RSS Pressmeddelanden http://www.elsakerhetsverket.se/ 14 farliga USB-laddare återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/ny12-farliga-usb-laddare-aterkallas-sida/ Första resultaten från Elsäkerhetsverkets granskning av USB-laddare visar att 14 har mycket allvarliga brister i både konstruktion, dokumentation och märkning. Anmärkningarna är så pass allvarliga att produkterna måste återkallas från konsument. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/ny12-farliga-usb-laddare-aterkallas-sida/ Tue, 18 Apr 2017 09:17:00 GMT Beslut om ny elsäkerhetsförordning och tre nya föreskrifter http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/beslut-om-ny-elsakerhetsforordning-och-tre-nya-foreskrifter/ Regeringen har tagit beslut om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har beslutat om nya föreskrifter. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/beslut-om-ny-elsakerhetsforordning-och-tre-nya-foreskrifter/ Fri, 24 Mar 2017 10:20:14 GMT Elolyckor Pressmeddelande Stor granskning av USB-laddare http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/stor-granskning-av-usb-laddare/ I samband med kontroll av USB-laddare upptäcker Elsäkerhetsverket ofta allvarliga brister. Nu pågår en omfattande granskning av produkten där en SIFO-undersökning visar konsumenters vanor kring USB-laddare. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/stor-granskning-av-usb-laddare/ Tue, 14 Mar 2017 10:54:29 GMT Elolyckor Pressmeddelande Bordslampa kan ge elchock http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/bordslampa-kan-ge-elchock/ Elsäkerhetsverket har beslutat att Reforma Sthlm ska återkalla alla sålda bordslampor från konsumenter, då ett antal farliga brister konstaterats. Lampan är felaktigt konstruerad och kan ge elchock. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/bordslampa-kan-ge-elchock/ Fri, 10 Mar 2017 09:09:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Återförsäljare och kunder i fokus när Elsäkerhetsverket utreder informationsbehov http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/aterforsaljare-och-kunder-i-fokus-nar-elsakerhetsverket-utreder-informationsbehov/ Elsäkerhetsverket ska utreda om det behövs nya regler om särskild information riktad till kunder i samband med försäljning av installationsmateriel för el. Syftet är att tillsammans med branschen hitta en långsiktig lösning som minskar obehörigt elinstallationsarbete och elolyckor i samhället. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/aterforsaljare-och-kunder-i-fokus-nar-elsakerhetsverket-utreder-informationsbehov/ Wed, 08 Mar 2017 07:23:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Ett år fyllt av kunskapsbyggande http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/ett-ar-fyllt-av-kunskapsbyggande/ Arbetet med nya regler för elsäkerhet har haft ett stort fokus under 2016. I årsredovisningen sammanfattar Elsäkerhetsverket sin verksamhet och redovisar året som har gått. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/ett-ar-fyllt-av-kunskapsbyggande/ Fri, 24 Feb 2017 09:41:03 GMT Elolyckor Pressmeddelande Riksdagsledamot Pål Jonson besöker Elsäkerhetsverket http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/riksdagsledamot-pal-jonson-besoker-elsakerhetsverket/ Måndag 13 februari tar Elsäkerhetsverket emot Pål Jonson (M), ledamot av justitieutskottet och verksam inom cyberfrågor och hybridhot, samt Marie Oudin (M) som är oppositionsråd i Kristinehamn. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/riksdagsledamot-pal-jonson-besoker-elsakerhetsverket/ Fri, 10 Feb 2017 08:34:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farlig LED-strålkastare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-led-stralkastare-aterkallas-fran-konsument/ Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget iTrade AB ska återkalla en LED-strålkastare som kan ge personer som använder den elchock. Den avger även störningar som kan påverka annan utrustning. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-led-stralkastare-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 08 Feb 2017 08:16:00 GMT Elolyckor Produktsäkerhet Pressmeddelande LED-strålkastare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/led-stralkastare-aterkallas-fran-konsument/ En LED-strålkastare uppvisar flera allvarliga brister, bland annat att jordkabeln inte är ansluten. Elsäkerhetsverket har därför beslutat att företaget Sunshineled AB ska återkalla alla sålda exemplar. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/led-stralkastare-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 24 Jan 2017 11:04:42 GMT Elolyckor Pressmeddelande LED-lampa återkallas från konsumenter http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/led-lampa-aterkallas-fran-konsument/ Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från konsumenter, av en LED-lampa som kan ge elchock när man skruvar i och ur den. Alla som köpt den ombeds återlämna den till inköpsstället. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/led-lampa-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 12 Jan 2017 09:14:55 GMT Elolyckor Pressmeddelande Två omkom i elolycka 2016 http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/tva-omkom-i-elolycka-2016/ Dödsfall på grund av el har de senaste tio åren varierat mellan 0-5 personer per år. Elsäkerhetsverkets statistik för 2016 visar att två personer omkom i samband med ett kraftledningsarbete. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/tva-omkom-i-elolycka-2016/ Wed, 04 Jan 2017 07:54:05 GMT Elolyckor Pressmeddelande Risk för elchock – laddare för e-cigaretter återkallas av företaget http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/risk-for-elchock/ Misstänker du att du har en laddare av märket Green Smoke®? Sluta använda produkten omedelbart! Besök sidan www.greensmokeadapterrecall.com för att kontrollera om just din laddare omfattas av återkallelsen. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/risk-for-elchock/ Wed, 21 Dec 2016 14:12:24 GMT Elolyckor Pressmeddelande Elisabet Falemo får förlängt förordnande http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elisabet-falemo-far-forlangt-forordnande/ Regeringen har beslutat att Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo får förlängt förordnande från och med 1 maj 2017 till den 30 april 2020. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elisabet-falemo-far-forlangt-forordnande/ Wed, 07 Dec 2016 15:30:04 GMT Elolyckor Pressmeddelande Hopp om elektriska julprodukter http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/hopp-om-elektriska-julprodukter/ Elsäkerhetsverkets årliga undersökning av julprodukter visar att 45 procent har någon form av brister. I år har myndigheten låtit testa 24 olika julprodukter från stora varumärken. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/hopp-om-elektriska-julprodukter/ Fri, 02 Dec 2016 08:00:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Batterilager saknar krav på tydlig märkning http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/batterilager-saknar-krav-pa-tydlig-markning/ På uppdrag av regeringen har Elsäkerhetsverket utrett informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande nätanslutna energilager för el. Rapporten visar bland annat att det saknas krav på varselmärkning vilket kan påverka elsäkerheten vid batterilageranläggningar. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/batterilager-saknar-krav-pa-tydlig-markning/ Tue, 11 Oct 2016 08:06:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Pannlampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pannlampa-aterkallas-fran-konsument/ En laddare till en pannlampa kan orsaka elchock och har flera allvarliga brister. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget East Import i Höör Ab ska återkalla alla sålda exemplar. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pannlampa-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 23 Aug 2016 08:03:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Batteriladdare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/batteriladdare-aterkallas-fran-konsument/ Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Kjell & Co Elektronik AB ska återkalla en batteriladdare som kan orsaka elchock. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/batteriladdare-aterkallas-fran-konsument/ Fri, 01 Jul 2016 11:50:02 GMT Elolyckor Pressmeddelande Flera svenska asylboenden brister i elsäkerhet http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/flera-svenska-asylboenden-brister-i-elsakerheten/ Elsäkerhetsverket har under 2015 besökt 61 tillfälliga asylboenden i landet för att undersöka elsäkerheten. En rapport visar att flertalet av dessa hade elfel eller brister som kräver en åtgärd. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/flera-svenska-asylboenden-brister-i-elsakerheten/ Tue, 14 Jun 2016 07:59:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Remiss av nya föreskrifter om elbehörighet http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/remiss-av-nya-foreskrifter-om-elbehorighet/ Elsäkerhetsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om elinstallationsarbete och elinstallationsföretag. Anledningen är att riksdagen fattat beslut om en ny elsäkerhetslag som ska gälla från 1 juli 2017. Det finns möjlighet att lämna synpunkter fram till 30 september. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/remiss-av-nya-foreskrifter-om-elbehorighet/ Mon, 13 Jun 2016 08:51:06 GMT Elolyckor Pressmeddelande Beslut om ny elsäkerhetslag i Sverige http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/beslut-om-ny-elsakerhetslag/ Riksdagen har tagit beslut om en ny elsäkerhetslag. