• Skriv ut

Anmäl brister i elanläggningar eller hos elinstallatör

Upptäcker du brister i en elanläggning eller att en elinstallatör inte utför sina elinstallationer på ett korrekt sätt så kan du göra en anmälan om detta till oss på Elsäkerhetsverket.

Så här gör du:

En anmälan gör du genom att skicka en skriftlig anmälan på följande sätt:

Vid omedelbar personlig fara

Om du upptäcker brister som är så allvarliga att det finns en omedelbar personfara, en redan skedd elolycka eller en pågående brottslig handling så ska du istället ringa 112.

Anmäl obehörig installation till polisen

Vill du anmäla ett obehörigt elinstallationsarbete, alltså en elinstallation som inte är utförd av en behörig elinstallatör eller en yrkesman under överinseende av en behörig elinstallatör så ska du göra en polisanmälan för brott mot 9 kap 1 § ellagen (1997:857). Vem som helst kan göra en sådan polisanmälan och polismyndigheten är skyldig att ta upp anmälan.  

Om du skickar e-post så ska det stå så här i ämnesraden:

"anmälan av brister i elanläggning" – om anmälan avser tekniska brister i en elanläggning

eller

"anmälan av behörig elinstallatör" – om anmälan avser en behörig elinstallatör som upplevs ha brister i utförandet av elinstallationer.

Din anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  1. Kontaktuppgifter för anläggningsinnehavaren till elanläggningen i fråga
  2. Adress till platsen för elanläggningen.
  3. En redogörelse för vilka brister som anmälningen omfattar
  4. En så noggrann beskrivning av elanläggningen som möjligt. Bifoga gärna bilder och/eller annan dokumentation som styrker bristerna.

Om anmälan avser en behörig elinstallatör ska anmälan dessutom innehålla följande uppgifter:

  • Namn på den elinstallatör som utfört eller haft överinseende över arbetet, inklusive personnummer. Enbart namn på elinstallationsföretaget räcker inte.

En elinspektör kommer att bedöma om en tillsyn ska inledas när en skriftlig anmälan inkommit. Öppnar Elsäkerhetsverket ett tillsynsärende så kommer tillsynsparten att kontaktas för information och ges möjlighet att kommentera de i anmälan påtalade bristerna. Därefter kommer vid behov ett tillsynsbesök att bokas. Du som anmäler måste själv kontakta Elsäkerhetsverkets registratur för att få besked om hur tillsynsärendet fortlöper.

Nya regler 1 juli

Riksdagen har beslutat att en ny elsäkerhetslag ska gälla från 1 juli. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och privatpersoner.
Nya regler för elarbete

Sidansvarig: Fredrik Sjögren
Publicerad: 2013-03-26
Senast uppdaterad: 2017-04-27