Camping

Elsäkerheten är oftast god på Sveriges campingplatser och i de flesta fall hjälper både anställda och gäster till att hålla uppsikt över elsäkerheten. Enklare brister åtgärdas av campingägaren och vid allvarligare fel på starkströmsanläggningen kontaktas ett elinstallationsföretag.

Exempel på brister som förekommer är att kontroll av anläggningen inte alltid utförs av ett registrerat elinstallationsföretag och heller inte alltid dokumenteras. Ett annat är bristande kontroll av jordfelsbrytare.

Innehavaren ansvarar för elsäkerheten

Det är du som innehavare av campingplatsen som ansvarar för elinstallationen. Med innehavare avses oftast den som äger, driver eller nyttjar den. Ta reda på hur just dina avtal ser ut.

Innehavaren ansvarar även för den anslutna elektriska materielen som gästerna erbjuds. Dels den fasta elinstallationen men även de elektriska apparater som du ställer till gästernas förfogande, som till exempel tvätt- och köksutrustningar. Det är viktigt att elinstallationen och elektriska apparater är utförda och hålls i sådant skick att de ger nödvändig säkerhet för person och egendom.

Elinstallationsarbete ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag

Kom ihåg att elinstallationsarbete, med vissa undantag, endast får utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.  

Som innehavare är du även skyldig att se till att ellagstiftningens krav på personalens säkerhet vid drift, skötsel och underhåll av elanläggningar är uppfyllda. Här ingår bland annat att se till att personalen har kunskap om de föreskrifter som behandlar anläggningars skötsel.

Använd vår e-tjänst Kolla elföretaget och kontrollera att det är ett seriöst företag och att de har kunskap för just det arbete du behöver ha utfört.

Mer information

Sidansvarig: Göran Olsson