Norsk stickpropp

Fråge-id: 98592

Jag har köpt en spishäll som är utrustad med norsk stickpropp. Enligt tillverkarens anvisning måste man byta ut stickproppen mot en svensk. Får man sälja en sådan spishäll?

Svar

Från och med den 1 januari 2019 är det tillåtet att tillverka sådana eluttag som är avsedda att användas på spisar upp till 25 ampere - de så kallade norska stickpropparna eller norska spisdonen, se Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag, se 2 kap. 2 § och bilagan i ELSÄK-FS 2015:1.

Spisar som är tillverkade före 1 januari 2019 får inte säljas med sådan stickpropp, såvida den inte är tillverkad i Norge och uppfyller kraven i 2 kap. 8 § ELSÄK-FS 2015:1.

Spishällen ska vara försedd med uttag som är tillåtet i Sverige eller vara avsedd för fast anslutning. Om den inte har stickpropp som uppfyller Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag får den inte säljas i Sverige.

ELSÄK-FS 2015:1

Sidansvarig: Gunnel Nilsson