Jubileumsskrift

Under 2018 kommer vi att ta fram en jubileumsskrift fullmatad med spännande artiklar och intervjuer om Elsäkerhetsverkets historia, nutid och framtid.

Jubileumsskriften kommer att innehålla såväl historiska tillbakablickar som glimtar från nutid och framtid. Vi bjuder bland annat på artiklar om:

  • de första stegen mot vad som ska bli en statlig myndighet 
  • lagen nu och då
  • tillsyn, marknadskontroll och elolyckor genom åren
  • flytten av huvudkontoret till Kristinehamn
  • de senaste årens reformarbete
  • vägen till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet
  • barns syn på framtidens el.

Detta och mycket mer. Artiklarna kommer löpande att publiceras på vår webbplats. Efter sommaren samlas de i en tryckt version som ges ut lagom till vår jubileumskonferens i slutet av augusti 2018.

Sidansvarig: Elisabet Ek