Nytt framtida behörighetssystem

Elsäkerhetsverket har tagit fram ett förslag till ett nytt framtida behörighetssystem. Förslaget innebär i korthet att det på samma sätt som idag ska finnas ett statligt kontrollerat och individuellt behörighetssystem.

Alla som vill utföra elinstallationsarbete på elektriska anläggningar för lågspänning ska ha ”elinstallationsbehörighet”. Den som även vill utföra elinstallationsarbete på elektriska anläggningar för högspänning ska ha ”fullständig elinstallatörsbehörighet”.

Elinstallatörsprov

Elinstallationsbehörighet ska meddelas den som avlagt godkänt elinstallatörsprov. Elsäkerhetsverket ska fatta beslut om att meddela behörighet på grundval av bevis om godkänt provresultat och i förekommande fall intyg om praktik på högspänningsanläggningar.

Yrkesmannainstitutet föreslås upphöra och därmed också kravet på att en yrkesman och den installatör som har överinseende över yrkesmannens arbete ska vara anställda i samma företag.

Lång övergångsperiod

Övergången från dagens system till det nya föreslås ske under relativt lång tid så att branschen inte störs och för att undvika problem för dem som innehar behörighet eller arbetar som yrkesman enligt dagens bestämmelser.

Sammanställning av remissvar

Remisstiden för Elsäkerhetsverkets förslag till nytt behörighetssystem gick ut den 25 mars 2011. I högerspalten hittar du en sammanställning av remissvaren.

Alla som lämnat synpunkter har inte varit remissinstanser. Verket har ändå valt att ta med synpunkterna för att få ett så brett underlag som möjligt inför det fortsatta beredningsarbetet.

De synpunkter som redovisas som personliga synpunkter har lämnats av privatpersoner vilket gör att deras namn inte tas med vid vår publicering i enlighet med personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser. Vill du ändå ta del av vilka privatpersoner som lämnat synpunkter kan du kontakta Elsäkerhetsverkets registratur.      

Elsäkerhetsverkets fortsatta hantering av förslaget

Elsäkerhetsverket har den 29 september 2011 lämnat in sitt förslag till näringsdepartementet. Det är nu departementet som avgör om förslaget är intressant att gå vidare med.

 

 

Sidansvarig: Anders Kaukerat

Publicerad: 2010-12-03
Senast uppdaterad: 2013-09-20

Kontakt

Horst Blüchert
horst.blüchert@elsakerhetsverket.se
08-508 905 51

Bosse Johansson
bosse.johansson@elsakerhetsverket.se
0550-851 72

Dokument (öppnas i nytt fönster)

54.205.236.46