Anmälan av elinstallationsföretag

Den som upptäcker brister hos ett elinstallationsföretag kan anmäla det till Elsäkerhetsverket, som startar ett ärende och inleder en granskning.

Anmälan kan till exempel handla om att företaget saknas i Elsäkerhetsverkets företagsregister, att företaget inte har något egenkontrollprogram, att de inte har kontroll över vilka som utför elinstallationsarbete för företagets räkning eller att företaget levererar farliga elinstallationer.

Kontakta företaget först

Innan en anmälan görs bör man alltid först kontakta det aktuella företaget och fråga dem varför de inte följer reglerna. Om företaget till exempel saknas i Elsäkerhetsverkets register kan det bero på att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet. Då ska istället det anlitade företaget kontrolleras i företagsregistret. Om företaget däremot är ovilligt att svara på frågor eller inte vidtar de åtgärder som krävs, görs en anmälan till Elsäkerhetsverket.

När anmälan har kommit in startar vi ett ärende och inleder en granskning. Om det visar sig att företaget ifråga inte följer reglerna kan Elsäkerhetsverket förelägga om åtgärder och vid allvarliga brister förbjuda företaget att utföra elinstallationstjänster.

Anmäl brister hos elinstallationsföretag

Polisanmälan

Om någon har brutit mot elsäkerhetslagen på ett sätt som kan straffas med fängelse eller böter, till exempel genom att utföra olagligt elinstallationsarbete, är det polis och åklagare som utreder brottet. Elsäkerhetsverket kan bistå polisen i utredningsarbetet som expertmyndighet. Både Elsäkerhetsverket och allmänheten kan anmäla ett brott till polisen.

Polisanmäl olagligt elinstallationsarbete

Sidansvarig: Anders Richert