Begränsad behörighet - BB1

Gäller för följande elinstallationsarbete på lågspänningsanläggningar:

  • uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar.
  • fast anslutning och losskoppling av anordning med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen.

Praktikkrav för begränsad behörighet

Praktiken ska avse två års elinstallationsarbete under behörig elinstallatörs överinseende och vara av den art som den begränsade behörigheten omfattar. Praktiken ska intygas av behörig elinstallatör med lägst den behörighet som söks.

För mer information kring utbildnings- och praktikkrav se Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2013:1.

Sidansvarig: Anders Kaukerat

Publicerad: 2014-01-07
Senast uppdaterad: 2014-02-06

54.211.231.221