Elolycksfallsrapporter

Elsäkerhetsverket presenterar varje år en sammanställning över olycksfall som orsakats av elektricitet.

StatistikbildSyftet med sammanställningen är att sprida information kring elolyckor och åskådliggöra vissa förhållanden.  

Sidansvarig: Gunnel Nilsson

Publicerad: 2009-02-19
Senast uppdaterad: 2014-09-12

Dokument (öppnas i nytt fönster)

54.87.30.2