Så elsäkrar du ditt lantbruk

Lantbrukets elanläggningar och elektrisk materiel är extra utsatta för hårt slitage och stora påfrestningar. För att ingen ska skadas eller utsättas för fara ska du se till att ditt lantbruk är säkert.

Innehavarens ansvar

Det är du som äger eller driver ett lantbruk som har ansvaret för att både elanläggningen och de apparater som ansluts till vägguttagen med exempelvis stickpropp är hela och används på rätt sätt.  Kontrollera alla stickproppsanslutna elmateriel och byt ut eller låta reparera trasig elutrustning. Du bör även låta en behörig elinstallatör med vana av elinstallationer på lantbruk kontrollera ditt lantbruk med jämna mellanrum.

Kontrollera anläggningen

Det finns tydliga regler som säger att en elanläggning ska kontrolleras fortlöpande. Däremot finns det inga regler som säger hur ofta det bör ske. Men, ju äldre och hårdare utnyttjad elanläggningen i lantbruket är, desto oftare bör de kontrolleras. Har du ett äldre lantbruk ska du vara extra uppmärksam. Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Möss och råttor kan orsaka stora skador om de exempelvis gnager på elledningarna. Eftersom elmateriel har en begränsad livslängd bör en renovering av lantbruksbyggnader även omfatta elanläggningen. 

Fast installation istället för gummikabel med stickpropp

Många fast monterade maskiner vid lantbruk försörjs ofta med trefasmatningar. Av dem är många anslutna med gummikabel med stickpropp. Men, om du inte har behov av att flytta maskinerna är det bättre att låta installera maskinen till den fasta anslutningen.

Byt ut Semko-17 don

Har ditt lantbruk Semko-17 don? I så fall bör du byta ut dem. Sedan 1992 är försäljning av Semko-17 don förbjuden i Sverige. Donen är farliga eftersom höljet är av metall och kan bli spänningssatt vid ett fel.

Installera överspänningsskydd

Det är relativt vanligt att åskoväder leder till skador på lantbrukets elektriska utrustningar och byggnader. Även om det inte går att skydda sig helt mot skador orsakade av åska så gör du bäst i att installera ett överspänningsskydd för elektrisk materiel.

Jordfelsbrytare

Kontrollera att ditt lantbruk är anslutet till en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare är en billig livsförsäkring som bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon skadas av ström.

Kontrollera märkning

De flesta nyare elektriska produkter ska vara CE-märkta. Genom CE-märket visar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Många djurstallar rengörs genom högtrycksspolning som är ett snabbt och effektivt sätt att tvätta golv, väggar och boxar. Men, glöm inte att den fasta elinstallationen ska vara anpassad till den här typen av spolning. Kontrollera med en behörig elinstallatör vad som gäller för din anläggning.

Sidansvarig: Magnus Karlsson

Publicerad: 2009-07-07
Senast uppdaterad: 2013-10-04

54.82.211.237