Avgifter på elområdet

Fråge-id: 138774

När ska jag, som har ett elnätsföretag, lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om antalet högspännings- och lågspänningskunder?

Tidigare skulle uppgifterna lämnas senast den 1 mars men jag tror att det är ändrat.

Svar

Från 2018 behöver elnätsföretagen inte längre lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om antalet elabonnenter. Uppgifterna, som kommer att ligga till grund för fakturering av den årliga elberedskaps-, nätövervaknings- och elsäkerhetsavgiften, kommer vi istället att få från Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen får in uppgifterna i samband med att elnätsföretagen årligen rapporterar in uppgifter om avbrott med mera.

Du kan läsa mer på vår webbsida som handlar om avgifter.

Avgifter

 

Sidansvarig: Gunnel Nilsson