Vad är elinstallationsarbete

ELANLÄGGNINGAR

Vilka typer av elinstallationsarbeten omfattas egentligen av kraven i elsäkerhetslagen (2016:732).

Alla elinstallationsarbeten omfattas av kraven som gäller från 1 juli 2017, med några få undantag.

Vad som är elinstallationsarbete definieras i 4 § elsäkerhetslagen (2016:732). 


Något förenklat kan man säga att elinstallationsarbete är

  • allt arbete i en elanläggning fram till och med eluttagen och
  • alla fasta anslutningar av elektrisk utrustning till exempel spisar, tvättmaskiner med mera.

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns några få undantag från vissa krav, till exempel att man får byta ut befintliga eluttag i vissa miljöer etcetera.

Elsäkerhetslag (2016:732) på Sveriges riksdags webbplats 

Senast granskad: 2019-10-11