Meriter från Storbritannien eller Nederländerna

Om dina meriter är från Storbritannien eller Nederländerna ska alla handlingar (med undantag för ansökningsblanketten) skickas in på originalspråk. En översättning ska också bifogas om handlingarna är på annat språk än engelska.

 Följande handlingar ska skickas till Elsäkerhetsverket:

1. Ansökan

Själva ansökan ska göras på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket eller via vår e-tjänst. I ansökan ska du ange vilken auktorisationstyp du ansöker om.

2. Examens- eller kvalifikationsbevis

Bifoga kopia på ditt officiellt utfärdade examens- eller kvalifikationsbevis.

3. Ämnesförteckning över studier

Bifoga kopia på din personligt utfärdade ämnesförteckning, som visar innehållet i dina studier.

4. Arbetsintyg

Bifoga arbetsintyg från Storbritannien eller Nederländerna som styrker att du ska ha utfört yrket i minst ett år under de senaste tio åren.

Om du är anställd

Intyget ska innehålla vilka typer av elinstallationsarbeten du utfört och den tidsperiod du har varit anställd i företaget. Detta ska intygas på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Praktisk erfarenhet - annat EES-land eller Schweiz (pdf, 1,0 MB)

Om du är egen företagare

Om du är egen företagare ska du bifoga kopia på din företagsregistrering och ett antal fakturor som visar att det bedrivits verksamhet i företaget under minst ett år under de senaste tio åren. Detta ska intygas på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Praktisk erfarenhet - annat EES-land eller Schweiz (pdf, 1,0 MB)

Lagkrav styr bedömningen

Din ansökan kommer att prövas enligt Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer på Riksdagens webbplats

Sidansvarig: Ulrica Nordin