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2017. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/beslut-om-ny-elsakerhetslag/ Wed, 08 Jun 2016 15:04:29 GMT Farlig laddare återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-laddare-aterkallas/ Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Unga i arbete i Sverige AB ska återkalla en laddare som kan ge elchock. Laddaren har varit med i en misstänkt elolycka. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-laddare-aterkallas/ Fri, 03 Jun 2016 08:06:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Oroande lågt antal kvinnor i energisektorn http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/oroande-lagt-antal-kvinnor-i-energisektorn/ Andelen kvinnor i energirelaterade verksamheter är betydligt lägre än i andra delar av samhället. Ledande företrädare för ett antal myndigheter och organisationer inom energisektorn pekar på problemet i en debattartikel. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/oroande-lagt-antal-kvinnor-i-energisektorn/ Thu, 26 May 2016 08:00:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Kopparstölder utgör elfara http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/kopparstolder-utgor-elfara/ Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport för 2015 visar att den långsiktiga trenden med ett fåtal dödsolyckor är stabil. Totalt rapporterades 343 elolyckor och tillbuden, 244 stycken, ökade något. En person omkom i elolycka. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/kopparstolder-utgor-elfara/ Wed, 25 May 2016 08:30:00 GMT Elsäkerhetsverket växer i Kristinehamn http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elsakerhetsverket-vaxer-i-kristinehamn/ Tio personer på tio år. Så ser tillväxten ut sedan Elsäkerhetsverket etablerade sitt huvudkontor i Kristinehamn. Senaste halvåret har fem nya medarbetare tillkommit inom tillsyn, marknadskontroll, kommunikation, juridik och analys. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elsakerhetsverket-vaxer-i-kristinehamn/ Thu, 31 Mar 2016 08:12:41 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farlig discolampa återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-discolampa-aterkallas/ Elsäkerhetsverket har beslutat att ännu en discolampa ska återkallas från konsumenter. Det gäller en lampa som sålts av SIMX Trading Group och som kan ge elchock. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-discolampa-aterkallas/ Tue, 22 Mar 2016 08:17:30 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farlig glödlampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-glodlampa-aterkallas-fran-konsumenter/ Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Texa Design ska återkalla en farlig glödlampa från konsument. Man kan komma åt den spänningsförande sockeln på lampan och få en farlig stöt. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-glodlampa-aterkallas-fran-konsumenter/ Wed, 02 Mar 2016 08:20:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Discolampa återkallas från konsumenter http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/discolampa-aterkallas-fran-konsumenter/ Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Ahlberg Dollarstore ska återkalla en farlig discolampa som kan ge elchocker. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/discolampa-aterkallas-fran-konsumenter/ Thu, 25 Feb 2016 09:25:47 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farliga ”fettförbränningsprodukter” återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farliga-fettforbranningsprodukter-aterkallas/ Ett värmebälte, även kallat Sauna Belt, och en värmefilt har visat sig ha så allvarliga brister att det ger risk för elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat att Super Center i Lund AB, ska återkalla alla produkter från konsumenter. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farliga-fettforbranningsprodukter-aterkallas/ Thu, 04 Feb 2016 09:05:11 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farlig hemmabiohögtalare återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-hemmabiohogtalare-aterkallas/ Elsäkerhetsverket har beslutat att NetOnNet ska återkalla en hemmabiohögtalare som sålts till konsumenter och som kan ge elchock. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-hemmabiohogtalare-aterkallas/ Fri, 29 Jan 2016 10:32:58 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farlig bordslampa återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-bordslampa-aterkallas/ Elsäkerhetsverket har beslutat att Tell Me More/Market 29 ska återkalla alla sålda bordslampor från konsumenter, då ett antal farliga brister konstaterats. Lampan är felaktigt konstruerad och kan ge elchock. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/farlig-bordslampa-aterkallas/ Fri, 15 Jan 2016 08:56:34 GMT Elolyckor Pressmeddelande Elsäkerhetsverkets webbplats nominerad http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elsakerhetsverkets-webbplats-nominerad/ Elsäkerhetsverket är nominerade till utmärkelsen bästa webbplats i kategorin bästa samhällskommunikation. Web Service Award uppmärksammar företag, organisationer som besökarna anser ger bäst service via webben. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elsakerhetsverkets-webbplats-nominerad/ Fri, 15 Jan 2016 08:10:57 GMT Elolyckor Pressmeddelande En omkom i elolycka 2015 http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/en-omkom-i-elolycka-2015/ Dödstalet sjönk från fem till en i antalet omkomna på grund av elolyckor under 2015. Sedan 1950-talet har den långsiktiga trenden inom elolyckor visat på ständigt färre omkomna. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/en-omkom-i-elolycka-2015/ Mon, 11 Jan 2016 09:00:09 GMT Elolyckor Pressmeddelande Vägglampa kan bli strömförande http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/vagglampa-kan-bli-stromforande/ Elsäkerhetsverket har beslutat att Lidl ska återkalla en vägglampa som kan ge elchock på grund av att höljet kan bli strömförande. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/vagglampa-kan-bli-stromforande/ Fri, 18 Dec 2015 08:32:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Se upp med julbelysningen! http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/se-upp-med-julbelysningen/ 13 av 17 julbelysningar har elsäkerhetsbrister visar Elsäkerhetsverkets årliga undersökning av julprodukter. – Köp från affärer där personalen vet vad de säljer, uppmanar myndigheten. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/se-upp-med-julbelysningen/ Fri, 27 Nov 2015 08:12:26 GMT Elolyckor Pressmeddelande Vad vet du om solceller på taket? http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/vad-vet-du-om-solceller-pa-taket/ Det saknas information till allmänheten om utbyggnad av småskaliga solcellsanläggningar. Det kan innebära säkerhets- och störningsrisker av olika slag visar en rapport från Elsäkerhetsverket. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/vad-vet-du-om-solceller-pa-taket/ Fri, 20 Nov 2015 08:06:54 GMT Elolyckor Pressmeddelande Elsäkerhetsverket tar bort krav på förlängning av behörigheter http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elsakerhetsverket-tar-bort-krav-pa-forlangning-av-behorigheter/ Elsäkerhetsverket har bedömt att regeln att en behörighet gäller i femton år och förlängs tio år i taget efter ansökan, inte har någon praktisk nytta. Därför slopas nu kravet på förlängning. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elsakerhetsverket-tar-bort-krav-pa-forlangning-av-behorigheter/ Thu, 19 Nov 2015 09:23:10 GMT Elolyckor Pressmeddelande Tydligare regler för stickproppar och uttag http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/tydligare-regler-for-stickproppar-och-uttag/ Den 1 november börjar nya regler för stickproppar och uttag att gälla. Nu har Elsäkerhetsverkets fattat beslut om tre nya författningar vilket bland annat innebär tydliga regler för spisar. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/tydligare-regler-for-stickproppar-och-uttag/ Tue, 06 Oct 2015 10:30:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Pengar till elbehörighetsreform http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pengar-till-elbehorighetsreform/ Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 föreslagit en anslagshöjning till Elsäkerhetsverket som därmed kan förbereda genomförandet av behörighetsreform för elsäkerhet. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pengar-till-elbehorighetsreform/ Tue, 22 Sep 2015 08:40:00 GMT Pressmeddelande Elolyckor vid spårområden ledde till dödsfall 2014 http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elolycksfallsrapport-2014/ Fem personer omkom under 2014 på grund av el och tre förolyckades vid spårområden. Totalt rapporterades 344 elolyckor och 227 tillbud visar Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport.  http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elolycksfallsrapport-2014/ Thu, 21 May 2015 14:26:22 GMT Elolyckor Pressmeddelande Utredning av farliga spabadkar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/utredning-av-farliga-spabadkar/ EU:s samarbetsorganisation för elsäkerhetsmyndigheter där Elsäkerhetsverket ingår, varnar för farliga uppblåsbara spabadkar som kan ge elchock. Ett antal tillbud har resulterat i en översyn och vägledning till importörer och tillverkare. