Barn och elsäkerhet

Det finns många saker i ett hem som kan vara farliga för små barn.

Nattlampor för barn kan lätt gå sönder med hjälp av hävstångseffekten.Elinstallationen och elapparaterna i hemmet är utformade efter vuxna människors användning. Ibland kan barn ha egna idéer om hur exempelvis eluttag och sladdar ska användas. Här följer några tips på hur du kan göra hemmet elsäkrare även för dina barn.

Tipsen har vi även samlat i en folder, Smarta råd i eldjungeln, tillsammans med en praktisk måttsticka där du kan följa hur barnen växer.

Se till att eluttagen är petskyddade

Uttagen ska ha inbyggda petskydd. Saknas inbyggda petskydd kan dessa förses med täckplattor över kontakthylsorna när de inte används. Detta är inte en fullgod ersättning för inbyggda petskydd men ger en barriär så att det blir svårare att komma i beröring med strömmen. Skaffa gärna kontaktskydd som låses fast och hindrar barn att komma åt outnyttjade vägguttag. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängningssladdar.

Undvik sladdhärvor på golvet
Sladdar som ringlar över golvet kan bli oemotståndliga men farliga leksaker. Om isoleringen runtom sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den eller ett sällskapsdjur gnager på den förvandlas sladden snabbt från leksak till dödsfälla. En sladd som delvis slitits loss ur en stickpropp eller apparat är också farlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta en elektriker installera fler vägguttag.

Gör spisen mindre farlig
Spisen, och det som sker där, brukar locka till sig små barns uppmärksamhet. De flesta modernare spisar har barnskyddsutrustning som till exempel vredspärrar (så att barnet inte kan sätta på en platta), tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd och komplettera gärna med en timer eller ett överhettningsskydd ifall barnet i ett obevakat ögonblick skulle lyckas sätta på spisens plattor.

Lämna aldrig lösa sladdar i vägguttaget
Kvarlämnade sladdar anslutna i vägguttaget blir lätt farliga föremål för barns nyfikenhet. Det gäller även motorvärmarsladden som i stället för att hänga kvar i uttaget bör förvaras i bilen.

Undvik elapparater i barnrummet
Tänk efter vad som kan vara lockande för ditt barn och var försiktig med att placera elapparater i barnrummet.

Placera sänglampan säkert
Tänk på att montera sänglampor och sladdar så att barnet inte kan riva ner dem i sömnen eller under lek.

Installera jordfelsbrytare
Jordfelsbrytaren ger ett bra extra skydd mot elolyckor. Om det uppstår ett fel på en elsladd eller apparat bryter den strömmen på bråkdelen av en sekund. Jordfelsbrytaren hjälper dock inte alltid. Om ditt barn till exempel skulle sticka in föremål i vägguttagets båda hål kan olyckan ändå vara framme.

Undvik lampor som ser ut som leksaker
När du inreder barnets sovrum, undvik lampor som inbjuder till lek, detta gäller även så kallade nattlampor som sitter direkt i eluttaget. Lampor som ser ut som sagofigurer eller djur bör stå så att barnet inte når dem.

Lär barnen elvett
Elsäkerheten är livsviktig och kunskapen om den måste hela tiden föras ut till nya generationer elanvändare. Lär därför ditt barn tidigt att respektera elen och dess faror.

Sidansvarig: Joca Kostic

Publicerad: 2009-02-20
Senast uppdaterad: 2014-10-09

54.81.166.199