Utbildning från annat land än Sverige

Om du har en utbildning från ett annat land än Sverige ska alla handlingar (med undantag för ansökan) skickas in på originalspråk. En översättning ska också bifogas om handlingarna är på andra språk än svenska, engelska, norska, finska eller danska.

Följande handlingar ska ingå i din ansökan:

1. Ansökan

Själva ansökan ska göras på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket eller via vår e-tjänst. I ansökan ska du ange vilken auktorisationstyp du ansöker om.

2. Examens- eller kvalifikationsbevis

Bifoga kopia på ditt officiellt utfärdade examens- eller kvalifikationsbevis.

3. Ämnesförteckning över studier

Bifoga kopia på din personlig utfärdade ämnesförteckning som visar innehållet i dina studier.

4. Intyg om praktisk erfarenhet

Bifoga intyg som visar att du har den praktiska erfarenhet som krävs för den auktorisationstyp du ansöker om. Observera att minst halva tiden av den praktiska erfarenheten måste vara genomförd i Sverige. Resterande tid är möjlig att tillgodoräkna sig från annat EES-land eller Schweiz. Den praktiska erfarenheten ska intygas på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket. Det finns olika blanketter beroende på om den praktiska erfarenheten är:

Praktisk erfarenhet som utförts utanför EES eller Schweiz kan inte tillgodoräknas vid en ansökan om auktorisation.

Föreskriftskrav styr bedömningen

Din ansökan kommer att prövas enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

ELSÄK-FS 2017:4

Sidansvarig: Ulrica Nordin