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/utredning-av-farliga-spabadkar/ Mon, 30 Mar 2015 08:54:38 GMT Elolyckor Pressmeddelande Elolyckor under 2014 med dödlig utgång http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elolyckor-under-2014-med-dodlig-utgang/ Efter att det 2013 varit noll döda i elolyckor så omkom fem personer på grund av el under 2014. Det visar de preliminära uppgifter som tagits fram inför Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport, som kommer att presenteras under våren. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elolyckor-under-2014-med-dodlig-utgang/ Thu, 15 Jan 2015 08:12:28 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farlig USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-USB-laddare-aterkallas-fran-konsument/ En USB-laddare som sålts av Helio Import har mycket allvarliga fel som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter från konsumenter. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-USB-laddare-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 09 Dec 2014 06:23:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Allvarliga fel på USB laddare http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Allvarliga-fel-pa-USB-laddare/ Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Iphonedelar.se ska återkalla en USB-laddare som har allvarliga fel. Laddaren som har sålts till konsumenter klarar inte brandprov och kan även ge elchocker. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Allvarliga-fel-pa-USB-laddare/ Wed, 03 Dec 2014 10:45:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farlig USB-laddare återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-batteriladdare-aterkallas/ Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Akso teknik ska återkalla en farlig USB-laddare från konsumenter. Laddaren klarar inte brandprov och kan även ge elchocker. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-batteriladdare-aterkallas/ Wed, 08 Oct 2014 13:33:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Elbilsköpare behöver bättre information http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elbilskopare-behover-battre-information/ Det finns behov av information om elsäkerhet till den som köper elfordon. Det visar en utredning som Elsäkerhetsverket gjort på uppdrag av regeringen. Behovet är störst för exempelvis elbilar som laddas i hemmet. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elbilskopare-behover-battre-information/ Wed, 01 Oct 2014 12:55:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farlig laddare till radiostyrd helikopter återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-batteriladdare-till-radiostyrd-helikopter-aterkallas/ Elsäkerhetsverket har beslutat att Cbiz Partner ska återkalla en farlig batteriladdare från konsumenter. Laddaren som hör till en radiostyrd helikopter kan ge elchocker. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-batteriladdare-till-radiostyrd-helikopter-aterkallas/ Mon, 11 Aug 2014 14:58:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Säkra elen när du bygger ”Attefallshus” http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sakra-elen-nar-du-bygger-Attefallshus/ I sommar blir det tillåtet att bygga 25 kvadratmeter separat hushåll utan bygglov, så kallade Attefallshus. Elsäkerhetsverket tipsar om vad man bör tänka på gällande elsäkerheten. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sakra-elen-nar-du-bygger-Attefallshus/ Mon, 16 Jun 2014 08:14:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farlig laddare för e-cigarretter återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-laddare-for-e-cigarretter-aterkallas-/ En laddare för e-cigarretter, som också är en vanlig USB-laddare, har fått försäljningsförbud och återkallas från konsumenter. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-laddare-for-e-cigarretter-aterkallas-/ Thu, 12 Jun 2014 09:46:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Barn och "hemmafixare" skadar sig på el http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Barn-och-hemmafixare-skadar-sig-pa-el/ Inga dödsolyckor inträffade under 2013 på grund av el, men elolyckorna är många och mörkertalet stort, något som Elsäkerhetsverket belyser i sin senaste rapport över elolyckor. Två grupper som sticker ut bland de som skadas är små barn och "hemmafixare". http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Barn-och-hemmafixare-skadar-sig-pa-el/ Mon, 19 May 2014 08:47:00 GMT Elolyckor Samarbeten Barn och el Pressmeddelande Förändrad avgift vid ansökan som elinstallatör http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Forandrad-avgift-vid-ansokan-som-elinstallator/ Den 1 maj kommer Elsäkerhetsverket att förändra sina betalningsrutiner i samband med att en ansökningsavgift tas ut när personer söker behörighet. Detta leder till att alla som söker behörighet betalar samma avgift. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Forandrad-avgift-vid-ansokan-som-elinstallator/ Thu, 03 Apr 2014 09:04:00 GMT Behörighet Pressmeddelande Spotlight återkallas från konsumenter http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Spotlight-aterkallas-fran-konsumenter/ Farligt hög temperatur är uppmätt på en spotlight med namnet Granit visar Elsäkerhetsverkets tester. Importören Yourlink2 Asia AB är ålagd att återkalla alla sålda produkter samt varningsinformera. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Spotlight-aterkallas-fran-konsumenter/ Tue, 11 Mar 2014 09:43:00 GMT Produktsäkerhet Pressmeddelande Belysning Bättre bild av var elinstallatörer och elektriker arbetar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Battre-bild-av-var-elinstallatorer-och-elektriker-arbetar/ I Sverige saknas kunskap om var personer som arbetar med el är yrkesverksamma. Nu har ett första steg mot att identifiera yrkesgrupperna tagits fram genom en kartläggning av Elsäkerhetsverket. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Battre-bild-av-var-elinstallatorer-och-elektriker-arbetar/ Mon, 03 Mar 2014 15:41:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farlig robotlampa återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-robotlampa-aterkallas/ En barnlampa i form av en robot återkallas från konsumenter. Elsäkerhetsverket har hittat flera allvarliga brister vilket kan leda till att den som kommer i kontakt med lampan kan få en elchock. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-robotlampa-aterkallas/ Wed, 05 Feb 2014 11:26:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Brandrisk för bordslampa som återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Brandrisk-for-bordslampa-som-aterkallas/ En bordslampa av märket Muuto återkallas från konsument efter Elsäkerhetsverkets tester. "Det finns många brister med den här lampan. Förutom Vitvaruhuset i Västervik har även 28 andra företag i Sverige sålt lampan", säger inspektör Margareta Willbergh. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Brandrisk-for-bordslampa-som-aterkallas/ Fri, 24 Jan 2014 15:46:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Batteriladdare saknar isolering http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Batteriladdare-saknar-isolering/ En farlig batteriladdare av modell Powerpeek har fått försäljningsförbud och ska återkallas från konsument. Elsäkerhetsverket har hittat brister som bland annat kan medföra risk för elchock. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Batteriladdare-saknar-isolering/ Mon, 20 Jan 2014 09:36:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Ingen förolyckades av el 2013 http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ingen-forolyckades-av-el-2013/ Elolyckor med dödlig utgång har de senaste åren pendlat mellan en till fem personer. Nu visar Elsäkerhetsverkets siffror för 2013 att ingen person avled till följd av elolycka, vilket är första gången på hundra år. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ingen-forolyckades-av-el-2013/ Tue, 07 Jan 2014 14:38:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande TV-spel saknar information enligt lagkrav http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/TV-spel-saknar-information-enligt-lagkrav/ Elsäkerhetsverket har fått kännedom om att vissa återförsäljare säljer elektriska produkter såsom TV-spel, surfplattor och mobiltelefonladdare utan svensk bruksanvisning och utan ”svensk” stickpropp, vilket är olagligt. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/TV-spel-saknar-information-enligt-lagkrav/ Thu, 05 Dec 2013 14:50:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Var rädd om juleljuset http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Var-radd-om-juleljuset/ Nu tar vi fram julljusstakar och ljusslingor i våra hem. Elsäkerhetsverket fortsätter att testa julbelysning och antalet produkter som har brister ökar varje år. Det här bör man tänka på för att julen ska bli så elsäker som möjligt. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Var-radd-om-juleljuset/ Thu, 21 Nov 2013 13:08:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Brandfarlig USB-laddare återkallas från konsumenter http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Brandfarlig-USB-laddare-aterkallas-fran-konsumenter/ Elsäkerhetsverket har beslutat att importören Q.Telecom AB ska återkalla sålda USB-laddare från konsumenter. USB-laddaren är farlig och har allvarliga brister gällande elsäkerhet. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Brandfarlig-USB-laddare-aterkallas-fran-konsumenter/ Thu, 14 Nov 2013 13:15:00 GMT Produktsäkerhet Din elsäkerhet Pressmeddelande Färgglad USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Fargglad-USB-laddare-aterkallas-fran-konsument/ En typ av USB-laddare från importören Iluxur AB (.iluxur.AB) är så farlig att de återkallas från konsument. Isolationsavståndet inuti laddaren är uppmätt till 0,0 millimeter även då kraven säger att det måste vara minst fyra millimeter. