Norsk stickpropp

Fråge-id: 98592

Jag har köpt en spishäll som är utrustad med norsk stickpropp. Enligt tillverkarens anvisning måste man byta ut stickproppen mot en svensk. Får man sälja en sådan spishäll?

Svar

Norsk stickpropp är inte tillåten att säljas i Sverige.

Spishällen ska gå att ansluta till elnätet med en stickpropp eller vara avsedd för fast anslutning. Stickproppen ska följa Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk ELSÄK-FS 2015:1.

ELSÄK-FS 2015:1 (pdf, 0,4 MB)

Det finns en remiss med ändringsförslag som berör dessa stickproppar publicerat på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Sidansvarig: Gunnel Nilsson