• Skriv ut
Alternativ bildtext

I elutbildningen

Att arbeta med el kan vara farligt om du gör fel. När du utbildar dig kan det vara bra att ställa dig frågan "vad är det för regler som gäller under utbildningen?" När du går din elutbildning är det Skolverket som ställer krav på den som lär ut. 

Elbehörighet för lärare, behövs det?

Elsäkerhetsverket ställer inga krav på att lärare som undervisar måste ha behörighet som elinstallatör. Elsäkerhetsverket ser det dock som önskvärt att de har hög elkraftteknisk kompetens. Skolverket är den myndighet som behandlar krav på läraryrket.

Får jag som elev göra eljobb i skolan i utbildningen?

Skolelever får i utbildningssyfte utföra elinstallationsarbete i enlighet med 1 kap 4 § ELSÄK-FS 2013:1. Detta innebär exempelvis att du får lov att utföra elinstallationsarbete i annan verksamhet än utbildningsanordnarens. Observera att det alltid måste finnas en elinstallatör som har överinseende över arbetet som utförs.

Elinstallationsarbete som utförs av elever i utbildningsbås anses som arbeten som får utföras utan krav på behörighet, enligt 1 kap 3 § ELSÄK-FS 2013:1.

Under din utbildning kommer du eventuellt genomföra praktik. Sådan praktik kan inte tillgodoräknas vid en ansökan om behörighet som elinstallatör, enligt 1 kap 6 § ELSÄK-FS 2013:1.

Är jag flygfärdig efter elektrikerutbildningen? Vad gäller när jag är nyutbildad?

För att få utföra och ansvara för elinstallationsarbete krävs behörighet. Om du inte har behörighet krävs att det finns ett överinseende från en elinstallatör, detta regleras i 6 § elinstallatörsförordningen (1990:806). För att få behörighet som elinstallatör ställs krav på utbildning och praktik inom elinstallationsområdet. Kraven varierar beroende på vilken behörighetstyp du ansöker om. Ansökan om behörighet som elinstallatör görs till Elsäkerhetsverket.

När du börjar arbeta med elinstallationsarbeten tänk på att:

  • Kontrollera att en behörig installatör utövar överinseende över dig, eftersom arbetet annars är obehörigt.
  • Kontrollera att det arbete du utför under överinseende omfattas av elinstallatörens behörighet.
  • Om du vill ansöka om behörighet i framtiden
    - diskutera detta med den elinstallatör som utövar överinseende över dig så att ni kan planera arbetet så att det uppfyller kraven på praktik, se våra informationssidor om de olika behörighetstyperna, och
    - begär intyg av elinstallatören så snart du kan efter att du genomfört hela eller delar av praktiken.

Testa dina kunskaper

Vi har ett quiz för elinstallatörer där du kan testa dina kunskaper. Det går ut på att du ska göra kontroll före ibruktagning i kök, badrum, och tvättstuga. Klarar du alla frågorna i rummet får du gå vidare till nästa rum, annars får du börja om från början. Länk hittar du nedan.

Nya regler 1 juli

Riksdagen har beslutat att en ny elsäkerhetslag ska gälla från 1 juli. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och privatpersoner. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-12-11
Senast uppdaterad: 2017-01-25