• Skriv ut

Vem ansvarar för elen

I din egen villa eller fritidshus är du själv ansvarig för att den fasta installationen är säker.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar enligt lag att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Är du det minsta osäker på vad du får göra själv ska du kontakta en elinstallatör. Med fasta installationer menas sådan utrustning som används permanent på en och samma plats, till exempel elledningar i väggar eller en spis. De måste, med vissa undantag, installeras av en elinstallatör.

Detsamma gäller vanligtvis om du hyr ett hus under en längre tid. Men, här kan avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen.

Hyresrätt eller bostadsrätt

Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste du också se till att installationen är fri från synligt slitage och skador. Är den inte det ska du kontakta den som råder över anläggningen vilken är den som ansvarar för att felen ska åtgärdas. Med den som råder över anläggningen menas anläggningsinnehavaren om det inte finns ett avtal som reglerar ansvaret som exempelvis din bostadsrättsförening.

Oavsett hur du bor, är det alltid du själv som ansvarar för att de anslutna apparaterna är i gott skick.

Elbesiktiga din bostad

Vad sa mäklaren om elinstallationerna i ditt hem när du flyttade in? Tänk på att en äldre fastighet kan ha elinstallationer som är lika gamla som fastigheten. Anlita gärna någon som besiktigar din nya bostads elinstallationer. Det ingår normalt inte i en bostadsbesiktning. 

Via Svenska brandskyddsföreningen kan du få information om auktoriserade besiktningsmän.

På vår webbplats finns sidan Vad du får göra själv med el hemma där du hittar mer nyttig information. Se också Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2013:1.   

Nya regler 1 juli

Riksdagen har beslutat att en ny elsäkerhetslag ska gälla från 1 juli. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och privatpersoner. Läs mer om förändringarna.

Andra webbplatser

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2009-02-20
Senast uppdaterad: 2017-01-25