Gatubelysning - ansvar

Frågan ställd: 2012-03-06

Fråge-ID: 21261

Fråga:

Vi har frågor med utgångspunkten ”Anläggningsinnehavaren, den som har äganderätt eller nyttjanderätt till elanläggningen, är ansvarig för dess säkerhet gentemot ellagstiftningen.”

Vanligt förekommande är att gatubelysningsanläggningar är sammatade det vill säga kommunen äger abonnemang, kopplinsutrustningen och kabelnät fram till den punkt där Trafikverkets anläggning tar vid.

  1. Vilken part ansvarar för dokumentation enligt SS 436 40 00, 514.5.1 och att denna hålls aktuell?
  2. Ska dokumentationen vara tillgänglig på plats i kopplingsutrustningen eller räcker det att den är tillgänglig i en handburen dator?
  3. Räknas en gatubelysningsanläggning till enklare elinstallationer där informationen ges i en förteckning?
  4. Det förekommer i kabelskåp att märkningen endast utgörs av kabelmärkning där kabelns parter ger okulär orientering till vilken frånskiljningsanordning den tillhör. Är detta förenligt med dokumentation enligt SS 436 40 00, 514.5.1?

Svar:

  1. Det är elinstallatören som utför elinstallationen som är ansvarig för dokumentationen enligt 514.5.1 i standarden SS 436 40 00 upprättas. Efter spänningssättning är det innehavaren som enligt 4 § ELSÄK-FS 2008:3 är ansvarig för att nödvändig dokumentation om elanläggningen hålls tillgänglig och aktuell.
  2. Hur dokumentationen hålls tillgänglig finns inte reglerat. Det är upp till anläggningsinnehavaren.
  3. Det är även anläggningsinnehavaren som avgör i vilken omfattning en elinstallation ska dokumenteras. 
  4. Elinstallatören ska utföra kontroll före bruktagning. Vid den kontrollen ska han eller hon kontrollera att elinstallationens säkerhetsnivå minst motsvarar den i SS 436 40 00. Efter spänningssättning övergår ansvaret till anläggningsinnehavaren. Denne måste alltså förvissa sig om att elinstallatörens kontroll före bruktagning verkligen inneburit att eventuella brister, till exempel brister i dokumentationen enligt kapitel 514.5.1 åtgärdats.

Sidansvarig: Gunnel Nilsson

Publicerad: 2012-03-06
Senast uppdaterad: 2014-06-19

54.167.177.180