Kontrollpunkter

För att hjälpa dig med några kontrollpunkter har vi sammanställt en enkel checklista.

Checklista

Elcentraler, apparatskåp med mera

 • kontrollera att elcentraler och apparatskåp inte är blockerade
 • kontrollera att lock och dörrar är stängda.

Kablar

 • kontrollera att kablar inte är skadade
 • kontrollera att främmande föremål inte har placerats på kablar och kabelstegar
 • kontrollera att kablar är fast monterade vid underlaget, till exempel klamrade på vägg eller förlagda på kabelstege.

Strömbrytare, vägguttag med mera

 • kontrollera att kapslingar och höljen inte är mekaniskt skadade
 • kontrollera att fast anslutna elapparater inte har lossnat från underlaget. 

Jordfelsbrytare

 • kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut genom att trycka på testknappen. 

Anslutna elapparater, till exempel spis, kokhäll och tvättmaskin

 • kontrollera att anslutna elapparater inte har skadade kapslingar
 • kontrollera att anslutningskabeln inte är skadad vid införingen till elapparaten
 • kontrollera att kabeln inte är utdragen ur sin förskruvning. 

Belysningsarmaturer

 • kontrollera att blinkande lysrör eller glödande lysrör inte finns. Byt ut vanliga glimtändare mot så kallade säkerhetsglimtändare som kopplar bort blinkande lysrör
 • kontrollera att skyddskåpor och kupor till belysningsarmaturer, inte saknas eller är skadade.

Uttagsstolpar

 • kontrollera att luckorna framför insatserna är stängda och låsta
 • kontrollera att beröringsskydden är hela och att uttagen inte är sönderbrända.

Campingstugor

 • kontrollera att strömbrytare och vägguttag inte har lossnat från underlaget
 • kontrollera att kapslingar och höljen inte är mekaniskt skadade
 • kontrollera att anslutningsledningar och sladdar till sängarmaturer inte är klämda under sängben
 • kontrollera att belysningsarmaturer inte är skadade.

E-tjänst hjälper dig att anlita seriösa elinstallationsföretag

Använd vår e-tjänst "Kolla elföretaget". Med hjälp av den kan du kontrollera att det är ett seriöst elinstallationsföretag, samt om de har rätt kunskap för just det arbete du behöver ha utfört.
Kolla elföretaget

E-tjänsten togs fram i samband med att en ny elsäkerhetslag trädde i kraft den 1 juli 2017.
Nya regler från 1 juli 2017

Sidansvarig: Göran Olsson