• Skriv ut

Installation av el i bad- och duschrum

I bad- och duschrum får du som privatperson inte göra några elektriska installationer på egen hand. Eftersom riskerna för svåra elolyckor är större där det finns fukt och många jordade föremål är det bara behöriga elinstallatörer som får göra elarbeten i dessa utrymmen. Även det elmateriel som används där måste uppfylla särskilda säkerhetskrav.

Badrumsbild

Skydda uttagen med jordfelsbrytare

Tidigare var det förbjudet att ha vanliga vägguttag i badrummet. Numera är det tillåtet att installera uttag för 230 volt, om uttaget är skyddsjordat och skyddas av en jordfelsbrytare. Vägguttagen får endast vara placerade på vissa platser i ett badrum. En behörig elinstallatör vet var den kan placera uttagen. Om badrummet saknar eluttag ska du inte dra in en skarvsladd i badrummet då det kan leda till olyckor. Alla elektriska produkter måste nämligen vara anpassade för att klara av fukten i badrummet.

Använd bara uttagen till det de är avsedda för

Var noga med att använda eluttagen i badrummet till det som de är avsedda för. En del uttag får till exempel bara användas till rakapparater. För att vara säker på att apparaterna används på rätt sätt, anslut bara apparaten till uttaget när den används. På så sätt undviker du att till exempel barn använder apparaterna felaktigt. Många tillverkare rekommenderar dessutom att deras produkter endast är anslutna under användning.

Mer information

Sidansvarig: Sandra Hjelm
Publicerad: 2009-02-20
Senast uppdaterad: 2015-02-06