Quiz för elinstallatörer

Utmaning

Du är elinstallatör och arbetar med att slutföra elinstallationerna i en ny villa. Läs förutsättningarna för spelet och sätt igång att testa dina kunskaper.

Spelet går ut på att du ska göra kontroll före ibruktagning i kök, badrum, och tvättstuga. Klarar du alla frågorna i rummet får du gå vidare till nästa rum, annars får du börja om från början.

Lycka till!

Start

Kök

Belysning

 • Att ljuskällor i fast installerade armaturer är av rätt typ, fungerar och lyser.
 • Att strömställare för belysning sitter på rätt höjd enligt standard.
 • Att fasta armaturer med åtkomlig metalldel är skyddsjordade.

Uttag

 • Att lamp- och vägguttagen är av samma fabrikat.
 • Att spänning mellan fas och neutralledare i uttagen ligger inom standardiserade gränsvärden.
 • Att åtkomliga vägguttag sitter fast och är petskyddade.

Anslutna anordningar

 • Att temperaturen på ugnens frontyta inte överstiger standardiserade gränsvärden.
 • Att uttag för spis är av godkänt utförande enligt Svensk Standard och att det är installerat enligt tillverkarens anvisning.
 • Att tippskyddet för spisen är monterat och fungerar enligt anvisningarna.
Nästa

Badrum

Belysning och uttag

 • Att uttag 230 V vid badrumsspegel är skyddsjordad.
 • Att armaturer har rätt skyddsklass IP.
 • Att uttag 230 V vid badrumsspegel sitter på rätt höjd enligt standard.

Anslutna anordningar

 • Att handdukstorkens överhettningsskydd fungerar.
 • Att spa-duschen är godkänt för vald placering och installerat enligt tillverkarens anvisningar.
 • Att bubbelpoolens inbyggda vattenpump har rätt skyddsklass IP.

Skyddsutjämning och skyddsjordning

 • Att metalldelar i duschkabinens väggar är skyddsjordade.
 • Att till badrummet inkommande och åtkomliga metallrör för vatten, värme och ventilation är skyddsutjämnade.
 • Att tvättfatets vattenkran och duschkabinens duscharmatur har elektrisk förbindelse vid summermätning.
Nästa

Tvättstuga med gruppcentral

Belysning och uttag

 • Att takarmatur lyser.
 • Att strömställare för belysning sitter fast och att täckplatta är hel.
 • Att uttag med timer för strykjärn har fungerande timer.

Anslutna anordningar

 • Att tvättmaskinens avloppsledning har en fungerande backventil.
 • Att tvättmaskinens hölje är skyddsjordat.
 • Att torktumlarens överhettningsskydd fungerar.

Gruppcentral

 • Att gruppcentralens kapsling har minst 30% reservutrymme för tillkommande säkringar.
 • Att gruppcentralens dvärgbrytare är av samma fabrikat.
 • Att gruppcentralens jordfelsbrytare löser ut för alla grupper den skyddar och vid rätt strömvärde.
Klar

Grattis!

Vilket proffs. Du har nu slutfört alla elinstallationer i villan med högsta säkerhet.

Sidansvarig: Elisabet Ek