• Skriv ut

Vägguttag - jordat

Byta infällt vägguttag (högst 16 ampere)

Jordat vägguttagVägguttag finns i många utföranden bland annat för olika antal stickproppar. Petskyddade vägguttag minskar risken för barnolycksfall.

Får man byta ett jordat uttag själv?

Ja, om du är helt säker på hur du ska göra. Vår rekommendation är att du anlitar en behörig elinstallatör, eftersom en felaktig koppling kan innebära livsfara.

Varning!

Var försiktig och stäng av strömmen innan du börjar! Slå från automatsäkringen/skruva ur proppen eller slå av huvudströmbrytaren. Innan du börjar — kontrollera att det är spänningslöst i eluttaget.
Kontrollera att strömmen är bruten till exempel med en bordslampa.

  1. Skillnaden mellan ojordat vägguttag och jordat är jordblecket. Skruva bort kåpan från uttaget. Vägguttag skall ha petskydd som minskar risken för barnolycksfall.
  2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.
  3. Ta loss ledarna. Om ledarisoleringen är sprucken eller trasig måste du anlita en elinstallatör. Kontrollera att koppartråden är oskadad. Om inte klipp bort den skadade biten, avisolera enligt tillverkarens anvisningar om produkten.
  4. Anslut ledarna till det nya uttaget. Dra åt skruvarna hårt. Se till att inga koppartrådar sticker ut.
Sidansvarig: Thomas Nilson
Publicerad: 2009-02-20
Senast uppdaterad: 2016-12-16