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Fargglad-USB-laddare-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 30 Oct 2013 07:45:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Ställ tillbaka trädgårdsmöblerna och testa jordfelsbrytaren http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Stall-tillbaka-tradgardsmoblerna-och-testa-jordfelsbrytaren/ Snart är det dags! Klockan 03.00 natten till söndag den 27 oktober ställer vi om klockan från sommartid till normaltid. Elsäkerhetsverket tipsar om att samtidigt passa på att testa sin jordfelsbrytare. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Stall-tillbaka-tradgardsmoblerna-och-testa-jordfelsbrytaren/ Tue, 22 Oct 2013 12:47:00 GMT Produktsäkerhet Din elsäkerhet Barn och el Pressmeddelande Elsäkerhetsverket välkomnar besked om behörighetsutredning http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-valkomnar-besked-om-behorighetsutredning/ Regeringen har den 22 augusti 2013 beslutat att tillsätta en utredning av regelverken gällande elsäkerhet och behörighet för installatörer. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-valkomnar-besked-om-behorighetsutredning/ Wed, 21 Aug 2013 13:18:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Handel med farliga elprodukter via internet http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Handel-med-farliga-elprodukter-via-internet/ Det förekommer handel via internet från länder utanför EU med elprodukter som är farliga för konsumenter. Elsäkerhetsverket ser allvarligt på problemet och har därför gjort en skrivelse till EU-kommissionen. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Handel-med-farliga-elprodukter-via-internet/ Mon, 19 Aug 2013 11:30:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande LED-lysrör kan ge elchock och återkallas från konsumenter http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/LED-lysror-kan-ge-elchock-och-aterkallas-fran-konsumenter/ Med anledning av ett farligt LED-lysrör som finns på marknaden har Elsäkerhetsverket beslutat att importören Ljustema i Helsingborg AB ska återkalla alla sålda produkter. Röret kan bli spänningsförande och medföra elchock. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/LED-lysror-kan-ge-elchock-och-aterkallas-fran-konsumenter/ Wed, 10 Jul 2013 11:34:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farlig LED-lampa återkallas från konsumenter http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-LED-lampa-aterkallas-fran-konsumenter/ Med anledning av allvarliga brister i elsäkerheten har Elsäkerhetsverket beslutat att importören ska återkalla alla sålda LED-lampor med varumärket Unison från konsumenter. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-LED-lampa-aterkallas-fran-konsumenter/ Mon, 08 Jul 2013 13:10:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Guldfärgad LED-lampa återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Guldfargad-LED-lampa-aterkallas-fran-konsument/ En LED-lampa som är märkt LED High Power Lamp är farlig och importören Outled.se ska återkalla alla sålda produkter. Lampan klarar inte de spänningsnivåer som kan förekomma i elnätet vilket gör att den kan bli farlig att ta i. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Guldfargad-LED-lampa-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 26 Jun 2013 22:12:00 GMT Produktsäkerhet Pressmeddelande Belysning Nya behörighetsföreskrifter ska öka elsäkerheten http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nya-behorighetsforeskrifter-ska-oka-elsakerheten/ Elsäkerhetsverket förbättrar elsäkerheten genom nya föreskrifter i syfte att göra reglerna enklare och tydligare för de som söker behörighet och som arbetar med elinstallationer. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nya-behorighetsforeskrifter-ska-oka-elsakerheten/ Mon, 24 Jun 2013 14:39:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Batteriladdare klarar inte flamprov och återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Batteriladdare-klarar-inte-flamprov-och-aterkallas/ En adapter och batteriladdare av märket Powerbase som har sålts från Kjell & Co har allvarliga elsäkerhetsbrister. Det visar tester som Elsäkerhetsverket har gjort. Höljet på produkten klarar inte flamprov utan bidrar till brandspridning. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Batteriladdare-klarar-inte-flamprov-och-aterkallas/ Fri, 14 Jun 2013 08:00:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Ny studie om elsäkerhet i de nordiska länderna http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ny-studie-om-elsakerhet-i-de-nordiska-landerna/ En nordisk studie visar att hundratals årligen drabbas av skador via elström eller ljusbåge och att vissa resulterar i allvarliga eller dödliga konsekvenser. Sju personer dog av el i de nordiska länderna under 2011. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ny-studie-om-elsakerhet-i-de-nordiska-landerna/ Mon, 10 Jun 2013 08:27:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Så blir din sommar elsäker http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sa-blir-din-sommar-elsaker/ Risken för allvarliga elolyckor är som störst under sommaren. Sol, vind, vatten och temperaturskillnader sliter på elprodukter och kablar. Lättklädda semesterfirare i kombination med felaktig elhantering är en hög riskfaktor. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sa-blir-din-sommar-elsaker/ Tue, 04 Jun 2013 08:27:00 GMT Produktsäkerhet Din elsäkerhet Pressmeddelande Felbeteende vanligaste orsaken vid elolyckor http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Felbeteende-vanligaste-orsaken-vid-elolyckor/ Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor visar att tre av fyra elolyckor uppkommer i samband med ett felbeteende vid elarbete. Men det totala antalet elolyckor visar en positiv trend och har mer än halverats på trettio år. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Felbeteende-vanligaste-orsaken-vid-elolyckor/ Mon, 13 May 2013 08:03:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Många USB-laddare visar allvarliga brister http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Manga-USB-laddare-visar-allvarliga-brister/ Elsäkerhetsverket har på senare tid marknadskontrollerat ett antal ärenden med USB-laddare med avseende på elsäkerhet. Samtliga tio resulterade i försäljningsförbud. Fem har haft så allvarliga brister att de dessutom har återkallats från konsument. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Manga-USB-laddare-visar-allvarliga-brister/ Sun, 24 Mar 2013 18:08:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande USB-laddare av märket Flextronics återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/USB-laddare-av-market-Flextronics-aterkallas-fran-konsument/ En farlig USB-laddare har importerats av Quality Equipment Sweden AB och sålts hos bland annat Ica Kvantum Välsviken i Karlstad. Produkten har ett antal allvarliga brister. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/USB-laddare-av-market-Flextronics-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 13 Mar 2013 07:53:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande USB-laddare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument/ Farlig USB-laddare har importerats av Designtorget och sålts i butiken. Produkten har ett antal allvarliga brister och är inte CE-märkt. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter från konsument. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 21 Feb 2013 23:00:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Så får du ett elsäkert sportlov http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sa-far-du-ett-elsakert-sportlov/ I sportlovstider är det många som hyr ett boende vid en skidort för en veckas friluftsliv. Elsäkerhetsverket tipsar om några saker som är bra att tänka på gällande elsäkerheten. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sa-far-du-ett-elsakert-sportlov/ Wed, 13 Feb 2013 17:02:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Elsäkerhetsverket vill avlasta polisen http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-vill-avlasta-polisen/ I en skrivelse till regeringen föreslår Elsäkerhetsverket att man ska ta bort polisens kontroll av elbesiktningar på hotell och pensionat. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-vill-avlasta-polisen/ Mon, 28 Jan 2013 15:12:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande USB-laddare kan ge elchock http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/USB-laddare-kan-ge-elchock/ Elsäkerhetsverket har beslutat att importören SweDeltaco AB ska återkalla en speciell sorts USB-laddare från konsument. USB-laddarens hölje kan lätt gå sönder vilket kan innebära att man riskerar att få en elchock. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/USB-laddare-kan-ge-elchock/ Wed, 16 Jan 2013 16:10:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Antalet dödsolyckor orsakade av el rekordlågt 2012 http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Antalet-dodsolyckor-orsakade-av-el-rekordlagt-2012/ Elolyckor med dödlig utgång var rekordlågt 2012 och är det lägsta på 110 år. Antalet som förolyckades stannade på en person visar Elsäkerhetsverkets preliminära uppgifter. