bil stoppas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/stopp-for-batteriladdare-for-radiostyrda-bilar/ I laddaren till den radiostyrda bilen finns det allvarliga brister. I en komponent, transformatorn, så är det väldigt klen isolation. Det finns risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Teknikmagasinet Sweden AB måste sluta sälja den. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/stopp-for-batteriladdare-for-radiostyrda-bilar/ Mon, 22 May 2017 10:29:30 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare till balansbräda avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-till-balansbrada-avger-storningar/ Laddaren till balansbrädan uppfyller inte kraven på EMC(störningar). De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 22,9 dB över gränsen. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 28,5 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-till-balansbrada-avger-storningar/ Fri, 19 May 2017 15:19:28 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Lampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lampa-aterkallas-fran-konsument/ En lampa som sålts av Biljardexperten i Stockholm AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Man kan lätt komma åt den spänningsförande sockeln på den ljuskälla man skruvar i. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lampa-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 11 May 2017 08:53:00 GMT Belysning Högtalare med brittisk stickpropp stoppas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/hogtalare-med-brittisk-stickpropp-stoppas/ Högtalarna har en strömförsörjning som kommer med en brittisk stickpropp. Det får man inte sälja i Sverige. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för de aktiva högtalarna. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/hogtalare-med-brittisk-stickpropp-stoppas/ Mon, 08 May 2017 10:27:15 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Klämlampa stoppas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klamlampa-stoppas/ Klämlampan roterar av sin egen vikt om den kläms fast på ett rör. Bruksanvisningen ska varna för detta men det saknas helt. Bruksanvisningen är inte på svenska, vilket är ett krav. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Netto marknad Sverige AB måste sluta sälja den. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klamlampa-stoppas/ Wed, 26 Apr 2017 15:56:29 GMT Belysning Danira Telecom AB måste ta tillbaka USB-laddare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/danira-telecom-ab-maste-ta-tillbaka-usb-laddare/ En USB-laddare som sålts av Danira Telecom AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/danira-telecom-ab-maste-ta-tillbaka-usb-laddare/ Thu, 13 Apr 2017 10:21:37 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare såld av Wepack AB återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-sald-av-wepack-ab-aterkallas/ En USB-laddare som sålts av WePack AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-sald-av-wepack-ab-aterkallas/ Thu, 13 Apr 2017 09:58:11 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Sunnerberg Teknik måste ta tillbaka USB-laddare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument16/ En USB-laddare som sålts av Sunnerberg Teknik har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument16/ Wed, 12 Apr 2017 11:44:36 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare återkallas, såld av Paxlux Design AB http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument15/ En USB-laddare som sålts av Paxlux Design AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument15/ Wed, 12 Apr 2017 11:30:18 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Cableworld måste återkalla USB-laddare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument14/ En USB-laddare som sålts av Cableworld har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument14/ Tue, 11 Apr 2017 14:41:49 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare sålda av Dockans AB måste återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument13/ En USB-laddare som sålts av Dockans AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument13/ Tue, 11 Apr 2017 14:27:17 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Tibro billiga mobilskydd AB måste ta tillbaka laddare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument12/ En USB-laddare som sålts av Tibro billiga mobilskydd AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument12/ Tue, 11 Apr 2017 14:14:15 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare såld av Tibro billiga mobilskydd AB återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument11/ En USB-laddare som sålts av Tibro billiga mobilskydd AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument11/ Tue, 11 Apr 2017 13:47:54 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Bordslampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bordslampa-aterkallas-fran-konsument/ Bordslampan är livsfarlig, även vid normal användning, då sockelns felaktiga konstruktion gör att lampan man skruvar i blir spänningsförande. Bordslampan klarar inte spänningsprov utan genomslag sker. Likaså är konstruktionen bristfällig och har för klen isolering som gör att den kan bli farlig med risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Reforma Sthlm Aktiebolag ska återkalla alla sålda enheter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bordslampa-aterkallas-fran-konsument/ Fri, 10 Mar 2017 07:15:00 GMT Belysning Brister i EMC och elsäkerhet hos LED-strålkastare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/brister-i-emc-och-elsakerhet-hos-led-stralkastare/ Den här LED-strålkastarens anslutningskabel är av fel typ och kan tryckas in i höljet. Vatten läcker också in när provning görs. Märkningen är bristfällig och saknar bland annat uppgifter om tillverkare. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/brister-i-emc-och-elsakerhet-hos-led-stralkastare/ Tue, 21 Feb 2017 14:25:53 GMT Belysning LED-strålkastare fallerar i elsäkerhet och avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-fallerar-i-elsakerhet-och-avger-storningar/ LED-strålkastarens konstruktion har brister vad gäller fastsättningen av jordning. Märkningen är bristfällig. Strålkastaren avger också ledningsbundna störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-fallerar-i-elsakerhet-och-avger-storningar/ Mon, 20 Feb 2017 16:02:52 GMT Belysning Vatten läcker in i LED-strålkastare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vatten-lacker-in-i-led-stralkastare2/ Vid prov av skydd mot vatten så tränger vatten in i LED-strålkastaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vatten-lacker-in-i-led-stralkastare2/ Thu, 16 Feb 2017 14:15:35 GMT Belysning Osäker badrumsspegel http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/osaker-badrumsspegel/ Badrumsspegeln, som har inbyggd belysning, saknar all märkning och klarar inte vattenprov utan att vatten läcker in på farliga ställen. En EU-försäkran saknas också. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/osaker-badrumsspegel/ Thu, 16 Feb 2017 12:58:33 GMT Belysning LED-strålkastare brister i elsäkerhet och EMC http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-brister-i-elsakerhet-och-emc/ Den här LED-strålkastarens anslutningskabel kan tryckas in i höljet. Det gör att det finns risk att kabeln kommer åt saker inuti höljet. Märkningen är bristfällig. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-brister-i-elsakerhet-och-emc/ Wed, 15 Feb 2017 13:39:44 GMT Belysning Vatten läcker in i LED-strålkastare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vatten-lacker-in-i-led-stralkastare/ LED-strålkastaren klarar inte hållbarhetsprov utan går sönder, höljet spricker. Vid prov så läcker vatten in i själva höljet. Det ger en risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vatten-lacker-in-i-led-stralkastare/ Wed, 15 Feb 2017 13:11:33 GMT Belysning Klent isolationsavstånd på LED-lampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klent-isolationsavstand-pa-led-lampa2/ LED-lampan har för klent tilltaget isolationsavstånd inuti själva sockeln. Sockeln i sig har inte rätt dimensioner utan är felaktigt utformad och passar inte som den ska. Märkningen är också bristfällig. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klent-isolationsavstand-pa-led-lampa2/ Tue, 14 Feb 2017 12:48:08 GMT Belysning Växtlampa avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vaxtlampa-avger-storningar/ Lampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig där den är ansluten. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 44,89 dB över gränsen, vilket är att anse som mycket höga nivåer. Märkningen är också bristfällig. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vaxtlampa-avger-storningar/ Fri, 10 Feb 2017 09:48:13 GMT Belysning LED-strålkastare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-aterkallas-fran-konsument2/ LED-strålkastaren har alldeles för litet isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och berörbara delar (ytterhöljet). Uppmätt är 0,1 mm där kravet är minst 1,4 mm. Nätkabeln är också av fel typ. Det gör att det finns en risk för elchock. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att iTrade AB ska återkalla alla sålda enheter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-aterkallas-fran-konsument2/ Wed, 08 Feb 2017 07:15:00 GMT Belysning LED-strålkastare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-aterkallas-fran-konsument/ LED-strålkastare uppvisar många brister i elsäkerhet. Jordkabeln är inte ansluten (åsidosätter skyddsjorden), IP-klass (tålighet mot vatten) och dålig mekanisk hållfasthet är några av bristerna. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Sunshineled AB ska återkalla alla sålda enheter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 23 Jan 2017 14:51:23 GMT Belysning Plasmalampa avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/plasmalampa-avger-storningar/ Plasmalampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig där den är ansluten. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 9,3 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/plasmalampa-avger-storningar/ Mon, 23 Jan 2017 13:41:07 GMT Belysning Glödlampa kan ge elchock http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/glodlampa-som-kan-ge-elchock/ Glödlampans diameter på lamphalsen, själva glasröret, är för klent tilltagen. Det gör att man kan komma åt gängorna på sockeln när man skruva i och ur lampan. Risk för elchock föreligger. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/glodlampa-som-kan-ge-elchock/ Mon, 23 Jan 2017 11:36:00 GMT Belysning Risk för elchock av LED-lampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/risk-for-elchock-av-led-lampa/ LED-lampans skyddskåpa kan lätt tas bort för hand. Då kan man komma åt spänningsfarliga delar och få en elchock. Interna isolationsavstånd där kravet är minst 4,60 mm är uppmätta till 0,13 mm. Lampan klarar mycket riktigt inte heller spänningsprov, genomslag sker vid provet. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/risk-for-elchock-av-led-lampa/ Mon, 23 Jan 2017 07:42:14 GMT Belysning LED-strålkastare avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-avger-storningar/ LED-strålkastaren avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig där den är ansluten. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 14,6 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-stralkastare-avger-storningar/ Fri, 20 Jan 2017 14:58:03 GMT Belysning Fel sockel på LED-lampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/fel-sockel-pa-led-lampa/ LED-lampans sockel är felaktigt utformad och har inte tillförlitlig kontakt mot lamphållare. Det kan leda till risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/fel-sockel-pa-led-lampa/ Fri, 20 Jan 2017 14:42:38 GMT Belysning LED-lampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-lampa-aterkallas-fran-konsument3/ LED-lampan har spänningsförande delar som är berörbara vid normal användning. Man kan få en elchock vid i- och urskruvning. Där kravet på isolationsavstånd (mellan 230 Volt och berörbara delar) är minst 2,7 mm så mättes avståndet till 0,0 mm. Lampan saknar också väsentlig märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att WePack AB ska återkalla alla sålda enheter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-lampa-aterkallas-fran-konsument3/ Wed, 11 Jan 2017 15:44:23 GMT Belysning Växtlampa kan ge elchock http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vaxtlampa-kan-ge-elchock/ Växtlampans sockel är felaktigt utformad och det finns en risk för elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vaxtlampa-kan-ge-elchock/ Thu, 05 Jan 2017 11:26:10 GMT Belysning Pannlampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/pannlampa-aterkallas-fran-konsument1/ Laddaren till pannlampan har för klent isolationsavstånd. Uppmätt är 1,3 mm där kravet är minst 4,8. Missar i laddarens interna konstruktion gör också att det lätt kan bli överslag från den primära sidan (230 Volt) till den sekundära sidan (där du ansluter pannlampan). Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Engelsson Postorder AB ska återkalla alla sålda enheter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/pannlampa-aterkallas-fran-konsument1/ Thu, 05 Jan 2017 10:23:59 GMT Belysning Elchocksvarning på bordlampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/elchocksvarning-pa-bordlampa/ Bordlampan har felaktigt utformade lamphållare som gör att man kan få en elchock när man skruvar i och ur lampan. Dragavlastningen på anslutningskabeln och strömställaren som sitter på anslutningskabeln klarar inte kraven utan lossnar vid påfrestning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för bordlampan. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/elchocksvarning-pa-bordlampa/ Wed, 04 Jan 2017 16:03:44 GMT Belysning LED-lampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-lampa-kan-tas-isar/ LED-lampan kan lätt tas isär, och då kommer man åt spänningsförande delar. Det finns inget isolationsavstånd inuti lampan heller, då den primära sidan (230 Volt) och den sekundära (lysdioderna som man kan röra ifall man tar loss kåpan) är direkt ihopkopplade. Lampan klarar inte spänningsprovet, genomslag sker. Elsäkerhetsverket har beslutat att Highlands International AB ska ta tillbaka alla sålda lampor. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-lampa-kan-tas-isar/ Wed, 04 Jan 2017 14:58:21 GMT Belysning Armatur kan ge stötar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lampa-kan-ge-stotar/ Armaturen har en lamphållare som inte alls uppfyller kraven utan gör att du kan få en stöt när du skruvar i och ur lampan. Lamphållaren sitter inte fast bra heller utan kan vridas, vilket kan skada interna ledningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för armaturen. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lampa-kan-ge-stotar/ Wed, 04 Jan 2017 11:04:21 GMT Belysning Laddare klarar inte isolationskraven http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/datorladdare-klarar-inte-isolationskraven/ Laddaren har för klent tilltagna isolationsavstånd internt. Uppmätt är 1,4 mm där kravet är minst 4 mm. Det kan ge en risk för elchock då spänning från den primära sidan (230 Volt, det som finns i väggen) kan nå den sekundära sidan (USB-uttaget och det som sitter i USB-uttaget). Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för laddaren. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/datorladdare-klarar-inte-isolationskraven/ Wed, 04 Jan 2017 10:30:36 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Överslag i spänningsomvandlare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/overslag-i-spanningsomvandlare/ Spänningsomvandlaren klarar inte spänningsprovet. Genomslag sker mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (det som är kopplat till utgången, 12 Volt). Farlig spänning kan alltså komma ut på den sekundära sidan. Det gör att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/overslag-i-spanningsomvandlare/ Mon, 28 Nov 2016 14:10:45 GMT Strömförsörjningsdon Temperatur för hög för ugnslampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/temperatur-for-hog-for-ugnslampa/ Lampans säljs som ugnslampa och är märkt 300°Celsius. Den nedre spänningsanslutningen deformeras vid temperaturen 300°Celsius. Det föreligger då en risk för elchock då ugnens lamparmatur kan kortslutas mot ugnshöljet av smält lod. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud för lampan. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/temperatur-for-hog-for-ugnslampa/ Wed, 31 Aug 2016 15:12:23 GMT Belysning Ugnslampa klarar inte temperaturen http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/ugnslampa-klarar-inte-temperaturen/ Lampans säljs som ugnslampa och är märkt 300°Celsius. Den nedre spänningsanslutningen deformeras vid temperaturen 300°Celsius. Det föreligger då en risk för elchock då ugnens lamparmatur kan kortslutas mot ugnshöljet av smält lod. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud för lampan. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/ugnslampa-klarar-inte-temperaturen/ Wed, 31 Aug 2016 11:42:17 GMT Belysning Klen isolation på vattenfelsbrytare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klen-isolation-pa-vattenfelsbrytare/ Vattenfelsbrytaren har ett strömförsörjningsdon med för klen isolation, vilket gör att det finns risk för överslag. Uttaget i mottagaren är inte korrekt utfört och är inte tillåtet i Sverige. På grund av detta har Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klen-isolation-pa-vattenfelsbrytare/ Tue, 23 Aug 2016 15:38:18 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Pannlampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/pannlampa-aterkallas-fran-konsument/ Laddaren till pannlampan har allvarliga brister. Isolationsavståndet är för klent tilltaget och interna ledare sitter inte fast ordentligt. Den mekaniska hållfastheten är för dålig och går lätt sönder, och då kommer man åt spänningsförande delar. Det kan orsaka brand eller elchock. Laddaren saknar också relevant märkning. EU-försäkran för produkten är inte okej. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att East Import i Höör AB ska återkalla alla sålda enheter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/pannlampa-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 23 Aug 2016 08:03:00 GMT Belysning Risk för elchock med reseadapter http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/risk-for-elchock-med-reseadapter/ Det finns risk för elchock då väljarringen rör sig fritt mellan de olika stickproppsdelarna och inte kan låsas i något läge. Det kan göra att berörbara stift blir spänningsförande. På grund av detta och andra brister har Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/risk-for-elchock-med-reseadapter/ Thu, 18 Aug 2016 14:57:51 GMT Installationsmateriel Övrigt Batteriladdare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/batteriladdare-aterkallas-fran-konsument2/ Batteriladdaren har för klen isolering mellan den primära sidan (230 volt, det som är i väggen) och den sekundära sidan (där batterierna sitter). Vid yttre påfrestning, exempelvis om användaren tappar produkten, finns risk för överslag på grund av batteriladdarens interna konstruktion. Det kan bli överslag även utan yttre påfrestningar då den lack som isoleringen delvis består av kan krackelera även vid normal användning. Vid ett överslag kan batterierna bli spänningssatta med fel spänning vilket kan leda till överhettning och i värsta fall att batterierna exploderar. Vid överslag blir också berörbara metalldelar spänningssatta vilket kan leda till elchock. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Kjell & Co Elektronik AB ska återkalla alla sålda enheter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/batteriladdare-aterkallas-fran-konsument2/ Fri, 01 Jul 2016 11:33:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Risk för elchock i lampadapter http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/risk-for-elchock-i-lampadapter/ Lampadaptern, som går från GU10-sockel till E14-sockel, har fel dimensioner. Det gör att det inte längre finns ett skydd mot elchock då man kan komma åt spänningsförande delar. Märkningen är också bristfällig. På grund av detta har Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/risk-for-elchock-i-lampadapter/ Tue, 28 Jun 2016 14:14:54 GMT Belysning USB-laddare stoppas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-stoppas/ Laddaren har för dåligt tilltagen isolation. Isolationsavståndet mellan primär sida (230 V) och sekundär (USB-uttaget och det som sitter inkopplat där) är för klent. Uppmätt är 2,5 mm där kravet är minst 4,0 mm. Höljets plast är inte bra och klarar inte flamprov utan bidrar till brandspridning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-stoppas/ Thu, 23 Jun 2016 15:41:11 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare för telefon får inte säljas längre http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-far-inte-saljas-langre/ Laddaren klarar inte kraven på isolation. Interna komponenter är inte tillräckligt isolerade. Interna ledningar kan lossna och komma i kontakt med den del som sedan kopplas in i telefonen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-far-inte-saljas-langre/ Thu, 23 Jun 2016 15:03:02 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument4/ Laddaren klarar inte spänningsprov, det blir ett överslag mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (det som sitter i datorn som laddas). Isolationsavstånd inuti är väldigt klent tilltaget. Uppmätt är 0,2 mm där kravet är minst 4 mm. Plastmaterialet i höljet till laddaren klarar inte heller kraven. Det brinner för lätt och kan bidra till brandspridning. Märkning saknas och stickproppen har fel dimensioner. Det saknas också EU-försäkran. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att Unga i arbete i Sverige AB ska återkalla alla sålda laddare. Laddaren har varit med i en misstänkt elolycka. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument4/ Fri, 27 May 2016 10:48:04 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon TV-box skapar störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/tv-box-skapar-storningar/ TV-boxen avger höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 13,03 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka elektriska apparater som finns i närheten. Det saknas också EU-försäkran för TV-boxen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/tv-box-skapar-storningar/ Wed, 18 May 2016 14:14:45 GMT IT-utrustning Laddare till balansskoter avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-till-balansskoter-avger-storningar/ Laddaren till balansskotern avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 18,9 dB över gränsen vilket är en hel del. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 11,0 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka elektriska apparater som finns i närheten.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-till-balansskoter-avger-storningar/ Mon, 16 May 2016 07:41:13 GMT Strömförsörjningsdon Farlig USB-laddare stoppas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/farlig-usb-laddare-stoppas/ USB-laddaren har för klent isolationsavstånd. Uppmätt är 0 mm där kravet är minst 4 mm. Laddaren klarar inte spänningsprov utan det sker överslag. Plasthöljet klarar inte heller flamsäkerhetskrav utan bidrar till brandspridning. Man kan stoppa i ena stiftet och samtidigt röra det andra stiftet, det gör att man kan få elchock. Stiften i sig kan man lätt skruva loss, vilket inte ska gå att göra. Det gör att det finns risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/farlig-usb-laddare-stoppas/ Mon, 09 May 2016 09:05:30 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Störningar från robotgräsklippare (Beslutet gäller inte tillsvidare) http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storningar-fran-robotgrasklippare/ Mätningar visar att robotgräsklipparen avger störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten där gräsklipparen används. Uppmätta störningar ligger på 38,6 dB över gränsen för störningar som mest. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storningar-fran-robotgrasklippare/ Tue, 12 Apr 2016 08:23:56 GMT Bruksföremål Robotgräsklippare avger störningar (Beslutet gäller inte tills vidare) http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/robotgrasklippare-avger-storningar/ Mätningar visar att robotgräsklipparen avger störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten där gräsklipparen används. Uppmätta störningar ligger på 19,0 dB över gränsen för störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/robotgrasklippare-avger-storningar/ Fri, 08 Apr 2016 14:18:24 GMT Bruksföremål Discolampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/discolampa-aterkallas-fran-konsument1/ Discolampans kåpa kan plockas av för hand utan verktyg. Då kommer man åt spänningsfarliga delar och kan få en rejäl elchock. Det ska inte vara möjligt att plocka isär en lampa utan verktyg helt enkelt. Lampsockeln trillar av när man vrider lite för hårt, vilket den ska klara. Delar i lampan uppfyller inte kraven på isolation (ledare ligger an direkt mot varandra) och isolationsavstånd inuti är för klent tilltaget. All väsentlig märkning och EG-försäkran saknas. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att SIMX Trading Group Sweden ska återkalla alla sålda discolampor. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/discolampa-aterkallas-fran-konsument1/ Tue, 15 Mar 2016 07:20:15 GMT Belysning Glödlampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/glodlampa-aterkallas-fran-konsument/ Lampan är inte korrekt utformad vad gäller dimensionerna på sockeln. Det innebär att det finns en hög risk för elchock när man använder den i en vanlig lamphållare. Man kan helt enkelt komma åt den spänningsförande sockeln på lampan och få en farlig stöt. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att Texa Design AB ska återkalla alla sålda lampor. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/glodlampa-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 29 Feb 2016 08:26:04 GMT Belysning Laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument3/ Laddarens isolationsavstånd är väldigt klent tilltagna och klarar inte spänningsprov. Hållfastheten i laddaren är inte okej, utan går sönder på ett farligt sätt. Kablar inuti laddaren är dåligt fastsatta och kan spänningssätta berörbara delar. Laddaren saknar all märkning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att Takisson Handelsbolag ska återkalla alla sålda laddare. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument3/ Tue, 23 Feb 2016 07:33:10 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Störningar från lågenergilampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storningar-fran-lagenergilampa/ Mätningar visar att lågenergilampan avger ledningsbunden störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är ansluten i närheten av lampan. Uppmätta störningar ligger på 14,8 dB över gränsen för ledningsbundna störningar. 11:e övertonen uppmättes dessutom till 444 % av gränsvärdet. Lampan saknar också EG-försäkran, vilket är en brist. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storningar-fran-lagenergilampa/ Tue, 23 Feb 2016 07:20:00 GMT Belysning Discolampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/discolampa-aterkallas-fran-konsument/ Discolampan har mycket allvarliga brister. Man kan lätt ta isär den utan verktyg och då komma åt spänningsfarliga delar vilket ger en hög risk för elchock. Det ska inte vara möjligt. All märkning och EG-försäkran saknas. Detta sammantaget har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att Ahlberg-Dollarstore AB ska ta tillbaka alla sålda discolampor. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/discolampa-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 23 Feb 2016 07:06:39 GMT Belysning Laddare till surfplatta klarar inte kraven http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-till-surfplatta-klarar-inte-kraven/ Laddaren till surfplattan har för klent isolationsavstånd då två ledare ligger emot varandra utan mekanisk förankring inuti. Det gör att det finns risk för elchock och brand. Plasthöljet klarar inte heller flamsäkerhetskrav utan bidrar till brandspridning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-till-surfplatta-klarar-inte-kraven/ Wed, 17 Feb 2016 08:40:20 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Värmefilt återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/varmefilt-aterkallas-fran-konsument/ Värmefilten har många allvarliga brister. Anslutningar är direkt strömförande med 230 Volt. Alla märkningar saknas utom märkspänning, som i sin tur är felaktig.Interna isolationsavstånd är för klent tilltagna. Sammantaget så är det en hög risk för elchock och brand. Det saknas också en bruksanvisning på svenska och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att Super Center i Lund AB ska återkalla alla sålda värmefiltar. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/varmefilt-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 01 Feb 2016 10:52:32 GMT Bruksföremål Övrigt Sauna belt återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/sauna-belt-aterkallas-fran-konsument/ Värmebältet, även kallat Sauna Belt, har allvarliga brister. Om man drar i nätsladden så kan den lossna, och då blir spänningsförande ledare åtkomliga. Det ger en hög risk för elchock, speciellt då man har bältet runt kroppen. Väsentliga märkningar saknas och likaså en svensk bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutat att Super Center i Lund AB ska återkalla alla sålda värmebälten. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/sauna-belt-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 01 Feb 2016 10:36:36 GMT Bruksföremål Övrigt Hemmabiohögtalare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/hemmabiohogtalare-aterkallas-fran-konsument/ Hemmabiohögtalarens nätsladd saknar jordning i ena änden (stickproppen) men har jord i andra änden (kontakten man ansluter i förstärkaren), vilket gör att man åsidosätter jord. Den uppfyller inte heller kraven på isolation internt. Där det ska vara minst 4,0 mm för att hindra överslag är det uppmätt till 0,8 mm. Vid överslag kan det finnas risk för elchock och brand. Plasten i vissa delar i högtalaren uppfyller inte kraven på motståndskraft mot eld utan kan bidra till brandspridning.  Elsäkerhetsverket har beslutat att NetOnNet AB ska återkalla alla sålda hemmabiohögtalare. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/hemmabiohogtalare-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 27 Jan 2016 07:23:42 GMT IT-utrustning Bordlampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bordlampa-aterkallas-fran-konsument2/ Bordlampan saknar skydd mot elchock i och med att lamphållaren är felaktigt utformad. Man kan direkt röra spänningsförande delar även när ljuskällan är helt iskruvad. Det gör bordlampan livsfarlig. Isolationen är för klent tilltagen och den interna konstruktionen medför ökade risker för elchock. Märkningen är bristfällig och produkten saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att Market 29 AB ska återkalla alla sålda bordlampor. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bordlampa-aterkallas-fran-konsument2/ Wed, 13 Jan 2016 07:20:00 GMT Belysning Sladd kan lossna på armatur http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/sladd-kan-lossna-pa-armatur/ Armaturen, som är en pendelarmatur som normalt hänger i ett fönster, har ett antal brister i elsäkerheten. Dragavlastningen klarar inte kraven utan rör sig för mycket, vilket gör att sladden kan lossna. Det saknas också en upphängningsanordning och instruktioner hur armaturen ska hängas upp. Det finns ingen information om hur nätsladden ska kopplas till elnätet på ett säkert sätt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/sladd-kan-lossna-pa-armatur/ Tue, 12 Jan 2016 14:04:41 GMT Belysning Väggarmatur återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vaggarmatur-aterkallas-fran-konsument/ Väggarmaturen klarar inte isolationskraven och inte heller kraven för skyddsjordning. Det gör att hela höljet kan bli strömförande, och blir så under tester vi har utfört. Elsäkerhetsverket har beslutat att Lidl Sverige Kommanditbolag ska återkalla armaturerna. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vaggarmatur-aterkallas-fran-konsument/ Fri, 18 Dec 2015 08:30:00 GMT Belysning Elchock av glödlampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/elchock-av-glodlampa/ Glödlampan uppfyller inte kraven på dimensioner, vilket gör att sockeln är för lång. Det innebär att det finns en risk för elchock då man kan komma åt sockeln även när lampan är helt iskruvad en lamphållare. Lampan saknar också CE-märke och märkning om tillverkare. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/elchock-av-glodlampa/ Mon, 07 Dec 2015 15:44:42 GMT Belysning Glödlampa med risk för elchock http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/glodlampa-med-risk-for-elchock/ Glödlampan uppfyller inte kraven på dimensioner, vilket gör att sockeln är för lång. Det innebär att det finns en risk för elchock då man kan komma åt sockeln även när lampan är helt iskruvad en lamphållare. Lampan saknar också CE-märke och märkning om tillverkare. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/glodlampa-med-risk-for-elchock/ Fri, 04 Dec 2015 08:08:39 GMT Belysning Klent isolerad omelettmaskin http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klent-isolerad-omelett-maskin/ Omelettmaskinens interna ledningar är klent isolerade och ligger an mot metalldelar som du kan komma åt. Vissa metalldelar är dessutom vassa kanter som ledningar ligger mot. Interna isolationsavstånd är klent tilltagna. Genomslag sker vid spänningsprov. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klent-isolerad-omelett-maskin/ Mon, 30 Nov 2015 15:16:25 GMT Bruksföremål Övrigt LED-lampa går sönder http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lampa-gar-sonder/ LED-lampan klarar inte vridprov. Stommen lossnar från sockeln och det finns då risk för elchock och brand. Då lampan testas att skruvas i en vanlig lamphållare så är fortfarande en del av sockeln åtkomlig. Man kan alltså komma åt spänningsförande delar och få en elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lampa-gar-sonder/ Mon, 30 Nov 2015 13:16:54 GMT Belysning Vatten tränger in i strålkastare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vatten-tranger-in-i-stralkastare/ Strålkastaren, som har en inbyggd sensor, klarar inte vattenprovet. Det läcker in vatten både i själva strålkastaren och i sensorn som sitter under. Armaturen klarar inte heller krav på mekanisk hållfasthet utan går sönder. Märkningen i sig är också tvetydig. Det står max 150 Watt i reflektorn och max 120 Watt på märkningen av strålkastaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vatten-tranger-in-i-stralkastare/ Fri, 06 Nov 2015 07:34:22 GMT Belysning Laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument2/ Elsäkerhetsverket fick in en anmälan om ett brandtillbud med den här laddaren. Vid tester så visade det sig att isolationsavstånden internt i laddaren är otroligt klent tilltagna. Det är uppmätt 0,6 mm där kraven är minst 4 mm. Detta är mellan primärsidan (230 Volt) och sekundärsidan (den kontakt du stoppar i datorn). Det gör att spänningsöverslag kan ske. Vidare så saknas märkning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att eQuipIT Sverige AB ska återkalla laddarna. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument2/ Mon, 02 Nov 2015 13:58:25 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Störningar från lysrörsarmatur http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storningar-fran-lysrorsarmatur/ Mätningar gjorda efter en anmälan om störningar i ett elnät visar att lysrörsarmaturen avger ledningsbunden störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är ansluten i närheten av armaturen. Uppmätta störningar ligger på 29,94 dB över gränsen för ledningsbundna störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storningar-fran-lysrorsarmatur/ Fri, 30 Oct 2015 09:11:10 GMT Belysning Strålkastare klarar inte vattenprov http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/stralkastare-klarar-inte-vattenprov/ Strålkastaren, som är försedd med LED-teknik, klarar inte vattenprovet utan att vatten tränger in i armaturen. Det gör att det lätt kan bli spänningsöverslag mellan interna kretsar och ytterhöljet. Strålkastaren saknar också all märkning som krävs. I och med att strålkastaren ska anslutas till en låg spänning måste detta stå så man inte ansluter den till en för hög spänning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/stralkastare-klarar-inte-vattenprov/ Fri, 30 Oct 2015 07:37:13 GMT Belysning Utomhusarmatur tar in vatten http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/utomhusarmatur-tar-in-vatten/ Utomhusarmaturen är tvetydigt märkt vad gäller skydd mot vatten. Oavsett märkningen så kommer det in vatten i kopplingsboxen och in i lamputrymmet. Det saknas också svensk bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/utomhusarmatur-tar-in-vatten/ Thu, 29 Oct 2015 07:31:08 GMT Belysning LED-lampa med brister i isoleringen http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-lampa-med-brister-i-isoleringen/ LED-lampans interna ledare är enbart grundisolerade där de ska vara av förstärkt/dubbelisolerad variant. Det gör att spänningsfarliga delar har för lite skydd mot berörbara delar som exempelvis metallstommen (som man tar i för att montera lampan). Märkning saknas delvis utöver detta. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-lampa-med-brister-i-isoleringen/ Wed, 30 Sep 2015 08:15:50 GMT Belysning Starthjälp avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/starthjalp-avger-storningar/ Mätningar visar att starthjälpen avger både ledningsbunden och utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av den, både anslutna och trådlösa produkter. Uppmätta störningar ligger på 26,0 dB över gränsen för ledningsbundna störningar och 6,3 dB för utstrålade störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/starthjalp-avger-storningar/ Fri, 18 Sep 2015 12:34:28 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Bordslampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bordlampa-aterkallas-fran-konsument1/ Bordslampans lamphållare är inte säker utan gör att du kan få en elchock av den, då man kan komma åt spänningsförande delar. När bordslampan testas med en vanlig lampa så smälter delar av den. Märkningen är bristfällig och EG-försäkran saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat att CoolStuff AB ska återkalla bordslamporna. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bordlampa-aterkallas-fran-konsument1/ Mon, 07 Sep 2015 11:06:21 GMT Belysning Klen isolation på tatueringsmaskin http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klen-isolation-pa-tatueringsmaskin/ Nätdelen, som är till för tatueringsmaskiner, har klent isolationsavstånd internt. Uppmätt är 1,3 mm där kravet är minst 4 mm. Interna komponenter som är viktiga för säkerheten är felaktigt placerade och kan öka risken för elchock. Det mesta i märkningsväg, däribland CE-märkning och typmodell saknas. Interna ledningar kan lätt lossna och komma i kontakt med ytterhöljet. Säkerhetsinstruktioner på svenska saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klen-isolation-pa-tatueringsmaskin/ Tue, 25 Aug 2015 15:17:39 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Vatten läcker in i badrumsarmatur http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/badrumsarmatur-klarar-inte-vatten/ Badrumsarmaturen släpper in vatten vid tester. Vattnet kan hamna på spänningsförande delar och det kan bli farligt. Själva glaskupan klarar inte de fysiska hållfasthetskrav som finns utan går sönder för lätt. Anslutningen i armaturen är inte korrekt gjord vilket gör att anslutande kabel kan komma åt spänningsförande delar. Inre ledningar är för klent tilltagna och armaturen saknar rätt märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/badrumsarmatur-klarar-inte-vatten/ Mon, 24 Aug 2015 14:37:53 GMT Belysning Klen isolering på lampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klen-isolering-pa-lampa/ Pendelarmaturen har klen isolering på nätsladden och saknar en säker dragavlastning. Sockeln uppfyller heller inte kraven utan avviker från dimensionerna. Detta gör att det finns en risk för elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klen-isolering-pa-lampa/ Wed, 05 Aug 2015 13:13:53 GMT Belysning USB-laddare återkallas - kan ge elchock http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-kan-ge-elchock/ USB-laddaren har inte svensk stickpropp utan levereras med en farlig adapter. Strömförande delar kan lätt kommas åt när man sätter i eller drar ur laddaren. Stiften klarar inte heller hållfasthetsproven utan roterar om man vrider på dem. Elsäkerhetsverket har beslutat att Bergsala Handic AB ska återkalla USB-laddarna. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-kan-ge-elchock/ Tue, 07 Jul 2015 13:45:08 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Störande discolampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storande-discolampa/ Mätningar visar att lampan avger både ledningsbunden och utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av lampan, både anslutna och trådlösa produkter. Uppmätta störningar ligger på 20,40 dB över gränsen för ledningsbundna störningar och 8,40 dB för utstrålade störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storande-discolampa/ Thu, 02 Jul 2015 14:46:01 GMT Belysning Övrigt Discolampa kan ge elchock http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/discolampa-kan-ge-elchock/ Lampans överdel, som roterar för att ge en ljuseffekt, går lätt att lossa. När väl överdelen är loss så kommer man åt spänningsförande delar och kan få en elchock. LED-lampor ska vara så konstruerade att man inte kan få loss skyddsglaset. Vidare så saknas väsentlig märkning. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/discolampa-kan-ge-elchock/ Mon, 29 Jun 2015 13:05:04 GMT Belysning Laddare med klen isolation http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-med-klen-isolation/ Laddaren har klen isolation i konstruktionen och interna komponenter. De interna ledaren kan lossna. Om de lossnar så kommer de i kontakt med delar som sen går ut i kontakten som används för att ladda. Det finns en risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-med-klen-isolation/ Mon, 29 Jun 2015 12:53:23 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Disco-lampa avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/disco-lampa-avger-storningar/ Mätningar visar att lampan avger både ledningsbunden och utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av lampan, både anslutna och trådlösa produkter. Uppmätta störningar ligger på 21,39 dB över gränsen för ledningsbundna störningar och 3,88 dB för utstrålade störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/disco-lampa-avger-storningar/ Thu, 25 Jun 2015 15:25:09 GMT Belysning Xbox one för amerikanska marknaden får inte säljas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/xbox-one-for-amerikanska-marknaden-far-inte-saljas/ TV-spels konsolen har amerikanska stickproppar och ska drivas med max 127V. I Sverige har vi 230 Volt i vägguttagen. Nätdelen är inte heller CE-märkt. När nätdelen kopplades till 230 Volt gick en kondensator sönder och elektrolyt rann ut på kretskortet. Denna elektrolys skulle sedan kunna kortsluta mellan primär och sekundärsidan på kretskortet med risk för elchock eller brand som följd. Elsäkerhetsverket har därför beslutat om försäljningsförbud. Detta förbud påverkar dock inte spelkonsoler byggda för den europeiska marknaden. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/xbox-one-for-amerikanska-marknaden-far-inte-saljas/ Thu, 25 Jun 2015 10:17:03 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Batteriladdare avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/batteriladdare-avger-storningar/ Mätningar visar att batteriladdaren avger både ledningsbunden och utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av laddaren, både anslutna och trådlösa produkter. Uppmätta störningar ligger på 6,16 dB över gränsen för ledningsbundna störningar och 20,14 dB för utstrålade störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/batteriladdare-avger-storningar/ Mon, 22 Jun 2015 10:06:21 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument10/ USB-laddaren klarar inte kraven utan är farlig. Stickproppsdelen lossnar lätt och då kan man komma åt spänningsförande delar. Höljet i sig klarar inte värmeprov utan bidrar till brandspridning. Isolationsavstånden är för klent tilltagna, uppmätt är 2,7 mm där kravet är minst 4 mm. Spänningsöverslag sker lätt mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära (USB-uttaget och det som sitter anslutet där, exempelvis en telefon) sidan. Stickproppen är inte heller utförd korrekt. Sammantaget ger det en risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att Selek Sweden AB ska återkalla alla sålda nätdelar. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument10/ Mon, 15 Jun 2015 11:17:18 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Tatueringsmaskin kan ge elchock - återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/natdel-till-tatueringsmaskin-aterkallas-fran-konsument/ Nätdelens säkringshållare uppfyller inte kraven. Man kan komma åt spänningsförande delar och få en elchock. Isolationsavstånden är för klent tilltagna och kan ge risk för elchock vid överslag. Uppmätt är 1,3 mm där kravet är minst 4,0 mm Höljet i sig är inte heller skyddsjordat trots att den interna transformatorn är i direkt kontakt. Nätanslutningen saknas dragavlastning. Elsäkerhetsverket har beslutat att Wol import och försäljning / makepain.se ska återkalla alla sålda nätdelar. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/natdel-till-tatueringsmaskin-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 09 Jun 2015 13:49:35 GMT Strömförsörjningsdon Övrigt Belyst badrumsspegel saknar CE-märke http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/belyst-badrumsspegel-saknar-ce-marke/ Badrumsspegeln, som har inbyggd LED-belysning, saknar CE-märke, ursprungsbeteckning, märkspänning med mera. Anslutningsledarna är enbart grundisolerade och kommer lätt i kontakt med väggen som spegeln monteras på. Instruktioner för hur man ansluter på ett säkert sätt saknas. Beroende på hur man ansluter kan isolationsavstånden bli för klent tilltagna. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/belyst-badrumsspegel-saknar-ce-marke/ Tue, 09 Jun 2015 13:20:36 GMT Belysning Nätdel till tatueringsmaskin återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/natdel-till-tatueringsmaskin-aterkallas/ Nätdelens metallhölje är inte skyddsjordat trots att stickproppen är av klass 1 (skyddsjord). Det gör att vid ett fel i nätdelen så kan ytterhöljet spänningssättas med elchock som följd. Interna komponenter har också alldeles får klent isolationsavstånd vilket gör att nätspänning (230 Volt) kan komma ut på anslutna delar (exempelvis den del man håller i när man tatuerar) vid överslag. Bruksanvisning, märkning och EG-försäkran saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat att Noxy / Tatueringsstyle.se ska återkalla alla sålda nätdelar. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/natdel-till-tatueringsmaskin-aterkallas/ Tue, 09 Jun 2015 13:01:11 GMT Strömförsörjningsdon Övrigt Badrumsarmatur klarar inte väta http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/badrumsaramtur-klarar-inte-vata/ Badrumsarmaturen klarar inte de IP-tester (skydd mot vatten) som den ska. Vatten kommer in på spänningsförande delar. Interna kablar ligger an mot vassa kanter och isoleringen kan skavas bort. Konstruktionen medför att normal anslutningskabel inte ryms i öppningen till nätanslutningsklämmorna, man kan alltså inte installera armaturen på ett korrekt sätt. Det finns ingen godtagbar EG-försäkran till armaturen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/badrumsaramtur-klarar-inte-vata/ Mon, 08 Jun 2015 14:35:49 GMT Belysning Båtmotor avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/batmotor-avger-storningar/ Båtmotorn saknar CE-märkning och är inte avsedd för att säljas i Europa. Vid mätningar så visade det sig att motorn avger utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av motorn. Uppmätta störningar ligger på 11,6 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/batmotor-avger-storningar/ Thu, 28 May 2015 08:46:43 GMT Övrigt Skylt saknar skydd mot vatten http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/skylt-saknar-skydd-mot-vatten/ Skylten har inbyggd belysning och laddas med en USB-sladd. Skylten klarar inte test utan att vatten kommer in i lådan där batteriet och elektroniken sitter. Det finns då risk för att batteriet kan kortslutas och brand kan uppstå. CE-märke, EG-försäkran och märkdata för batteriet saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/skylt-saknar-skydd-mot-vatten/ Tue, 26 May 2015 13:20:19 GMT Belysning Arbetsbelysning utstrålar störning http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/arbetsbelysning-utstralar-storning/ Arbetsbelysningen avger utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av lampan. Uppmätta störningar ligger på 10,06 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/arbetsbelysning-utstralar-storning/ Tue, 26 May 2015 10:19:51 GMT Belysning LED-lysrör återkallas - saknar skydd mot elchock http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-lysror-saknar-skydd-mot-elchock/ LED-lysröret saknar märkning och skydd mot elchock. Med rörets kontaktstift anslutna i ena änden så har 230 Volt uppmätts på den andra änden. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att K-berg AB ska ta återkalla alla sålda rör.  http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-lysror-saknar-skydd-mot-elchock/ Thu, 21 May 2015 07:26:00 GMT Belysning Lågenergilampa kan ge elchock http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lagenergilampa-kan-ge-elchock/ Sockeln på lågenergilampan är inte korrekt utförd och det kan medföra risk för elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lagenergilampa-kan-ge-elchock/ Wed, 20 May 2015 07:56:30 GMT Belysning Bordlampa med brister http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bordlampa-med-brister1/ Bordlampan har en säkringshållare som gör att man kan komma åt spänningsförande delar när man byter säkringen. Det saknas också en del märkning. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bordlampa-med-brister1/ Wed, 08 Apr 2015 08:08:12 GMT Belysning Led-lysrör kan bli spänningsförande http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-lysror-kan-bli-spanningsforande/ LED-lysröret har för klen isolation och stommen är spänningssatt. Vid mätning då lysröret är inkopplat så mättes nätspänning upp på stommen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led-lysror-kan-bli-spanningsforande/ Wed, 04 Mar 2015 09:01:32 GMT Belysning Störningar från växelriktare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storningar-fran-vaxelriktare/ Växelriktaren, som är avsedd för att koppla in solpaneler på elnätet, avger utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av växelriktare. Uppmätta störningar ligger på 7,5 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storningar-fran-vaxelriktare/ Thu, 26 Feb 2015 07:57:53 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Ljusnät med klen isolation http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/ljusnat-med-klen-isolation/ Ljusnätets adapter har interna komponenter som inte uppfyller kraven på isolationsavstånd. Det gör att det blir för kort isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära (ljusnätet). Det kan medföra risk för att 230 Volt kommer ut på ljusnätet som inte är gjort för mer än 24 Volt. Ljusnätet saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/ljusnat-med-klen-isolation/ Wed, 25 Feb 2015 08:32:14 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Växelriktare stör http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vaxelriktare-stor/ Växelriktaren, som är avsedd för att koppla in solpaneler på elnätet, avger utstrålade störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten. Uppmätta störningar ligger på 11,8 dB över gränsen. Det finns också störningar på anslutningen till solpanelerna. Dessa är uppmätta till 12,1 dB över gränsen. Produkten saknar också komplett EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/vaxelriktare-stor/ Thu, 19 Feb 2015 08:00:29 GMT Strömförsörjningsdon Övrigt Plasmaboll avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/plasmaboll-avger-storningar/ Plasmabollen avger störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 9,10 dB över gränsen. Produkten saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/plasmaboll-avger-storningar/ Wed, 18 Feb 2015 08:31:25 GMT Belysning Laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument1/ Laddaren klarar inte kraven på isolation och passerar inte heller spänningsprov med godkänt. Uppmätt avstånd är 0,3 mm där kravet är minst 4 mm. Det kan lätt bli överslag med både elchock och brand som följd. Hölje klarar inte av att stå emot värme på det sätt som det ska utan bidrar till brandspridning. Stickproppen är inte korrekt utformad. Laddaren saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att ITSajten i Kalmar AB ska återkalla alla sålda laddare. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument1/ Tue, 17 Feb 2015 07:42:52 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Ljusslinga med bristande nätdel http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/ljusslinga-med-bristande-natdel/ Ljusslingan kommer med en nätdel som inte håller måttet. Interna komponenter saknar god isolation och stiften i stickproppen går att vrida runt. Ledningarna från stickproppsdelen är inte heller ordentligt fastsatta på kretskortet som sitter  i nätdelen. Det gör att ledningar kan lossna och komma i kontakt med sekundära delar och föra ut 230 Volt på ljusslingan. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud då bristerna innebär en risk för elchock och brand. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/ljusslinga-med-bristande-natdel/ Thu, 12 Feb 2015 07:37:26 GMT Belysning Klen isolering på ljuskedja http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klen-isolering-pa-ljuskedja/ Ljuskedjan uppfyller inte kraven på isolationsavstånd och klarar inte av spänningsprov. Vid tester på dragavlastningen så kunde det konstateras att denna inte håller måttet utan lossnar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/klen-isolering-pa-ljuskedja/ Wed, 11 Feb 2015 07:42:10 GMT Belysning Tvetydig märkning på spotlight http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/tvetydig-markning-pa-spotlight/ Märkningen på spotlighten är tvetydig och förvillande. Hela förpackningen är märkt IP44 (striltätt) trots att det bara är den åtkomliga delen som uppfyller kraven på just IP44. Den infällda delen uppfyller IP20 (oskyddat mot vatten). Armaturen saknar också avlastningsdon.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/tvetydig-markning-pa-spotlight/ Tue, 10 Feb 2015 07:04:21 GMT Belysning USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument9/ USB-laddaren har en amerikansk stickpropp och det medföljer en reseadapter till den. När man använder laddaren med denna kan man lätt komma åt spänningsförande delar. Då kan man få en elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat att Bergsala Handic Aktiebolag ska återkalla alla sålda laddare. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument9/ Mon, 09 Feb 2015 14:00:54 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Överslag i ljuskedja http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/overslag-i-ljuskedja/ Ljuskedjans adapter har problem med isolationsavståndet. I interna komponenter så ligger trådar mot varandra. Det är inte tillåtet. Ljuskedjan är märkt med IP44 och ska klara av att vara ute. Vid vattenprov så sker överslag i ljuskedjans adapter och klarar därmed inte kraven. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/overslag-i-ljuskedja/ Fri, 06 Feb 2015 07:41:47 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Lamphållare kan lossna på ljusstake http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lamphallare-kan-lossna-pa-ljusstake/ Lamphållarna i ljusstaken är inte ordentligt fastsatta i stommen. När prov dragprov utförs så lossnar lamphållaren. I vissa fall lossnade även skyddsglaset till själva ljuskällan. I båda dessa fall så exponeras spänningsförande delar, som då lätt kan beröras. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lamphallare-kan-lossna-pa-ljusstake/ Wed, 04 Feb 2015 07:58:16 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt USB-laddare med brister http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-med-brister/ USB-laddarens interna ledare är lödda direkt på kretskortet och kan lossna. Då kan ledarna komma åt delar som är berörbara, exempelvis USB-porten och det som sitter där. Det saknas även korrekt märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-med-brister/ Mon, 02 Feb 2015 07:07:02 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Bordlampa med brister http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bordlampa-med-brister/ Bordlampan saknar dragavlastning och isoleringsbussar sitter inte fast ordentligt. Lamphållaren går också att vrida runt, vilket inte ska gå för då kan ju kabeln i lampan skadas.   http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/bordlampa-med-brister/ Wed, 28 Jan 2015 07:53:52 GMT Belysning Högtalare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/hogtalare-aterkallas-fran-konsument/ USB-laddaren som driver högtalarna har flera allvarliga brister som gör den farlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att Gekås Ullared ska ta tillbaka alla sålda enheter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/hogtalare-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 21 Jan 2015 07:38:35 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Slushie-maker avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/slushie-maker-avger-storningar/ Apparaten avger störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 25,9 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/slushie-maker-avger-storningar/ Thu, 18 Dec 2014 08:43:00 GMT Bruksföremål Lampa med flugdesign återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lampa-med-flugdesign-aterkallas-fran-konsument/ Lampan, som är designad för att se ut som en fluga, har allvarliga brister i elsäkerheten. Elsäkerhetsverket har beslutat att Elektra Interiör AB ska återkalla alla sålda produkter. Den medföljande tesilen som ska fästas på ljuskällan kan vridas till ett läge där den kan bli spänningsförande, då den kan komma i kontakt med sockeln på ljuskällan. Det ger en hög risk för elchock. Anslutningsplinten i kopplingsdosan (som man sätter mot taket) sitter inte fast och då kan inte isolationsavtsåndet säkerställas. Dragavlastningen är inte korrekt utförd, utan man kan trycka in och vrida om anslutningskabeln. Vid värmeprov uppmättes temperaturer på 209 °C, och flugvingarna som är normalt brännbara kräver maxtemperatur på 90 °C. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/lampa-med-flugdesign-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 16 Dec 2014 14:38:30 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning Strömförsörjningsdon USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument8/ USB-laddaren har mycket allvarliga fel som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att Helio Import ska återkalla alla sålda produkter. Isolationsavstånden inuti laddaren är mycket korta. Så lågt som 0,1 mm, där kravet är minst 4 mm. Isolationsbarriären mellan den primära delen (230 Volt) och den sekundära (USB-uttaget och det som sitter i det) saknas. Laddaren klarar inte spänningsprov utan det blir genomslag, vilket visar att den faktiskt är farlig. Stickproppen är också felaktigt utformad och gör att det blir svårt att stoppa in laddaren i ett uttag utan att ta i för mycket. Det gör att kontakten mellan stickpropp och uttag inte blir tillförlitlig. Laddaren saknar också EG-försäkran, vilket alla CE-märkta produkter ska ha. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument8/ Tue, 09 Dec 2014 12:16:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Ledare kan lossna på ljusslinga http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledare-kan-lossna-pa-ljusslinga/ Slingans dragavlastning är undermålig och ledningarna lossar lätt från lamphållarna vid test. Stickproppen är inte utförd korrekt utan stiften kan roteras, vilket de inte ska kunna göra. Slingan saknar korrekt bruksanvisning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledare-kan-lossna-pa-ljusslinga/ Mon, 08 Dec 2014 08:59:00 GMT Belysning Arbetslampa släpper in vatten http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Arbetslampa-slapper-in-vatten/ Arbetsbelysningen släpper in vatten på spänningsförande delar, detta trots att den är märkt med IP44 och ska klara lite fukt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Arbetslampa-slapper-in-vatten/ Fri, 05 Dec 2014 07:05:00 GMT Belysning Spotlight med dålig dragavlastning http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Spotlight-med-dalig-dragavlastning/ Dessa spotlights, som säljs i tre-pack, klarar inte tester gjorda på dragavlastningen. Överdelar till avlastningen var hos två av de tre spotlightsen defekta. Skruvar som håller dragavlastningen mister dessutom sitt gänggrepp och tappar därmed sin funktion. Plasten i höljet kring anslutningen klarar inte ett hållbarhetsprov utan deformeras. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Spotlight-med-dalig-dragavlastning/ Wed, 03 Dec 2014 08:00:00 GMT Belysning USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-kan-ge-elchock/ USB-laddaren har mycket allvarliga fel som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att Iphonedelar.se ska återkalla alla sålda produkter. Bland annat är avståndet mellan primär (230 Volt, det som finns i vägguttaget) och sekundären (USB-kontakten och det som kan sitta anslutet där) uppmätt till 0 mm. Det är inte okej utan kan leda till att livsfarlig spänning kan uppstå som då kan ge elchock. Det kan också leda till värmeutveckling med brand som resultat. Laddaren klarar inte heller spänningsprov vilket ytterligare visar att den inte alls uppfyller elsäkerhetskraven. Stickproppen, som sitter på laddaren, är inte utformad korrekt utan kan bidra till dålig kontakt med värmeutveckling som följd. Laddaren saknar också den EG-försäkran alla CE-märkta produkter ska ha.   http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-kan-ge-elchock/ Wed, 03 Dec 2014 07:31:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Tjocka stift på USB-laddare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Tjocka-stift-pa-USB-laddare/ Stickproppen på USB-laddaren är felkonstruerad. Det visar sig främst att man med svårighet kan få in den i ett uttag. Det ska gå lätt att trycka in en stickpropp i ett uttag för att få god kontakt mellan de strömförande delarna. Dimensionerna (både tjocklek och längd) är helt enkelt för stora på stiftdelen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Tjocka-stift-pa-USB-laddare/ Thu, 20 Nov 2014 07:12:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Plint lös i taklampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Plint-los-i-taklampa/ Taklampans konstruktion är inte säker. Plinten där man skruvar fast kabeln är inte fäst i takkoppen. Det gör att isolationsavstånd inte kan säkerställas på ett bra sätt. Det saknas dragavlastning och bussningen i öppningen på fäströret lossnar lätt och då mister sin funktion. Bussningen ska skydda kabeln mot att skavas av. Märkningen är inte okej utan är märkt med jordsymbol, men saknar jord (dubbelisolerat utförande). Lampan saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Plint-los-i-taklampa/ Tue, 18 Nov 2014 07:51:00 GMT Belysning Taklampa med felaktiga socklar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Taklampa-med-felaktiga-socklar/ Taklampans lamphållare klarar inte kraven utan kan göra att lampsockeln är spänningssatt när man skruvar i lampan. Socklarna i lampan uppfyller inte kraven helt enkelt. Taklampan består i princip av ett antal socklar med dubbla hållare. Taklampan saknar också EG-försäkran.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Taklampa-med-felaktiga-socklar/ Fri, 07 Nov 2014 07:50:00 GMT Belysning Strålkastare för utomhusbruk tar in vatten http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stralkastare-for-utomhusbruk-tar-in-vatten/ Strålkastarens kapsling klarar inte vattenprov utan att vatten tränger in, trots att märkningen visar att den ska klara det. Drivdonet inuti armaturen blir för varmt vid onormal drift. Vid spänningsprov så fallerar strålkastaren och klarar inte kraven. Märkningen är tvetydig, då flera IP-klasser är noterade. Strålkastaren saknar också EG-försäkran och bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stralkastare-for-utomhusbruk-tar-in-vatten/ Mon, 03 Nov 2014 08:30:00 GMT Belysning Strömställare och dimmer får försäljningsförbud http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stromstallare-och-dimmer-far-forsaljningsforbud/ Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för två olika produkter från tillverkaren Fibaro. Den ena är en dimmer och den andra är en strömställare.  http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stromstallare-och-dimmer-far-forsaljningsforbud/ Fri, 31 Oct 2014 07:28:00 GMT Installationsmateriel IT-utrustning Övrigt Laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-aterkallas-fran-konsument/ Laddaren har otroligt klena isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget och det som är anslutet där, exempelvis en telefon). Uppmätt så är avståndet så lågt som 0 mm där kravet är minst 4 mm.  Laddaren klarar inte heller spänningsprov utan farlig spänning kommer ut just på den sekundära sidan. Det gör att det är hög risk att farlig spänning blir berörbar. Stickproppen är inte korrekt utformad. Höljet klarar inte brandprov utan bidrar till brandspridning. Sammantaget ger detta en hög risk för elchock och brand. Produkten saknar CE-märke och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att Akso teknik ska återkalla alla sålda produkter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 23 Sep 2014 07:27:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare med fel stickpropp http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-med-fel-stickpropp/ Laddaren har en engelsk stickpropp och kommer med en reseadapter. Det är inte tillåtet att sälja produkter med fel stickpropp i Sverige. Man ska inte behöva använda reseadapter permanent. Laddaren saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-med-fel-stickpropp/ Mon, 22 Sep 2014 07:24:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Bristande jord i taklampa för barn http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Bristade-jord-i-taklampa-for-barn/ Taklampans jordanslutning är inte tillförlitlig utan kan brista i kontakt. De tre ställbara lederna som ljuskällorna sitter i har bara sporadisk kontakt med jorden. Efter hållbarhetsprov så lossnade etiketter från lamphusen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Bristade-jord-i-taklampa-for-barn/ Mon, 08 Sep 2014 07:45:00 GMT Belysning Motorvärmare får förbud http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Motorvarmare-far-forbud/ Motorvärmaren, en typ av slangvärmare, har ett antal brister vad gäller elsäkerhet. Anslutningssladden är inte bara av fel typ men också för klent tilltagen. Vid felfall (kortsluten termostat) så sker överledning i elementet och nätsäkringen löser ut. Produkten ska klara ett felfall för att vara säker. Märkning och bruksanvisning saknas, likaså EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Motorvarmare-far-forbud/ Fri, 29 Aug 2014 08:01:00 GMT Bruksföremål Övrigt Ledningsbunden och strålad störning från LED-slinga http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledningsbunden-och-stralad-storning-fran-LED-slinga-/ Led-slingan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 21,2 dB över gränsen vilket är en hel del. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 19,1 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka elektriska apparater som finns i närheten. Led-slingan saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledningsbunden-och-stralad-storning-fran-LED-slinga-/ Tue, 26 Aug 2014 09:28:00 GMT Belysning Ledningsbunden störning från LED-lampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledningsbunden-storning-fran-LED-lampa/ LED-lampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 7,6 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledningsbunden-storning-fran-LED-lampa/ Tue, 26 Aug 2014 08:02:00 GMT Belysning Störande arbetsbelysning http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storande-arbetsbelysning-/ Arbetsbelysningen (laddningsbar och med LED-lampa) avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 19,0 dB över gränsen vilket är en hel del. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 23,4 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. Arbetsbelysningen saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storande-arbetsbelysning-/ Mon, 18 Aug 2014 07:06:00 GMT Belysning Markmätarskåp tar in vatten http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Markmatarskap-tar-in-vatten/ Markmätarskåpet klarade inte IP44-test. Vattenstänk kom in runt komponenterna och på säkringssocklarna. IP44 är en märkning som finns på produkter för att visa användaren att de kan placeras i fuktig miljö (exempelvis utomhus). Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Markmatarskap-tar-in-vatten/ Fri, 15 Aug 2014 07:30:00 GMT Installationsmateriel Brister hos grenuttag http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Brister-hos-grenuttag/ Grenuttaget, som har ett överspänningsskydd, har uttag som inte är korrekt utformade. Stickproppar faller lätt ur och petskyddet (de små luckorna i hålen) åker undan för lätt. Isolationsavstånd intern är för klent tilltagna. Kabelanslutningar inuti grenuttaget är ej ordentligt svetsade och kardeler spretar. Grenuttaget klarar inte spänningsprov utan att överslag sker. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Brister-hos-grenuttag/ Mon, 11 Aug 2014 08:04:00 GMT Installationsmateriel Laddare för radiostyrd helikopter återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-radiostyrd-helikopter-aterkallas-fran-konsument/ Batteriladdaren, som kommer med en radiostyrd helikopter, är farlig. Laddaren ansluts med en "reseadapter" och det gör att man oerhört lätt kan komma åt spänningsförande delar på stickproppen. Det ger en mycket hög risk för elchock. Komponenter inuti laddaren saknar rätt isolering, vilket gör att överslag kan ske. Komponenter som sitter mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära (utgången från laddaren), uppfyller inte kraven på isolation och kan ge elchock. Anslutningskabeln är av fel typ och saknar mantel. EG-försäkran finns inte till produkten. Elsäkerhetsverket har beslutat att Cbiz Partner AB ska återkalla alla sålda produkter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-radiostyrd-helikopter-aterkallas-fran-konsument/ Fri, 08 Aug 2014 08:27:00 GMT Strömförsörjningsdon Övrigt Grenuttag åsidosätter skydd http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Grenuttag-asidosatta-skydd/ Grenuttagets breda jordkontaktdon ger otillförlitlig jordning som kan göra att ansluten utrustning inte får kontakt med jorden. Det kan åsidosätta skyddet för dessa anslutna apparater. Många apparater kräver att du ansluter det till ett jordat uttag för fullt skydd. Vid prov med belastning har också delar av grenuttaget visat sig bli alldeles för varmt. Det kan ge  upphov till brännskador och i värsta fall brand. Uttagens brunnar är för djupa och kan ge problem med vinklade stickproppar. Märkningen är också bristfällig, vilket gör att den som använder produkten kan överlasta den. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Grenuttag-asidosatta-skydd/ Fri, 08 Aug 2014 07:40:00 GMT Installationsmateriel Övrigt USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument7/ USB-laddaren har allvarliga brister i elsäkerhet och återkallas från konsument. Isolationsavståndet mellan primär sida (230 V) och sekundär (USB-uttaget och det som sitter inkopplat där) är för klent. Uppmätt är 0,1 mm där kravet är minst 4,0 mm. Laddaren klarar inte spänningsprov utan genomslag sker. Höljets plast är inte bra och klarar inte flamprov utan bidrar till brandspridning. Stickproppens stift kan roteras och då kan interna ledningar lossna. Sammantaget ger detta att det finns hög riskför elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att MTP, My Trendy Phone Sweden AB ska återkalla alla sålda produkter. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument7/ Tue, 05 Aug 2014 07:29:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Industriarmatur med brister http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Industriarmatur-med-brister/ Armaturen, som är avsedd för montering i exempelvis industrilager, har en del brister i elsäkerheten. I exemplaret som testades saknades jordanslutning trots att stickproppen var jordad. Ledarna var försedda med lödning, det kan innebära att de lossnar vid anslutningarna. Dragavlastning saknas, vilket gör att nätsladden kan lossna vid påfrestning. Korrekt EG-försäkran saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Industriarmatur-med-brister/ Mon, 21 Jul 2014 22:00:00 GMT Belysning Flera aktörer kan överklaga försäljningsförbud http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Flera-aktorer-kan-overklaga-forsaljningsforbud/ Även en aktör som inte har varit part i ett ärende om försäljningsförbud på produkt kan få överklaga myndigheters beslut i marknadskontrollärenden. Det har nu Kammarrätten i Göteborg fastslagit. http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Flera-aktorer-kan-overklaga-forsaljningsforbud/ Thu, 03 Jul 2014 14:20:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Takarmatur för industri avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Takarmatur-for-industri-avger-storningar/ LED-armaturen avger störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Uppmätta störningar ligger på 11,0 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Armaturen saknar också korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har krävt att Rexel Sverige AB ska sluta sälja dessa produkter. Du som konsument kan vända dig till... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Takarmatur-for-industri-avger-storningar/ Tue, 24 Jun 2014 08:09:00 GMT Belysning Reseadapter åsidosätter skydd http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Reseadapter-asidosatter-skydd/ Reseadaptern har ett antal brister vad gäller elsäkerheten. Det ska inte vara möjligt att ansluta till uttag som har en högre spänning eller en lägre strömstyrka. Denna adapter gör det möjligt. Dimensionerna på uttagsdelen är inte korrekta. Man kan lätt lyckas deformera sido-jorddonen med följande åsidosättning av jord. Man tappar alltså ett viktigt skydd på den anslutna jordade apparaten.... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Reseadapter-asidosatter-skydd/ Mon, 16 Jun 2014 07:54:00 GMT Installationsmateriel Övrigt Laddare för e-cigarrett återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-e-cigarrett-aterkallas-fran-konsument/ Laddaren för e-cigarretter, som är en vanlig USB-laddare, är farlig. Stiften roterar vid påfrestning och ger upphov till glappkontakt som kan innebära värmeutveckling och brand som resultat. Höljet klarar inte heller brandprov utan tar lätt eld och bidrar till att sprida branden. Isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära (USB-uttaget och det som sitter i där) är fö... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-e-cigarrett-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 12 Jun 2014 08:10:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Adapter till TV-spel felaktig http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Adapter-till-TV-spel-felaktig/ TV-spelkonsollen kommer levererad med nätadapter med brittisk stickpropp och reseadapter.   Elprodukter som säljs i Sverige ska vara försedd med passande stickpropp, och den brittiska är inte en av de stickpropparna. Den reseadapter som medföljde produkten uppfyllde inte heller kraven. Stiften är inte tillräckligt tjocka och det kan resultera i glappkontakt med brand som följd. Jordningen sker... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Adapter-till-TV-spel-felaktig/ Mon, 09 Jun 2014 07:56:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Bänkarmatur med danskt uttag http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Bankarmatur-med-danskt-uttag/ Bänkarmaturen är försedd med ett danskt uttag. De danska uttagen har ett jordhål och inte sidodon för jorden som svenska uttag har. Det gör att jorden åsidosätts om man använder en svensk stickpropp. Den jordanslutning som finns inuti är så spänd att den påfrestas anslutningsklämmans skyddsjordkontakt. Interna ledningar mellan plintarna i armaturen är för klent tilltagna och är så monterade att... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Bankarmatur-med-danskt-uttag/ Wed, 21 May 2014 08:00:00 GMT Belysning Skarvuttag med glapp http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Skarvuttag-med-glapp/ Skarvuttagets uttagsdel och stickpropp uppfyller inte kraven utan avviker från de måttblad som finns. Det gör att det finns risk för glappkontakt och upphettning som kan leda till brand. Stickproppsdelen är för stor och förutom risken för glappkontakt kan den komma att skada det uttag som den ansluts till. Uttagsdelen är för liten och kan på liknande sätt skada produkter som ansluts till... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Skarvuttag-med-glapp/ Mon, 28 Apr 2014 10:23:00 GMT Installationsmateriel Strömförsörjningsdon Övrigt Störande arbetsbelysning http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storande-arbetsbelysning/ Arbetsbelysningen avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 16,8 dB över gränsen. LED-lampan saknar också en korrekt EG-försäkran och väsentlig märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag frå... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storande-arbetsbelysning/ Thu, 24 Apr 2014 08:06:00 GMT Belysning Laddare till golfvagn avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-till-golfvagn-avger-storningar/ Laddaren, som är till för golfvagnar, avger störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som finns i närheten. Uppmätta störningar ligger på 6,9 dB över gränsen.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-till-golfvagn-avger-storningar/ Fri, 14 Mar 2014 10:47:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Klämspot återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Klamspot-aterkallas-fran-konsument/ En spotlight med klämma har visat sig ha allvarliga brister i elsäkerheten. Klämman är för klen och kan göra att lampan lätt glider iväg. Då kan själva ljuskällan komma emot en brännbar yta. Uppmätt temperatur var vid prov 296 °C. Maximalt tillåtet vid detta prov är 175 °C. Nätsladdens dragavlastning klarar inte dragprov utan rör på sig. Märkskylten är klassad som oläsbar då bokstäverna är för... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Klamspot-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 10 Mar 2014 11:30:00 GMT Belysning Adapter till TV-spel får förbud http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Adapter-till-TV-spel-far-forbud/ TV-spelkonsollen kommer levererad med nätadapter med brittisk stickpropp och reseadapter. Elprodukter som säljs i Sverige ska vara försedd med passande stickpropp, och den brittiska är inte en av de stickpropparna. Den reseadapter som medföljde produkten uppfyllde inte heller kraven. Stiften är inte tillräckligt tjocka och det kan resultera i glappkontakt med brand som följd. Jordningen sker ba... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Adapter-till-TV-spel-far-forbud/ Fri, 07 Mar 2014 09:02:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Gårdsarmatur släpper in vatten http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Gardsarmatur-slapper-in-vatten/ Gårdsarmaturen saknar det mesta i märkningsväg och bruksanvisningar. Konstruktionen som sådan gör också att vatten och damm kan tränga in i armaturen. Det saknas också en dragavlastning för anslutningskabeln. Det gör att det finns risk för kortslutning. Det finns också risk för spänningssättning av den stolpe eller yta som den monteras på. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud oc... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Gardsarmatur-slapper-in-vatten/ Mon, 03 Mar 2014 13:13:00 GMT Belysning Fotbad med störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Fotbad-med-storningar/ Fotbadet avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten i samma elnät. Uppmätta störningar ligger på 17,2 dB över gränsen. Fotbadet saknar också en korrekt och spårbar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Fotbad-med-storningar/ Tue, 18 Feb 2014 11:35:00 GMT Bruksföremål Osäker laddare för dator http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Osaker-laddare-for-dator/ Laddaren klarar inte spänningsprov utan att ett överslag sker. Likaså är isolationsavstånden inuti för klent tilltagna. Avstånden är uppmätta till 2,5 mm där kraven är minst 4,0 respektive 4,8 mm beroende på hur man mäter. Laddaren saknar också uppgifter som tillverkare. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Osaker-laddare-for-dator/ Fri, 14 Feb 2014 07:09:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Utstrålad och ledningsbunden störning från LED-belysning http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Utstralad-och-ledningsbunden-storning-fran-LED-belysning/ LED-belysningen avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 19,9 dB över gränsen vilket är en hel del. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 14,1 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Utstralad-och-ledningsbunden-storning-fran-LED-belysning/ Tue, 11 Feb 2014 07:24:00 GMT Belysning LED-lampa stör elnät http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-stor-elnat/ LED-lampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 7,8 dB över gränsen. LED-lampan saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-stor-elnat/ Fri, 07 Feb 2014 07:25:00 GMT Belysning Lampa för barn återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Lampa-for-barn-aterkallas-fran-konsument/ Lampan, i form av en robot, anses vara avsedd för barn. Barnlampor får ha högst 24 volt matningsspänning och denna har 230 volt. Själva lampdelen kan dessutom lätt tas loss för hand. Lampans mekaniska hållfasthet är låg och går lätt sönder. När den går sönder blir spänningsförande delar lätt åtkomliga. Det ger en risk för elchock.  Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla all... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Lampa-for-barn-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 04 Feb 2014 07:48:00 GMT Belysning LED-strålkastare får försäljningsförbud http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Felaktigt-LED-stralkastare/ Strålkastaren, med inbyggd LED-modul, har ett antal brister och Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Bland annat  är anslutningsklämman för nätsladden utformad så att kardeler från nätsladden kan komma åt berörbara metalldelar. Nätsladden är av fel typ och dragavlastningen håller inte kraven utan sladden rör på sig för mycket. Jordningen i... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Felaktigt-LED-stralkastare/ Fri, 31 Jan 2014 07:51:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt LED-lampa stör elnätet http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-stor-elnatet1/ LED-lampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 16,1 dB över gränsen. Lampan saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom brister... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-stor-elnatet1/ Wed, 29 Jan 2014 14:32:00 GMT Belysning Störningar från strömförsörjningsdon http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storningar-fran-stromforsorjningsdon/ Strömförsörjningsdonet avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 40,3 dB över gränsen. Strömförsörjningsdonet saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storningar-fran-stromforsorjningsdon/ Wed, 22 Jan 2014 16:20:00 GMT Strömförsörjningsdon Bordslampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Bordlampa-aterkallas-fran-konsument/ Bordslampan välter för lätt och då blir den alldeles för varm. Det innebär att det finns hög risk för brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Anslutningskabeln saknar dragavlastning och lamphållaren kan roteras helt runt. Anslutningskabeln passerar också genom en metallögla som kan skava kabeln. Metallöglan är berörbar och kan då bli spänningsför... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Bordlampa-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 22 Jan 2014 13:12:00 GMT Belysning Laddare för elcykel avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-elcykel-avger-storningar/ Laddaren, som är avsedd för elcyklar, avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 21,4 dB över gränsen. Laddaren saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-elcykel-avger-storningar/ Fri, 17 Jan 2014 09:01:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Batteriladdare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Batteriladdare-aterkallas-fran-konsument1/ Laddaren är farlig och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Inuti laddaren så är den primära sidan (230 V) i kontakt med den sekundära (exempelvis uttaget för laddning). Det kan medföra risk för elchock. Felaktig konstruktion utgör också en risk för elchock. En mängd märkningar saknas och bruksanvisningen saknas, vilket kan göra det svårt att ladda... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Batteriladdare-aterkallas-fran-konsument1/ Mon, 13 Jan 2014 12:57:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Övrigt Strålkastare blir för varm http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stralkastare-blir-for-varm/ Strålkastaren, i form av en flyttbar arbetslampa, blir för varm både inuti och utanpå huset och det innebär risk för brand. Temperaturer uppmätta inuti huset visar att det kan bli upp till 238 °C vid lamphållarens anslutningsledning. Maximalt tillåtet är 200 °C. Utanpå strålkastaren under test med vält lampa så blir temperaturen 181 °C, där kravet är det som mest får bli 90 °C. Anslutningsdonet... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stralkastare-blir-for-varm/ Thu, 19 Dec 2013 07:33:00 GMT Belysning Gatuarmatur med klen anslutninsgkabel http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Gatuarmatur-med-klen-anslutninsgkabel/ Gatuarmaturens anslutningskabel är för klent tilltagen och säkerhetsinformation saknas. Det interna drivdon som finns inuti klarar inte heller den spänning som armaturen är märkt med. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Gatuarmatur-med-klen-anslutninsgkabel/ Mon, 02 Dec 2013 13:15:00 GMT Belysning USB-laddare med brister i elsäkerhet http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-brister-i-elsakerhet/ USB-laddaren, med fyra USB-uttag, har för klent isolationsavstånd och det finns risk för överslag. Höljet klarar inte heller värmeprov utan kan bidra till brandspridning ifall värme uppstår inuti laddaren vid exempelvis ett överslag. All väsentlig märkning saknas helt. Stickproppen är inte korrekt utformad. Ingen godtagbar EG-försäkran fanns till USB-laddaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-brister-i-elsakerhet/ Mon, 02 Dec 2013 09:29:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Korta isolationsavstånd i laddare för dator http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Korta-isolationsavstand-i-laddare-for-dator/ Laddaren har för kort isolationsavstånd i interna komponenter och det kan ge risk för elchock och brand. Det saknas också väsentlig märkning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Korta-isolationsavstand-i-laddare-for-dator/ Fri, 29 Nov 2013 07:36:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Sladd kan skavas i bordlampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Sladd-kan-skavas-i-bordlampa/ Bordlampan saknar skydd mot att sladden skavs i öppningar i själva armaturen. Det gör att sladden kan skavas sönder efter en tid. Dragavlastningen kan också lätt gå sönder. Den blir också något för varm där man greppar på skärmen för att justera riktningen på lampan, vilket är testat vid värmeprov. Ingen EG-försäkran fanns till bordlampan. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Sladd-kan-skavas-i-bordlampa/ Tue, 19 Nov 2013 07:31:00 GMT Belysning USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument6/ USB-laddaren är farlig och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.  Isolationsavståndet i USB-Iaddaren är för klent tilltaget och den klarar inte spänningsprovet. Samtidigt uppfyller inte höljet kravet mot tålighet gentemot brand, och klarar därför inte flamprov. Det gör att vid ett överslag så kan USB-Iaddaren börja brinna. Stickproppsdelen uppfyller... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument6/ Fri, 15 Nov 2013 07:00:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare för dator med bristande stickpropp http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-dator-med-bristande-stickpropp/ Laddaren, som ska ladda datorer, saknar väsentlig märkning och stickproppen är intekorrekt utförd. Brister visar att själva stiften kan lossna från stickproppsdelen och då kan risk för elchock och brand uppstå. Ingen EG-försäkran fanns till laddaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom h... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-dator-med-bristande-stickpropp/ Wed, 13 Nov 2013 11:15:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Strömtång klarar inte höga krav http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stromtang-klarar-inte-hoga-krav/ Den digitala strömtången klarar inte kraven för den högre klassificering som den är märkt med. Den är märkt med 1000V CAT II men uppfyller inte kraven på dubbel/förstärkt isolering för den kategorin. Om den används vid de högre spänningar som den är märkt med så kan det innebära risk för elchock. Säkerhetsinformationen är på tyska, kravet är att den ska vara på svenska. Elsäkerhetsverket har... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stromtang-klarar-inte-hoga-krav/ Wed, 06 Nov 2013 09:22:00 GMT Installationsmateriel Övrigt Störningar från motionsband http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storningar-fran-motionsband/ Motionsbandet avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 52,7 dB över gränsen. Motionsbandet saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Efters... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storningar-fran-motionsband/ Mon, 28 Oct 2013 11:39:00 GMT Bruksföremål Övrigt USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument5/ USB-laddaren är farlig och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Förbudet gäller även de USB-laddare av samma typ som inte är rosa som importören säljer. Bristerna som ligger till grund för beslutet är bland annat att isolationsavståndet är uppmätt till 0,0 mm där kravet är minst 4,0 mm. Vid spänningsprov sker överslag. Höljet är felaktigt utfört och... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument5/ Thu, 24 Oct 2013 13:00:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare med klen isolation http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-klen-isolation/ USB-laddaren har brister vad gäller elsäkerhet. Bland annat är isolationsavståndet internt mellan primär sida (230 volt) och sekundär (USB-uttaget) är för klent tilltaget. Som lägst är det uppmätt till 2,0 mm där kravet är 4,0 mm. Laddaren klarar inte heller spänningsprov utan överlsag sker till den sekundära sidan, vilken också är berörbar. Stickproppsdelen är inte heller korrekt utförd. Forme... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-klen-isolation/ Mon, 21 Oct 2013 10:53:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare med brister http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-bristande-isolering/ USB-laddaren har brister i den interna isolationen mellan den primära sidan (230 volt) och den sekundära (exempelvis USB-uttaget och det som är kopplat där). Laddaren saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver ta... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-bristande-isolering/ Mon, 14 Oct 2013 07:31:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Stickpropp med brister på USB-laddare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stickpropp-med-brister-pa-USB-laddare/ USB-laddarens stickpropp för 230 volt har ett stift som roterar för lätt. Laddaren saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter eller återförsäljare. Du som konsument kan istället vänd... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stickpropp-med-brister-pa-USB-laddare/ Thu, 10 Oct 2013 14:29:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Demonterbar stickpropp får försäljningsförbud http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Demonterbar-stickpropp-far-forsaljningsforbud/ Stickproppen är avsedd för pressning och ska levereras med kabel ansluten. Vid fel montering, vilket lätt kan ske, kan det ge upphov till brandrisk. Avståndet mellan stickproppens stift avviker från standard. Det är oklart om stickproppen verkligen är certifierad, vilket är ett krav. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna int... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Demonterbar-stickpropp-far-forsaljningsforbud/ Mon, 23 Sep 2013 09:22:00 GMT Installationsmateriel Övrigt Datornätdel med brister http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Datornatdel-med-brister/ Datorchassiet med tillhörande nätdel har brister i elsäkerheten. En brist är att isolationen mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (klenspänningar in till bland annat moderkortet) inte är tillräcklig. Uppmätt är 1,2 mm där kravet är 5,0 mm. Produkten saknar också bruks- och installationsanvisningar på svenska, där viktiga uppgifter som att nätdelen måste kopplas till jorda... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Datornatdel-med-brister/ Fri, 23 Aug 2013 14:33:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Gatuarmatur avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Gatuarmatur-avger-storningar/ Gatuarmaturen, som är försedd med en induktionslampa, avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 60,7 dB över gränsen. Armaturen avger också utstrålad störning på 17,1 dB över gränsen vilket kan påverka utrustning i närhete... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Gatuarmatur-avger-storningar/ Wed, 21 Aug 2013 14:38:00 GMT Belysning Elradiator får försäljningsförbud http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Elradiator-far-forsaljningsforbud/ Elradiatorn saknar en del information i bruksanvisningen, bland annat att kopplingsdosan på baksidan ska monteras på en vägg. Om man inte monterar dosan på en vägg kan man komma åt enkelisolerade ledare. Man kan också komma åt spänningsförande delar på plinten i kopplingsdosan där ledare ska anslutas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Elradiator-far-forsaljningsforbud/ Tue, 20 Aug 2013 07:28:00 GMT Bruksföremål Spelkonsol med fel stickproppsadapter http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Spelkonsoll-med-fel-stickproppsadapter/ Stickproppsadaptern medföljer en spelkonsol, som i sin tur är försedd med en engelsk stickpropp. I Sverige så får man bara sälja produkter med svenska stickproppar. Stickproppsadaptern uppfyller dessutom inte måttbladen för stickproppar, och jordningen är felaktigt utförd. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Spelkonsoll-med-fel-stickproppsadapter/ Fri, 16 Aug 2013 14:35:00 GMT IT-utrustning Balkonggrill får försäljningsförbud http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Balkonggrill-far-forsaljningsforbud/ Balkongrillen har en del brister i elsäkerheten. IP-märkning, märkning som bland annat visar skyddet mot väta, saknas. Balkongrillen är tänkt att användas utomhus och då är IP-märkning ett krav. Värmeelementet sitter löst, även vid drift. Det kan också plockas loss och användas utanför sin hållare. Anslutningssladdens är av en typ som är avsedd för inomhusbruk. Om anslutningssladdens ledare... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Balkonggrill-far-forsaljningsforbud/ Thu, 08 Aug 2013 07:43:00 GMT Bruksföremål Nattlampa inbjuder barn till lek http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Nattlampa-inbjuder-barn-till-lek/ Nattlampan är avsedd för 230 Volt och inbjuder barn till lek. Stickproppens stift klarar inte proven utan kan vridas. Lamphållaren är inte korrekt utformad. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. ... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Nattlampa-inbjuder-barn-till-lek/ Wed, 07 Aug 2013 07:52:00 GMT Belysning Led-lysrör avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lysror-avger-storningar/ LED-lysröret avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 32,6 dB över gränsen. Lysröret avger också utstrålad störning på 17,2 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lysror-avger-storningar/ Tue, 06 Aug 2013 07:01:00 GMT Belysning Elmätare avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Elmatare-avger-storningar/ Elmätaren med tillhörande utrustning avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 13,8 dB över gränsen. Elmätaren med tillbehör avger också utstrålad störning på 7,0 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Elmatare-avger-storningar/ Thu, 11 Jul 2013 14:34:00 GMT Installationsmateriel IT-utrustning Övrigt LED-lysrör återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lysror-aterkallas-fran-konsument/ LED-lysröret är farligt och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Röret blir spänningsförande om man sätter i ena änden först i armaturen. Man kan då få en elchock om man rör den fria änden. Isolationsavstånd mellan spänningsfarliga delar och höljet som är i metall mättes upp till 1,2 mm där kravet är minst 4,6 mm. Vid spänningsprov så sker överslag,... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lysror-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 09 Jul 2013 09:07:00 GMT Belysning Ledare blir för varm i kaffebryggare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledare-blir-for-varm-i-kaffebryggare/ En kaffebryggare har visat sig ha brister i säkerhet och Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. En inre kopplingsledare ligger an mot ett värmerör som blir för varmt. Det kan ge reslutatet att ledaren går av. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledare-blir-for-varm-i-kaffebryggare/ Fri, 28 Jun 2013 14:04:00 GMT Bruksföremål LED-lampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-aterkallas-fran-konsument2/ LED-lampan har allvarliga brister i elsäkerheten och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.  Lysdiodernas lödpunkter är berörbara och de är inte pålitligt isolerade från nätspänningen vilket innebär att det fInns en betydande risk att den som vidrör LED-lampan kan få ström genom kroppen. Vid spänningsprov så skedde överslag.  LED-lampans ljusriktning k... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-aterkallas-fran-konsument2/ Tue, 25 Jun 2013 08:29:00 GMT Belysning LED-lampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-aterkallas-fran-konsument1/ LED-lampan har mycket litet isolationsavstånd, vilket också gör att den inte klarar spänningsprovet. Avstånd mellan farliga, spänningsförande delar och berörbara delar uppmättes till 0,2 mm där kravet är minst 4,6 mm. Avstånd mellan primär (230 Volt) och sekundär (klenspänning i lampan) uppmättes till 0,1 mm och det gör att beröringsspänningen blir 68 Volt, vilket inte är tillåtet. Lampan i... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-aterkallas-fran-konsument1/ Mon, 24 Jun 2013 13:58:00 GMT Belysning LED-lampa utan märkning http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-utan-markning/ LED-lampan, med G9-sockel, klarar inte kraven. Lampan saknar all väsentlig märkning och däribland CE-märkning. Lampan i sig väger också för mycket, då vikten maximalt får vara 12 gram och denna väger 23 gram. Lampan saknar också EG-försäkran, vilket är ett grundläggande dokument för CE-märkningen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-utan-markning/ Thu, 20 Jun 2013 08:55:00 GMT Belysning LED-lampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-aterkallas-fran-konsument/ LED-lampan är farlig och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Lampans skyddsglas sitter inte fast ordentligt och kan lätt tas loss. Då kan man lätt komma åt den interna LED-modulen (det som avger ljuset) som är ansluten till farlig spänning. Även om skyddsglaset inte tas bort så är isolationsavståndet bara 1,0 mm där kravet är minst 4,6 mm. LED-lampa... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 20 Jun 2013 08:22:00 GMT Belysning Neonskylt med löstagbar isolering http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Neonskylt-med-lostagbar-isolering/ En neonskylt har en del brister i säkerhet och Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Skyltens isolermuffar, vid ändarna på neonröret, kan lossas för hand. Skylten saknar också all väsentlig märkning samt saknar EG-försäkran.  Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Neonskylt-med-lostagbar-isolering/ Wed, 19 Jun 2013 10:26:00 GMT Belysning Lampor kan lossna på ljuskedja http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Lampor-kan-lossna-pa-ljuskedja/ Ljuskedjans LED-lampor kan lätt lossna när de utsätts för dragprov. Ljuskedjan saknar också märkning och instruktioner på svenska. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Lampor-kan-lossna-pa-ljuskedja/ Mon, 17 Jun 2013 14:10:00 GMT Belysning Lysrörsarmatur för klassat område saknar korrekt säkerhetsinformation http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Lysrorsarmatur-for-klassat-omrade-saknar-korrekt-sakerhetsinformation/ En armatur, för montering i klassat område (ATEX), har i märkningen. Bland annat saknas utrustningsgrupp, uppgifter om tillverkaren och instruktionerna är inte på svenska. Märkningen visar också att man måste extra hänsyn till elektrostatisk urladdning. Information i medföjande säkerhetsinformation saknas för hur man ska ta extra hänsyn till detta. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningf... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Lysrorsarmatur-for-klassat-omrade-saknar-korrekt-sakerhetsinformation/ Thu, 13 Jun 2013 15:03:00 GMT Belysning Batteriladdare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Batteriladdare-aterkallas-fran-konsument/ Batteriladdaren med tillhörande adapter har brister i elsäkerheten. Vid test så har det visat sig att höljet till dessa inte klarar flamprov utan bidrar till brandspridning. Stickproppen på adaptern är inte korrekt utförd och har fel mått samt att det går att rotera stiften. Nätanslutningen från stickproppsdelen till kretskortet inuti adaptern är ej tillförlitligt utförd utan kan lossna. Om des... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Batteriladdare-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 13 Jun 2013 10:43:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument4/ USB-laddaren, som saknar CE-märkning, har ett antal allvarliga brister. Vid spänningstest så sker överslag lätt och farlig spänning uppstår i USB-kontaktens metallfäste. Interna isolationsavstånd mellan den nätanslutna delen (230 V) och den sekundära (som är ansluten till USB-kontakten) är för korta. Uppmätt är mellan 0,5 mm och kravet är minst 4 mm (luftavstånd) samt minst 5 mm (krypavstånd).... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument4/ Mon, 10 Jun 2013 10:43:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt USB-laddare avger utstrålade störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-avger-utstralade-storningar/ USB-laddaren avger utstrålade störningar, alltså störningar som kan påverka utrustning i närheten. Uppmätta störningar ligger på 15,1 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-avger-utstralade-storningar/ Wed, 05 Jun 2013 15:37:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon LED-lampa avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-avger-storningar2/ LED-lampan med E14-sockel avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 56,2 dB över gränsen. Lampan saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-avger-storningar2/ Thu, 30 May 2013 14:16:00 GMT Belysning Takarmatur med LED klarar inte spänningsprov http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Takarmatur-med-LED-klarar-inte-spanningsprov/ Takarmaturen, som är utförd för infällt montage med lysdioder(LED), har en del brister i elsäkerhet. Några brister är att det sker överslag vid spänningsprov och isolationsavstånd mellan primär och sekundär krets är för klent tilltaget. Uppmätt är 3,8 mm och kravet är 4,6 mm. Komponenter i strömförsörjningsdonet sitter ej korrekt monterade, vilket också kan underlätta överslag vid spänningsprov... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Takarmatur-med-LED-klarar-inte-spanningsprov/ Wed, 29 May 2013 15:23:00 GMT Belysning Riskokare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Riskokare-aterkallas-fran-konsument/ Riskokaren har fel skyddsklass, skyddsklass 0, och saknar därmed skyddsjord. Stickproppen är felaktigt utförd och spänningsförande delar kan vara berörbara. Efter värmeprov var spänningförande delar berörbara under riskokaren. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Riskokaren saknar EG-försäkran, märkning och bruksanvisning på svenska. Om du äger denna... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Riskokare-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 29 May 2013 00:00:00 GMT Bruksföremål Reseadapter återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Reseadapter-aterkallas-fran-konsument/ Spänningsförande delar är berörbara då stickproppen på reseadaptern delvis är intryckt i ett uttag. Det är också möjligt att föra in en stickpropp i uttaget så att ett stift är fritt. Det kan då vara spänning på det fria stiftet, vilket är berörbart. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Produkten saknar EG-försäkran och märkning. Stickproppsdelar är... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Reseadapter-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 29 May 2013 00:00:00 GMT Installationsmateriel Övrigt Störningar från induktionslampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storningar-fran-induktionslampa/ Induktionslampan med E27-sockel avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 35,2 dB över gränsen. Även strålad störning är uppmätt, vilket ligger på 33,0 dB över gränsen. Utstrålad störning kan störa utrustning som finns i... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storningar-fran-induktionslampa/ Wed, 15 May 2013 10:03:00 GMT Belysning Adapter från E14- till E27-sockel har brister i elsäkerheten http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Adapter-fran-E14--till-E27-har-brister-i-elsakerheten/ En adpater, för att använda E27-lampor i en armatur med E14-sockel, har en del brister. Bland annat är gängorna spänningsförande i E27-sockeln och det kan medföra att lampans sockel blir direkt spänningssatta vid i- och urskruvande. Kombinationen av socklar gör också att lampor med högre effekt (och E27-sockel) kan monteras i armaturer som är avsedda för lägre effekt (E14-sockel). E14-sockeln ä... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Adapter-fran-E14--till-E27-har-brister-i-elsakerheten/ Tue, 07 May 2013 13:30:00 GMT Belysning LED-lampa kan störa annan utrustning http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-kan-stora-annan-utrustning/ LED-lampan med GU10-sockel avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 60,9 dB över gränsen. Lampan saknar också en godtagbar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/LED-lampa-kan-stora-annan-utrustning/ Mon, 22 Apr 2013 08:32:00 GMT Belysning Klent isolationsavstånd på LED-lampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Klent-isolationsavstand-pa-LED-lampa/ LED-lampans isolationsavstånd mellan spänningsfarliga delar och berörbara delar är för litet. Uppmätt är 2,6 mm där kravet är 4,6 mm. Vidare är det för kort avstånd mellan inkommande spänningar internt i ljuskällan. Kravet är i det här fallet 2,3 mm och uppmätt är 1,8 mm. Det gör att det kan finnas fara för elchock och brand. Sockeln i sig, en E27-sockel, är felaktigt utformad. Elsäkerhetsverke... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Klent-isolationsavstand-pa-LED-lampa/ Fri, 19 Apr 2013 13:48:00 GMT Belysning Induktionslampa avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Induktionslampa-avger-storningar2/ Ledningsbunden störning har uppmätts från induktionslampan, som är utförd med E27-sockel. Även strålad störning är uppmätt. De uppmätta störningarna ligger på 34,8 dB respektive 2,9 dB över de gränser som finns. Störningarna kan påverka annan inkopplad utrustning (i samma elnät) eller utrustning som befinner sig nära. Lampan saknar också CE-märkning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Induktionslampa-avger-storningar2/ Tue, 09 Apr 2013 07:46:00 GMT Belysning Laddare för dator avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-dator-avger-storningar/ Ledningsbunden störning har uppmätts från laddaren, som är gjord för bärbara datorer. Även strålad störning är uppmätt. De uppmätta störningarna ligger på 14,3 dB respektive 18,7 dB över de gränser som finns. Störningarna kan påverka annan inkopplad utrustning (i samma elnät) eller utrustning som befinner sig nära. Laddaren har också problem med övertoner. Elsäkerhetsverket har beslutat om... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-dator-avger-storningar/ Thu, 21 Mar 2013 11:43:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Störningar från laddare http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storningar-fran-laddare/ Ledningsbunden störning har uppmätts från laddaren, som är gjord för bärbara datorer. Även strålad störning är uppmätt. De uppmätta störningarna ligger på 7,1 dB respektive 11,5 dB över de gränser som finns. Störningarna kan påverka annan inkopplad utrustning (i samma elnät) eller utrustning som befinner sig nära. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storningar-fran-laddare/ Wed, 20 Mar 2013 13:42:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare för bärbara datorer avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-barbara-datorer-avger-storningar/ Laddaren för bärbara datorer avger störningar via nätanslutningen, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Störningarna ligger på 11,1 dB över gränsen. Laddaren avger också utstrålad störning, vilken ligger på 6,5 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag fr... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Laddare-for-barbara-datorer-avger-storningar/ Mon, 18 Mar 2013 14:25:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument3/ USB-laddaren saknar CE-märke och har ett antal brister vad gäller elsäkerhet. Överslag sker lätt vid provning mellan den primära sidan (230 volt) och den sekundära sidan (USB-kontakten, och det som är anslutet till den) vilket gör att det finns risk för elchock och brand. Anslutningen från stickproppsdelen är ej tillförlitligt fastsatt utan kan lossna och stickproppens stift kan roteras. Om des... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument3/ Tue, 12 Mar 2013 07:45:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Ljusstake välter lätt http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ljusstake-valter-latt/ Ljusstaken välter väldigt lätt och då blir temperaturen på underlaget för varm. Uppmätt är 192 grader och kravet är maximalt 175 grader. Interna ledare kan lätt lossna och då lägga sig mot metallstommen. Lamphållarna kan vridas runt för lätt och då tvinnas ledarna som är kopplade till dem. Enbart grundisolerade interna ledare kommer också lätt i kontakt med beröringsbara metalldelar.... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ljusstake-valter-latt/ Fri, 08 Mar 2013 09:29:00 GMT Belysning Ledningar kan lossna i LED-spotlight http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledningar-kan-lossna-i-LED-spotlight/ LED-spotlighten, som är gjord för att brukas i ett skensystem, saknar bland annat märkning men har också en del brister. Bland annat sitter interna ledare inte fast på rätt sätt utan saknar dragavlastning och kan lossna när spotlighten vrids. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Förutom märkningen, som saknar bland annat typbeteckning, märkspänni... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledningar-kan-lossna-i-LED-spotlight/ Mon, 04 Mar 2013 09:12:00 GMT Belysning USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument2/ USB-laddaren, som saknar CE-märkning, har ett antal allvarliga brister. Interna isolationsavstånd mellan den nätanslutna delen (230 V) och den sekundära (som är ansluten till USB-kontakten) är för korta. Uppmätt är mellan 0,0 mm (direkt kontakt) till 0,6 mm och kravet är minst 5 mm. Stickproppen är inte korrekt utförd utan har fel dimensioner. Internt i USB-laddaren så används fel typ av... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument2/ Thu, 21 Feb 2013 15:16:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Frånluftsdon får försäljningsförbud http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Franluftsdon-far-forsaljningsforbud/ Frånluftsdonet visade sig ha en del brister och saknar CE-märkning. Frånluftsdonet saknar anslutningskabel och nätanslutningsklämmor vilket gör att anslutningssättet är oklart. Inga bruks- och installationsanvisningar fanns till produkten. Fastsättningen av frånluftsdonet utgörs av tre fjädrar och den yttre delen kan lossas utan verktyg. Det gör att produkten beröringsskydd är bristfälligt.... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Franluftsdon-far-forsaljningsforbud/ Mon, 11 Feb 2013 15:37:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument1/ USB-laddarens hölje klarar inte tryckprov utan går sönder. När höljet gått sönder så kan man röra spänningsförande delar och få en elchock. Interna isolationsavstånd mellan den nätanslutna delen (230 V) och den sekundära (som är ansluten till USB-kontakten) är för korta. Uppmätt är 1 mm och kravet är minst 4 mm. Stickproppen är felaktigt utförd och stiften roterar dessutom. Interna ledningar är... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument1/ Mon, 14 Jan 2013 16:31:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare med risk för överslag http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-risk-for-overslag/ USB-laddaren har för kort avstånd mellan den primära och sekundär sidan. Det innebär att överslag lätt kan ske och spänningssätta det som sitter inkopplat i laddaren med 230V. Uppmätt avstånd är 3,3 mm medans kravet är minst 5,0 mm. Avståndet mellan en beröringsbar del (åtkomlig metallyta) och matningsspänningen på själva pluggdelen är uppmätt till 3,5 mm, där kravet är minst 5,7 mm.... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-risk-for-overslag/ Mon, 07 Jan 2013 10:10:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Spishuv får försäljningsförbud http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Spishuv-far-forsaljningsforbud/ Spishuven saknar CE-märkning och har andra brister som har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Det saknas bruksanvisning och tillförlitlig dragavlastning av den ena anslutningskabeln. Spishuven är också försedd med två nätanslutningskablar, en för frånluftsventilen och en för belysningen. Produkten får enbart anslutas till elnätet med en anslutningskabel och en... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Spishuv-far-forsaljningsforbud/ Thu, 03 Jan 2013 13:09:00 GMT Bruksföremål Två datorladdare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Tva-datorladdare-aterkallas-fran-konsument/ Elsäkerhetsverket återkallar två sorters laddare för datorer på grund av att de inte uppfyller säkerhetskraven. De två laddarna klarar bland annat inte kraven på isolation. Det kan göra att den dator som sitter ansluten kan bli spänningsförande om överslag sker. Myndigheten har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Enligt bestämmelser om krav på isolation är 5,0 mm det... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Tva-datorladdare-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 17 Dec 2012 09:26:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare klarar inte kraven http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-klarar-inte-kraven/ Laddaren, som är försedd med ett USB-uttag, har flera brister i elsäkerheten. Höljet klarar inte av de krav som finns utan brinner vid flamprov. Överslag kan lätt ske då laddaren inte klarar spänningsprov. Stickproppens stift sitter inte riktigt fast utan kan roteras och är dessutom felaktigt utformade. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud och återtag från återförsäljare. Laddare... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-klarar-inte-kraven/ Fri, 23 Nov 2012 13:47:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument/ En USB-laddare, med medföljande sladd för Iphone, har visat sig ha allvarliga brister i elsäkerheten. Höljet klara inte de krav på brandbegränsning som finns för sådana produkter vilket gör att ett fel i laddaren kan ge upphov till brand. Laddaren klarar inte heller kraven vid spänningstest utan det blir överslag redan vid moderata överspänningar. Interna isolationsavstånd är för korta vilket... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 24 Oct 2012 13:17:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare med klent isolationsavstånd till 230 V http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-klent-isolationsavstand-till-230-V/ USB-laddaren har för klent tilltaget isolationsavstånd mellan 230 V och den sekundära sidan, där USB-uttaget är anslutet. Vid överslag så kan den produkt som är ansluten i USB-uttaget bli spänningssatt med 230 V. Stickproppen är också felaktigt utförd och stiften kan fastna i väggen när man drar ut laddaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär nå... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-klent-isolationsavstand-till-230-V/ Fri, 28 Sep 2012 14:25:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare med klena interna kablar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-klena-interna-kablar/ USB-laddaren har anslutningar som går mellan stickproppsdelen och det interna kretskortet som är fel utfört. Det innebär att ledare kan lossa och göra så att 230 V hamnar på spänningsförande delar eller i den apparat som är ansluten via USB-uttaget. Stiften på stickproppen kan också roteras och klarar inte hållfasthetsprov. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. USB-laddaren sakna... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/USB-laddare-med-klena-interna-kablar/ Mon, 10 Sep 2012 17:29:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Växelriktare avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Vaxelriktare-avger-storningar/ Växelriktaren avger störningar på anslutningen. Störningarna ligger på 38,4 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare. Ärendet överklagades och Förvaltningsrätten i Karlstad har ändrat beslutet. Beslutet gäller enbart för andra ändamål än det som produktens EG-typgodkännande avser. Produkten är EG-typgodkänd enligt fordons-EMC-dir... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Vaxelriktare-avger-storningar/ Wed, 23 May 2012 08:40:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Strömförsörjningsdon med USB avger störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stromforsorjningsdon-med-USB-avger-storningar/ Strömförsörjningsdonet, som har USB-utgång, avger störningar på stickproppen som du kopplar in i väggen. Störningarna ligger på 7,1 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare. Produkten saknar en korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Stromforsorjningsdon-med-USB-avger-storningar/ Thu, 01 Mar 2012 14:17:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Störningar från led-lampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storningar-fran-led-lampa/ Led-lampan avger ledningsbundna störningar på elnätet. Störningarna ligger på 7,7 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Led-lampan saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Storningar-fran-led-lampa/ Thu, 03 Nov 2011 08:45:00 GMT Belysning Ledningsbundna störningar från led-lampa http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledningsbundna-storningar-fran-led-lampa/ Led-lampan avger ledningsbundna störningar till elnätet. Störningarna ligger på 13,9 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare. Lampan saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Ledningsbundna-storningar-fran-led-lampa/ Wed, 02 Nov 2011 09:42:00 GMT Belysning Led-lampa avger ledningsbundna störningar http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-ledningsbundna-storningar/ Led-lampan avger störningar på elnätet. Störningarna ligger på 22,1 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstä... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-ledningsbundna-storningar/ Tue, 01 Nov 2011 15:51:00 GMT Belysning Led-lampa avger stora störningar till elnätet http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-stora-storningar-till-elnatet1/ LED-lampan avger störningar till elnätet och de ligger mer än 56 dB över gränsvärdet. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-stora-storningar-till-elnatet1/ Mon, 22 Aug 2011 14:24:00 GMT Belysning Led-lampa avger stora störningar till elnätet http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-stora-storningar-till-elnatet/ LED-lampan avger störningar till elnätet och ligger 54.90 dB över gränsvärdet. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsst... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-stora-storningar-till-elnatet/ Thu, 18 Aug 2011 09:53:00 GMT Belysning Känslig led-lampa stör elnätet http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Kanslig-led-lampa-stor-elnatet/ LED-lampan avger störningar till elnätet och ligger 9.10 dB över gränsvärdet. Lampan är också känslig mot elektrostatiska urladdningar. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan iställe... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Kanslig-led-lampa-stor-elnatet/ Thu, 11 Aug 2011 15:39:00 GMT Belysning Led-lampa avger störningar till elnätet http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-storningar-till-elnatet/ Lampan avger störningar på elnätet och ligger 7.7 dB över gränsvärdet. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Lampan saknar korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation.... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-storningar-till-elnatet/ Fri, 15 Apr 2011 15:18:00 GMT Belysning Led-lampa stör elnätet http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lampa-stor-elnatet/ Led-lampan avger för höga störningar på elnätet. Störningarna ligger på 55 dB(A) över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Lampan saknar en korrekt EU-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Led-lampa-stor-elnatet/ Tue, 07 Dec 2010 10:11:00 GMT Belysning Brödrost blir för varm http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Brodrost-blir-for-varm/ Brödrosten blir för varm på ytterhöljet vid värmeprov. Brödrosten är också utformad med dekorationer och spelar melodier när rostningen är klar. Detta kan inbjuda barn till lek. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Brödrosten saknar korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/Brodrost-blir-for-varm/ Fri, 08 Oct 2010 13:36:00 GMT Bruksföremål LED-lampa stör elnätet http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led_lampa_emc_101/   LED-lampan avger störningar till elnätet.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.   Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observer... http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/led_lampa_emc_101/ Wed, 18 Aug 2010 16:12:00 GMT Belysning