Dina elprodukter

Många elolycksfall i hemmen beror på att elektriska sladdar och apparater har blivit slitna eller skadade. Det är viktigt att du ser över dessa då och då. Ett vanligt problem är att sladdarna är för gamla.

Kontrollera dina elprodukter

Om det finns synliga skador eller missfärgningar på ledningarna i ditt hem ska du kontakta en elinstallatör för att byta ut dem. Detsamma gäller trasiga stickkontakter och löst sittande eller trasiga vägguttag och strömbrytare. Vid byte av en detalj måste den gamla ersättas med en ny av samma sort. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag får endast utföras av en elyrkesman.

Gamla produkter kan vara farliga

Så länge en dator, TV eller andra elektriska produkter används på rätt sätt och inte har utsatts för stort slitage, är de normalt ofarliga att använda. Men, en lång tids användning kan orsaka skador på material och göra produkterna farliga. Ett exempel på detta är gamla lampor med ställbara leder. I dessa finns det risk för att ledningarnas isolering blivit sönderskavd. Då kan hela lampan bli strömförande. Använd inte en apparat som luktar bränt eller låter annorlunda än den gjort tidigare.

Sidansvarig: Martin Gustafsson

Publicerad: 2009-02-24
Senast uppdaterad: 2010-04-28

54.166.15.152