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Antalet-dodsolyckor-orsakade-av-el-rekordlagt-2012/ Fri, 11 Jan 2013 14:36:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Farliga datorladdare återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farliga-datorladdare-aterkallas-fran-konsument/ Elsäkerhetsverket återkallar två laddare för datorer på grund av att de inte uppfyller säkerhetskraven. De datorer som sitter anslutna till dessa laddare kan bli spänningsförande om överslag sker. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farliga-datorladdare-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 18 Dec 2012 10:55:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Så elsäkrar du julens ljusglimtar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sa-elsakrar-du-julens-ljusglimtar/ Julen står för dörren och försäljningen av julbelysning ökar markant i butikerna. Nästan hälften av den julbelysning som Elsäkerhetsverket testar får försäljningsförbud. Myndigheten tipsar om vad konsumenten bör tänka på för att julen ska bli elsäker. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sa-elsakrar-du-julens-ljusglimtar/ Wed, 14 Nov 2012 07:09:00 GMT Produktsäkerhet Din elsäkerhet Barn och el Pressmeddelande Armatur återkallas från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Armatur-aterkallas-fran-konsument/ En lampa med fabrikatet Qualy med en i Europa förbjuden sockel har av Elsäkerhetsverket fått försäljningsförbud med återtag från konsument. E26-sockeln som är inmonterad i lampan är försedd med gängor som är spänningsförande och som kan ge elchock. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Armatur-aterkallas-fran-konsument/ Sat, 03 Nov 2012 10:13:00 GMT Pressmeddelande Drift och underhåll viktigt för tryggare reservkraft http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Drift-och-underhall-viktigt-for-tryggare-reservkraft/ De senaste tio åren har flera stora elavbrott visat på en ökad sårbarhet inom viktiga samhällssektorer. Nu har Elsäkerhetsverket utfört en studie som visar att det behövs större kunskap om ansvar och regler kring hur reservkraft ska skötas. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Drift-och-underhall-viktigt-for-tryggare-reservkraft/ Wed, 31 Oct 2012 07:22:00 GMT Din elsäkerhet Pressmeddelande Brandfarlig USB-laddare återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Brandfarlig-USB-laddare-aterkallas/ En USB-laddare med medföljande sladd har visat sig ha allvarliga brister i elsäkerheten. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören Merskal.se ska återkalla alla sålda produkter. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Brandfarlig-USB-laddare-aterkallas/ Thu, 25 Oct 2012 10:38:00 GMT Produktsäkerhet Lag och rätt Barn och el Pressmeddelande Strömförsörjningsdon Övrigt Nytt förslag om prov för elinstallatörer http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nytt-forslag-om-prov-for-elinstallatorer/ Elsäkerhetsverkets uppdrag att ta fram en förstudie om möjligheten för elinstallatörer att få behörighet genom prov är klart. Verket föreslår en försöksverksamhet där egen personal utför examinationen. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nytt-forslag-om-prov-for-elinstallatorer/ Mon, 01 Oct 2012 08:27:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Bordlampa för barn återkallas http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Bordlampa-for-barn-aterkallas/ Bordlampan med namnet Hus Boa Lights, som är gjord för barn, har en medföljande transformator som inte är säker. Därför har Elsäkerhetsverket beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Bordlampa-for-barn-aterkallas/ Wed, 08 Aug 2012 10:32:00 GMT Tillsyn Produktsäkerhet EMC Barn och el Pressmeddelande Säkrare åsksommar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sakrare-asksommar/ De senaste veckornas lokala åskväder fortsätter att avlösa varandra. Åska vållar skador för miljontals kronor i svenska hem varje år. Elsäkerhetsverket ger råd om hur man skyddar sig själv och sin egendom vid åskväder. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sakrare-asksommar/ Fri, 13 Jul 2012 10:23:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Prov - ett sätt att bli behörig utan intyg http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Prov---ett-satt-att-bli-behorig-utan-intyg/ Snart ska det bli möjligt att bli behörig elinstallatör även om man saknar intyg om utbildning och praktik. Elsäkerhetsverket har fått i uppdrag att i en förstudie ange förutsättningarna för sökande att genomföra ett prov. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Prov---ett-satt-att-bli-behorig-utan-intyg/ Fri, 06 Jul 2012 08:06:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Elsäkerhetsverket i Almedalen http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-i-Almedalen/ För att få ett elsäkrare Sverige kommer ett av seminarierna i Almedalsveckan handla om att elinstallationer utförs på fel sätt i de svenska hemmen. På plats på scen finns Fredrik Sjödin, överinspektör vid Elsäkerhetsverket. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-i-Almedalen/ Thu, 28 Jun 2012 16:13:00 GMT Elolyckor Behörighet Din elsäkerhet Pressmeddelande Nya föreskrifter om elolyckor http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nya-foreskrifter-om-elolyckor/ Elsäkerhetsverket har tagit fram ny föreskrift i syfte att underlätta och tydliggöra tolkningen av starkströmsförordningens regler om anmälan av tillbud, elolycksfall och driftsstörningar. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nya-foreskrifter-om-elolyckor/ Thu, 28 Jun 2012 13:03:00 GMT Elolyckor Föreskrifter Pressmeddelande Elsäkerhetsverket föreslår förenkling för nätinnehavare http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-foreslar-forenkling-for-natinnehavare/ Elsäkerhetsverket har lämnat förslag till förändringar i bestämmelser som reglerar elberedskapsavgiften, nätövervakningsavgiften och elsäkerhetsavgiften. Syftet är att göra det enklare för nätinnehavare. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-foreslar-forenkling-for-natinnehavare/ Mon, 18 Jun 2012 09:02:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Elrusta sommarstugan http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elrusta-sommarstugan/ Semestertider i sommarstugan väntar och för många handlar det även om byggprojekt och reparationer. Har du tänkt på att din sommarstuga ofta är utrustad med lika många elektriska apparater och produkter som ditt åretruntboende? http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elrusta-sommarstugan/ Thu, 14 Jun 2012 10:25:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Fiska säkert i sommar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Fiska-sakert-i-sommar/ Den 14 september 2011 inträffade en tragisk elolycka vid Bergshamraån utanför Norrtälje. För en av personerna blev en luftledning med starkström en dödsfälla. Elsäkerhetsverket uppmanar alla att ta en titt omkring sig då man väljer fiskeplats i sommar. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Fiska-sakert-i-sommar/ Mon, 11 Jun 2012 08:53:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Rapport elolyckor 2011 http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Rapport-elolyckor-2011/ Varje år följer Elsäkerhetsverket upp elolyckor genom en elolycksfallsrapport. Syftet är att tydliggöra utvecklingen gällande elolycksfall över tid och åskådliggöra vissa förhållanden. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Rapport-elolyckor-2011/ Wed, 09 May 2012 09:03:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Elsäkerhetsverket föreslår utredning om personlig behörighet http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-foreslar-utredning-om-personlig-behorighet/ Regeringen behöver utveckla ett nytt personligt behörighetssystem för elektriska installationsarbeten som kan läggas fram till riksdagen. Elsäkerhetsverket hoppas att förslaget ska ge marknaden tydligare regler och större säkerhet för konsumenterna. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-foreslar-utredning-om-personlig-behorighet/ Tue, 13 Mar 2012 10:16:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Säker julbelysning http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Saker-julbelysning/ Inför jul ökar försäljningen av belysning markant. Det gäller både inomhus- och utomhusbelysning. En tredjedel av den belysning som Elsäkerhetsverket testar får försäljningsförbud. Vilka är då de vanligaste felen? http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Saker-julbelysning/ Thu, 17 Nov 2011 14:08:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Användningsförbud av kraftledning i Tornedalen http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Anvandningsforbud-av-kraftledning-i-Tornedalen/ Fredagen den 21 oktober fattade Elsäkerhetsverket beslut om förbud att använda en kraftledning tillhörande Ekfors kraft. Bristerna ansågs så allvarliga för allmänhetens säkerhet att strömmen var tvungen att brytas. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Anvandningsforbud-av-kraftledning-i-Tornedalen/ Tue, 25 Oct 2011 11:18:00 GMT Tillsyn Din elsäkerhet Pressmeddelande Kolla elen när du ska köpa bostad http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Kolla-elen-nar-du-ska-kopa-bostad/ När du köper en ny bostad vinner du alltid på att göra en grundlig besiktning innan kontraktet skrivs under. Vanligt är att bland annat undersöka taket, grunden och eventuella fuktskador men inte bostadens elinstallationer. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Kolla-elen-nar-du-ska-kopa-bostad/ Thu, 28 Jul 2011 10:27:00 GMT Lag och rätt Din elsäkerhet Pressmeddelande Nya regler för leksaker http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nya-regler-for-leksaker/ Den 20 juli 2011 börjar verkets nya föreskrifter om leksakers elektriska egenskaper att gälla. Föreskrifterna baseras på den nya lagen om leksaker med syftet att höja säkerhetsnivån. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nya-regler-for-leksaker/ Wed, 20 Jul 2011 09:12:00 GMT Produktsäkerhet Föreskrifter Barn och el Pressmeddelande Elsäker camping http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsaker-camping-/ Ska du åka och campa i sommar? Innan du ger dig av bör du kontrollera att den elektriska utrustning som du ska ta med dig är i säkert skick. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsaker-camping-/ Fri, 13 May 2011 10:39:00 GMT Pressmeddelande Säker el i din sommarstuga http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Saker-el-i-din-sommarstuga/ Sommaren är snart här och därmed även sommarstugesäsongen. Tänk på att elsäkerheten kan ha försämrats under vintern då de elektriska apparaterna varit oanvända och avstängda. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Saker-el-i-din-sommarstuga/ Wed, 04 May 2011 11:00:00 GMT Din elsäkerhet Pressmeddelande Ny generaldirektör vid Elsäkerhetsverket http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ny-generaldirektor-vid-Elsakerhetsverket-/ Från och med den 1 maj 2011 är Elisabet Falemo ny generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ny-generaldirektor-vid-Elsakerhetsverket-/ Tue, 03 May 2011 08:50:00 GMT Pressmeddelande Ökad kännedom om Elsäkerhetsverket http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Okad-kannedom-om-Elsakerhetsverket-/ Elsäkerhetsverket har nyligen genomfört en mätning av allmänhetens kännedom och uppfattning om myndigheten. Undersökningen är en uppföljning på motsvarande mätning som genomfördes 2008. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Okad-kannedom-om-Elsakerhetsverket-/ Wed, 20 Apr 2011 10:56:00 GMT Pressmeddelande Säkra produkter – säljarens ansvar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sakra-produkter--saljarens-ansvar1/ Elsäkerhetsverkets marknadskontroll av elektriska produkter kan få stora konsekvenser för små och medelstora näringsidkare. Det är nämligen den som säljer en produkt som ansvarar för att produkten uppfyller gällande krav. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sakra-produkter--saljarens-ansvar1/ Mon, 04 Apr 2011 09:43:00 GMT Pressmeddelande Säkra produkter – säljarens ansvar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sakra-produkter--saljarens-ansvar/ Elsäkerhetsverkets marknadskontroll av elektriska produkter kan få stora konsekvenser för små och medelstora näringsidkare. Det är nämligen den som säljer en produkt som ansvarar för att produkten uppfyller gällande krav. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sakra-produkter--saljarens-ansvar/ Mon, 28 Mar 2011 12:56:00 GMT Produktsäkerhet Elsäkra elfiltar och värmedynor http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-elfiltar-och-varmedynor-/ Varje år inträffar flera olyckor med elfiltar och värmedynor. Olyckorna beror i många fall på att värmetrådarna i filten eller i dynan kommer i kontakt med varandra, vilket kan leda till en elektrisk stöt eller att sängkläderna kan börja brinna. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-elfiltar-och-varmedynor-/ Thu, 03 Mar 2011 09:36:00 GMT Pressmeddelande Låt rätt person göra elinstallationerna http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Lat-ratt-person-gora-elinstallationerna-/ Det är ingen svårighet att köpa elinstallationsmaterial idag. Även livsmedelskedjor saluför armaturer, golvvärme och annan elektrisk materiel. Det är dock inte säkert att du som lekman får installera materielen som du köpt. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Lat-ratt-person-gora-elinstallationerna-/ Thu, 24 Feb 2011 13:30:00 GMT Din elsäkerhet Pressmeddelande Elsäkra sportlovstips http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-sportlovstips1/ I sportlovstider är det många som hyr ett boende vid en skidort för en veckas friluftsliv. Glöm inte att kontrollera elsäkerheten i ditt tillfälliga boende. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-sportlovstips1/ Tue, 08 Feb 2011 11:01:00 GMT Din elsäkerhet Pressmeddelande Många skolor saknar petskydd http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Manga-skolor-saknar-petskydd/ Vid återkommande tillsyn i kommuner runt om i Sverige har Elsäkerhetsverket uppmärksammat att det förekommer eluttag i skolor som inte är försedda med petskydd. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Manga-skolor-saknar-petskydd/ Fri, 14 Jan 2011 11:36:00 GMT Tillsyn Barn och el Pressmeddelande Elsäkerhetsverket får 15 miljoner till krisberedskapsprojekt http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-far-15-miljoner-till-krisberedskapsprojekt/ Elsäkerhetsverket har tilldelats totalt 15 miljoner kronor för att driva två projekt inom krisberedskapsområdet. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-far-15-miljoner-till-krisberedskapsprojekt/ Tue, 14 Dec 2010 16:01:00 GMT Pressmeddelande Farlig elljusstake tas tillbaka från konsument http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-elljusstake-tas-tillbaka-fran-konsument/ Elsäkerhetsverket förbjuder fortsatt försäljning av ljusstaken Maria från Jula. Ljusstaken har ett antal allvarliga säkerhetsbrister som kan leda till att den som byter lampa får en stöt. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farlig-elljusstake-tas-tillbaka-fran-konsument/ Fri, 10 Dec 2010 11:19:00 GMT Pressmeddelande Elsäkra julklappar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-julklappar/ Julen är snart här och espressomaskiner, plattänger och andra elektriska produkter står högt upp på många önskelistor. Elsäkerhetsverket vill påminna om att kontrollera att julklappen uppfyller säkerhetskraven. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-julklappar/ Fri, 10 Dec 2010 10:45:00 GMT Produktsäkerhet Pressmeddelande Nytt framtida behörighetssystem http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nytt-framtida-behorighetssystem/ Den 3 december lämnas Elsäkerhetsverkets förslag till nytt framtida behörighetssystem ut på remiss. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nytt-framtida-behorighetssystem/ Fri, 03 Dec 2010 12:15:00 GMT Pressmeddelande Elsäker jul http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsaker-jul-/ Snart är det advent och det är dags att ta fram julbelysningen. För att minska risken för bränder och elskador är det viktigt att din julbelysning är säker. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsaker-jul-/ Thu, 18 Nov 2010 09:56:00 GMT Pressmeddelande Elsäker bilvärmare http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsaker-bilvarmare-/ Vintern närmar sig många använder bilvärmare för ökad komfort och isfria rutor i sina bilar. El, fukt och kyla kan vara en farlig kombination – se därför till att din bilvärmare är säker. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsaker-bilvarmare-/ Fri, 12 Nov 2010 13:52:00 GMT Din elsäkerhet Pressmeddelande Elsäkerhetsverket granskar mindre vattenkraftstationer http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-granskar-mindre-vattenkraftstationer-/ I Sverige finns cirka 2 000 mindre vattenkraftstationer med en effekt på högst 1500 kW. Elsäkerhetsverket genomför under året ett tillsynsprojekt då dessa ska granskas. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-granskar-mindre-vattenkraftstationer-/ Fri, 15 Oct 2010 11:38:00 GMT Tillsyn Pressmeddelande Elsäkert lantbruk http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakert-lantbruk/ Elanläggningar och elektrisk materiel vid lantbruk är extra utsatta för slitage och påfrestningar. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakert-lantbruk/ Thu, 07 Oct 2010 12:36:00 GMT Din elsäkerhet Hur säker är din utebelysning http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Hur-saker-ar-din-utebelysning/ Under mörka höstkvällar tänder allt fler sina utebelysningar. Men, kom ihåg att el, fukt och kyla kan vara en farlig kombination. Se därför till att utebelysningen är anpassad för utomhusbruk. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Hur-saker-ar-din-utebelysning/ Mon, 27 Sep 2010 14:00:00 GMT Produktsäkerhet Din elsäkerhet Pressmeddelande Inga brister hos Haparanda kommun http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Inga-brister-hos-Haparanda-kommun/ Elsäkerhetsverket har granskat Haparanda kommuns elanläggningar med anledning av Energimarknadsinspektionens begäran. Inga brister har hittats. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Inga-brister-hos-Haparanda-kommun/ Thu, 09 Sep 2010 08:41:00 GMT Pressmeddelande Ekfors Kraft AB föranleder inspektion http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ekfors-Kraft-AB-foranleder-inspektion-/ Energimarknadsinspektionen har bett Elsäkerhetsverket att inspektera elanläggningar i Haparanda kommun. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ekfors-Kraft-AB-foranleder-inspektion-/ Tue, 07 Sep 2010 14:41:00 GMT Pressmeddelande Säkra infravärmare http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sakra-infravarmare-/ Att installera en infravärmare på altanen eller i uterummet kan vara ett sätt att förlänga sommarkänslan. Men, innan du köper en infravärmare finns det vissa saker som du bör tänka på. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sakra-infravarmare-/ Tue, 31 Aug 2010 15:03:00 GMT Pressmeddelande Elsäkra studenttips http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-studenttips-/ Hösten är här och med den även skolstarten vid landets universitet och högskolor. För många innebär skolstarten en flytt till en ny stad och till en ny bostad. Men, vad många inte tänker på är att kontrollera att den nya studentbostaden är elsäker. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-studenttips-/ Thu, 26 Aug 2010 10:20:00 GMT Pressmeddelande Nya ändringsföreskrifter http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nya-andringsforeskrifter/ Ändringsföreskriften, ELSÄK-FS 2010:4, till Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2) om behörighet för elinstallationer är nu färdig. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nya-andringsforeskrifter/ Thu, 08 Jul 2010 10:21:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Tips för elsäkrare sommar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Tips-for-elsakrare-sommar/ Nu är sommaren här och det kan vara på sin plats att se över säsongens elmateriel. Utrustning som legat länge i ett förråd kan ha fått skador och vara farliga. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Tips-for-elsakrare-sommar/ Tue, 06 Jul 2010 10:04:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Elsäkerhetsverket vill undersöka brandrisk i bärbara datorer http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-vill-undersoka-brandrisk-i-barbara-datorer/ Under det senaste året har ett mindre antal bärbara datorer överhettats och orsakat bränder. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-vill-undersoka-brandrisk-i-barbara-datorer/ Tue, 29 Jun 2010 09:38:00 GMT Produktsäkerhet Pressmeddelande Rutiner för granskning av EMC i fasta installationer http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Rutiner-for-granskning-av-EMC-i-fasta-installationer/ I Elsäkerhetsverkets uppgifter ingår även tillsyn av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i fasta installationer. Under året har en av verkets EMC-specialister tittat på hur en sådan tillsyn skulle kunna genomföras på ett effektivt sätt. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Rutiner-for-granskning-av-EMC-i-fasta-installationer/ Wed, 23 Jun 2010 09:08:00 GMT EMC Pressmeddelande Bristande kvalitet hos ångduschar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Bristande-kvalitet-hos-angduschar-/ Ångduschar blir allt populärare i svenska hem. De drar mindre varmvatten och kräver inte lika stor yta som bubbelbadkar. Men, tester som Elsäkerhetsverket låtit göra visar att många ångduschar inte uppfyller de säkerhetskrav som ställs. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Bristande-kvalitet-hos-angduschar-/ Tue, 22 Jun 2010 13:17:00 GMT Produktsäkerhet Tillsyn av industrispår http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Tillsyn-av-industrispar/ Ett av Elsäkerhetsverkets tre järnvägsprojekt under året rör industrispår. Bakgrunden till projektet är att många industrispår fått nya ägare sedan Banverket fört över ägarskapet till mindre aktörer som kommuner och industrier. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Tillsyn-av-industrispar/ Mon, 07 Jun 2010 08:26:00 GMT Tillsyn Pressmeddelande Fortsatt granskning av småskaliga energikällor http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Fortsatt-granskning-av-smaskaliga-energikallor/ I fjol genomförde Elsäkerhetsverket ett tillsynsprojekt där man granskade småskaliga produktionsanläggningar. Projektet fortsätter även i år, nu i utökad form. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Fortsatt-granskning-av-smaskaliga-energikallor/ Tue, 01 Jun 2010 20:49:00 GMT Tillsyn Pressmeddelande Tillförlitligheten hos jordfelsbrytare http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Tillforlitligheten-hos-jordfelsbrytare/ Tisdagen den 25 maj träffade Elsäkerhetsverket tillverkare, installatörer och importörer av jordfelsbrytare för att diskutera tillförlitligheten hos dessa. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Tillforlitligheten-hos-jordfelsbrytare/ Wed, 26 May 2010 09:34:00 GMT Produktsäkerhet Om myndigheten Pressmeddelande Elsäkerhetsverket återkallar diodlysrör http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-aterkallar-diodlysror-/ För att spara energi byter många industrier, kommuner och andra storförbrukare sina traditionella lysrör mot lysrör uppbyggda av dioder, så kallade LED-lysrör. Tester visar att det finns LED-lysrör som äventyrar säkerheten för den som byter röret. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-aterkallar-diodlysror-/ Thu, 20 May 2010 08:11:00 GMT Pressmeddelande Ändringsföreskrifter klara http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Andringforeskrifter-klara/ Elsäkerhetsverkets ändringsföreskrifter till ELSÄK-FS 2008:1-3 finns nu tillgängliga. Ändringsföreskrifterna benämns ELSÄK-FS 2010:1, ELSÄK-FS 2010:2 samt ELSÄK-FS 2010:3 och finns att beställa eller ladda ner via verkets webbplats. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Andringforeskrifter-klara/ Mon, 10 May 2010 09:59:00 GMT Föreskrifter Pressmeddelande Elsäkra tips för pooler http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-tips-for-pooler/ Pooler i våra trädgårdar blir allt vanligare. Men, el och vatten kan vara en farlig kombination och det har inträffat allvarliga olyckor. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-tips-for-pooler/ Mon, 26 Apr 2010 11:35:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Elsäkerhetsverket granskar brandutredningar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-granskar-brandutredningar-/ Elsäkerhetsverket kommer under året att granska brandutredningar för att undersöka om elrelaterade bränder kan ha ett samband med gamla elanläggningar. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-granskar-brandutredningar-/ Tue, 20 Apr 2010 09:10:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Möte om säkrare jordfelsbrytare http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Mote-om-sakrare-jordfelsbrytare/ Med anledning av bristande tillförlitlighet hos jordfelsbrytare bjuder Elsäkerhetsverket in berörda tillverkare, importörer och återförsäljare till ett möte. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Mote-om-sakrare-jordfelsbrytare/ Mon, 19 Apr 2010 09:36:00 GMT Produktsäkerhet Pressmeddelande Skyddsutjämning vid fjärrvärmeinstallationer http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Skyddsutjamning-vid-fjarrvarme-installationer/ Fjärrvärme blir allt vanligare i våra fastigheter. Det finns dock en del att tänka på när det gäller skyddsutjämning. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Skyddsutjamning-vid-fjarrvarme-installationer/ Thu, 08 Apr 2010 10:43:00 GMT Pressmeddelande Ny chef för Avdelningen för elektrisk materiel http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ny-chef-for-Avdelningen-for-elektrisk-materiel/ Elsäkerhetsverket har fått en ny chef för Avdelningen för elektrisk materiel, Karl-Hugo Hult. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ny-chef-for-Avdelningen-for-elektrisk-materiel/ Thu, 25 Mar 2010 13:49:00 GMT Om myndigheten Pressmeddelande Utredning av elolycka i Skivarp klar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Utredning-av-elolycka-i-Skivarp-klar/ Elsäkerhetsverket har nu avslutat utredningen av den elolycka i Skivarp i februari då några skolbarn utsattes för elektrisk spänning. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Utredning-av-elolycka-i-Skivarp-klar/ Tue, 23 Mar 2010 12:49:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Lågenergilampor och brandfara http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Lagenergilampor-och-brandfara/ Ett inslag i Rapport där man tände eld på ett kompaktlysrör (lågenergilampa utan eget drivsteg) har lett till att oroliga användare har kontaktat Elsäkerhetsverket med frågor om lågenergilampors säkerhet. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Lagenergilampor-och-brandfara/ Thu, 11 Mar 2010 07:43:00 GMT Produktsäkerhet Utredning om elavbrott i Stockholm klar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Utredning-om-elavbrott-i-Stockholm-klar/ Elsäkerhetsverket har avslutat utredningen av det omfattande elavbrottet i norra Stockholm som inträffade i slutet av maj i fjol. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Utredning-om-elavbrott-i-Stockholm-klar/ Mon, 08 Mar 2010 09:27:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Stort intresse för seminarium om energisparande http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Stort-intresse-for-seminarium-om-energisparande/ Intresset för Elsäkerhetsverkets seminarium om problemfritt energisparande i Kristinehamn den 24 mars är mycket stort. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Stort-intresse-for-seminarium-om-energisparande/ Tue, 02 Mar 2010 11:38:00 GMT EMC Om myndigheten Elsäkra sportlovstips http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-sportlovstips/ I sportlovstider är det många som hyr ett boende vid en skidort för en veckas friluftsliv. Glöm inte bort att kontrollera elsäkerheten i ditt tillfälliga boende. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakra-sportlovstips/ Mon, 15 Feb 2010 12:53:00 GMT Pressmeddelande Särskild tillsyn av regionnät avslutad http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sarskild-tillsyn-av-regionnat-avslutad/ Efter det omfattande elavbrottet som inträffade i norra Storstockholm den 31 maj 2009 beslutade Elsäkerhetsverket att göra ett särskilt tillsynsprojekt gällande regionnät. Projektet är nu avslutat. Totalt har cirka 25 stationer i storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö besökts. Målet har varit att identifiera förekommande brister i första hand i stationsanläggningar med uppspänningsnivåe... http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Sarskild-tillsyn-av-regionnat-avslutad/ Fri, 12 Feb 2010 09:22:00 GMT Tillsyn Pressmeddelande Är din fastighet säker http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ar-din-fastighet-saker/ Många fastighetsägare är inte medvetna om att villan, sommarstugan, affärsfastigheten eller bostadsrättslägenheten också har en elanläggning. Det är innehavaren som ansvarar för att elen i fastigheten är säker och funktionell. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ar-din-fastighet-saker/ Wed, 20 Jan 2010 10:27:00 GMT Pressmeddelande Jordfelsbrytare fungerar inte som de ska http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Jordfelsbrytare-fungerar-inte-som-de-ska/ En dansk studie visar att jordfelsbrytare inte fungerar som det är tänkt. Av tusen installerade jordfelsbrytare var det sju procent som inte höll måttet. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Jordfelsbrytare-fungerar-inte-som-de-ska/ Thu, 17 Dec 2009 16:27:00 GMT Produktsäkerhet Din elsäkerhet Pressmeddelande Är din bilvärmare säker? http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ar-din-bilvarmare-saker/ Bilvärmare ger många fördelar som till exempel minskat slitage på bilens motor, lägre bränsleförbrukning och isfria bilrutor. Men el, fukt och kyla kan vara en farlig kombination. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ar-din-bilvarmare-saker/ Thu, 26 Nov 2009 08:24:00 GMT Pressmeddelande Elsäker jul http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsaker-jul/ Det finns mycket du kan göra för att minska risken för bränder och elchock i jultid. Vissa ljusslingor med transformator har till exempel en speciell typ av kontakt som kan vara farlig om den används på fel sätt. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsaker-jul/ Thu, 19 Nov 2009 11:54:00 GMT Produktsäkerhet Din elsäkerhet Pressmeddelande Använd rätt stickpropp http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Anvand-ratt-stickpropp-/ För ett par år sedan uppmärksammade Elsäkerhetsverket att vissa ljusslingor som var utrustade med stickproppar för att passa till en medföljande transformator, även var utformade så att de passade in i så kallade apparatuttag. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Anvand-ratt-stickpropp-/ Mon, 09 Nov 2009 09:02:00 GMT Produktsäkerhet Din elsäkerhet Pressmeddelande Elsäkerhetsverket kontrollerar ångduschar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-kontrollerar-angduschar/ Ångduschar blir allt mer populära i svenska hem. De drar mindre varmvatten och kräver inte lika stor yta som bubbelbadkar. Men, ångduschen är en komplicerad produkt och det är mycket som du som konsument bör tänka på. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-kontrollerar-angduschar/ Fri, 16 Oct 2009 11:53:00 GMT Produktsäkerhet Din elsäkerhet Pressmeddelande Farligt skarvsladdställ http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farligt-skarvsladdstall/ Elsäkerhetsverket har vid ett par tillfällen uppmärksammat skarvsladdställ som är direkt farliga. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Farligt-skarvsladdstall/ Wed, 16 Sep 2009 16:19:00 GMT Produktsäkerhet Din elsäkerhet Pressmeddelande Nytt tillsynskontor i Umeå http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nytt-tillsynskontor-i-Umea/ Från den 1 juli i år finns Elsäkerhetsverkets norra tillsynskontor i Umeå. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Nytt-tillsynskontor-i-Umea/ Mon, 07 Sep 2009 11:09:00 GMT Pressmeddelande Uppfyller nya lysrör gällande lag http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Uppfyller-nya-lysror-gallande-lag/ Ett sätt att spara energi är att byta ut befintliga glödlampor mot lågenergilampor, något som normalt sett är problemfritt. Men även för de traditionella lysrören dyker det upp alternativ på marknaden. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Uppfyller-nya-lysror-gallande-lag/ Tue, 14 Jul 2009 09:22:00 GMT Elolyckor Pressmeddelande Ny chef för Tillsynskontor öst http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ny-chef-for-Tillsynskontor-ost/ Elsäkerhetsverket har fått förstärkning till Tillsynskontor öst. Ny kontorschef är sedan den 8 juni Anders Petersson. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ny-chef-for-Tillsynskontor-ost/ Tue, 09 Jun 2009 11:24:00 GMT Pressmeddelande Elsäkerhetsverket förstärker tillsynen av regionnät http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-forstarker-tillsynen-av-regionnat/ Efter det omfattande elavbrottet norr om Stockholm under söndagskvällen och natten till måndagen för en dryg vecka sedan har Elsäkerhetsverket beslutat förstärka tillsynen av regionnäten. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-forstarker-tillsynen-av-regionnat/ Tue, 09 Jun 2009 08:17:00 GMT Tillsyn Pressmeddelande Elsäkerhetsverket värd för nordiskt möte http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-vard-for-nordiskt-mote/ Elsäkerhetsverket är värd för ett nordiskt möte som hålls i Visby den 8 – 9 juni. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-vard-for-nordiskt-mote/ Mon, 08 Jun 2009 09:50:00 GMT Samarbeten Pressmeddelande Verket granskar elinstallatörer http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Verket-granskar-elinstallatorer/ Ett av Elsäkerhetsverkets större tillsynsprojekt under 2009 är kontroll av elinstallatörer med allmän behörighet. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Verket-granskar-elinstallatorer/ Wed, 03 Jun 2009 09:13:00 GMT Tillsyn Pressmeddelande Elbilar – teknik i tiden http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elbilar--teknik-i-tiden/ Elsäkerhetsverket kommenterar Energimyndighetens rapport Kunskapsunderlag angående marknaden för elfordon och laddhybrider. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elbilar--teknik-i-tiden/ Mon, 01 Jun 2009 09:42:00 GMT Pressmeddelande Elsäkerhetsverket utreder elavbrott http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-utreder-elavbrott/ Elsäkerhetsverket utreder förhållandena bakom det omfattande elavbrottet som inträffade i Stockholm sent på söndagskvällen och natten. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elsakerhetsverket-utreder-elavbrott/ Mon, 01 Jun 2009 08:37:00 GMT Tillsyn Pressmeddelande Ny broschyr för vind- och solel http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ny-broschyr-for-installation-av-smaskaliga-anlaggningar-for-vind--och-solel/ Intresset för nya energikällor ökar och vind- och solel byggs även småskaligt. Bostäder, offentliga lokaler och industrier utrustas med förnybar energi som ansluts till elnäten. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Ny-broschyr-for-installation-av-smaskaliga-anlaggningar-for-vind--och-solel/ Wed, 20 May 2009 07:44:00 GMT Pressmeddelande Elstängsel kan orsaka störningar http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elstangsel-kan-orsaka-storningar/ Flimrar det i tv:n? Sprakar det i radion? Eller hör du ett knäppande ljud i telefonen? Det kan vara ditt elstängsel som stör. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Elstangsel-kan-orsaka-storningar/ Mon, 18 May 2009 13:17:00 GMT EMC Pressmeddelande Välkommen till vår nya webbplats http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Valkommen-till-var-nya-webbplats/ Elsäkerhetsverkets webbplats har fått ny struktur, layout och navigering. En av anledningarna till förändringen är att det ska bli lättare för dig som besökare att hitta dit du vill och att ta del av aktuella nyheter från oss. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Valkommen-till-var-nya-webbplats/ Wed, 22 Apr 2009 11:51:00 GMT Tillsyn Elolyckor Produktsäkerhet EMC Behörighet Lag och rätt Föreskrifter Samarbeten Förnybar energi Din elsäkerhet Barn och el Om myndigheten Statistik Pressmeddelande Prenumeration EMC-direktivet – påminnelse inför sommaren http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/EMC-direktivet--paminnelse-infor-sommaren/ Tillverkar du, eller importerar du, produkter som fyller under EMC-direktivet? Då finns det all anledning att hålla koll på att rätt direktiv uppfylls, i synnerhet om du planerar att sätta nya produkter på marknaden snart. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/EMC-direktivet--paminnelse-infor-sommaren/ Wed, 22 Apr 2009 09:16:00 GMT Tillsyn Elolyckor Produktsäkerhet EMC Behörighet Lag och rätt Föreskrifter Samarbeten Förnybar energi Din elsäkerhet Barn och el Om myndigheten Statistik Pressmeddelande Prenumeration Kontroll av elsäkerhet vid byggarbetsplatser http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Kontroll-av-elsakerhet-vid-byggarbetsplatser/ Den 1 oktober i fjol trädde Elsäkerhetsverkets nya starkströmsföreskrifter i kraft. En av förändringarna är att det inte längre finns några detaljerade bestämmelser för tillfälliga starkströmsanläggningar. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Kontroll-av-elsakerhet-vid-byggarbetsplatser/ Fri, 17 Apr 2009 09:06:00 GMT Tillsyn Pressmeddelande Säker inkoppling av egen el http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Saker-inkoppling-av-egen-el/ I energidebattens kölvatten har det uppstått en medvetenhet om hur alternativa energikällor kan utnyttjas och kommersialiseras. http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/Saker-inkoppling-av-egen-el/ Tue, 24 Mar 2009 10:11:00 GMT Tillsyn Produktsäkerhet Förnybar energi Din elsäkerhet Pressmeddelande Prenumeration