Elstängselaggregat

Elstängselaggregat och installation av dessa är tillverkarens ansvar att se till att regelverket följs. Är aggregatet och installationen i enlighet med harmoniserad standard antas säkerhetskraven vara uppfyllda.

Standarden SS-EN60335-2-76 säger att elstängselapparater inte ska avge mer än fem joule vid 50- 500 Ohm. Vid denna nivå är energin som avges så pass låg att den inte utgör en direkt fara för en vuxen frisk människa men ändå uppfyller funktionen för att hålla djur på rätt sida om stängslet.

Användare av stängsel som uppfyller detta krav har framfört att detta är för låga nivåer.

Växtlighet växer upp och berör stängslet och spänningen i stängslet minskar. Elstängsel är ofta långa och det krävs regelbunden tillsyn och att man rensar bort växtligheten under stängslet för att behålla en spänningsnivå man anser sig behöva.

Elsäkerhetsverket har på uppdrag av regeringen gjort en utredning om så kallade rovdjursstängsel. Slutsatsen av denna utredning var att de elstängselaggregat som uppfyller kraven i standarden fyller kravet på att hålla tamdjur innanför stängslet och vilda djur utanför stängslet.

Ett elstängsels funktionalitet och effektivitet beror inte uteslutande på hur starkt elstängselaggregatet är. För att elstängslet ska fungera krävs också att det underhålls. Detta gäller särskilt när det står i tät vegetation. Ett starkare elstängselaggregat leder inte till att underhållet kan minska eller tas bort.

Starka aggregat (uppfyller inte säkerhetsnivån i standarden)

Elsäkerhetsverket har skrivit en föreskrift om elstängsel. Denna föreskrift gör det möjligt att sätta aggregat på den svenska marknaden som inte uppfyller säkerhetskraven i standarden SS-EN60335-2-76 .

Den ekonomiska aktör som vill sätta dessa aggregat på den svenska marknaden kan ansöka om tillstånd för detta hos Elsäkerhetsverket och samtidigt redogöra för hur han avser att tillse en motsvarande säkerhet för detta aggregat som de aggregat som följer standard har.

Sidansvarig: Joca Kostic

Publicerad: 2010-05-27
Senast uppdaterad: 2014-10-06

54.163.70.249