Kontroll är ett måste

Enligt krav i starkströmsföreskrifterna ska du som innehavare av en starkströmsanläggning utföra fortlöpande kontroller av din anläggnings elsäkerhet. Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning.

Genom kontrollerna ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser. Syftet med fortlöpande kontroller är att fel och brister i elanläggningen ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt. Därför är det bäst att låta kontrollerna ingå som en del av den normala verksamheten.

Gör en noggrann kontroll varje vår

Alla campingplatser bör kontrolleras noggrant en gång per år, bästa tillfälle är före varje säsongsstart. Det är ditt ansvar som campingägare att se till att kontrollen utförs av en person med yrkesvana och som är väl förtrogen med installationer på campingplatser. Denne person ska vara anställd av ett registrerat elinstallationsföretag. Glöm inte att dokumentera resultatet av kontrollen och de vidtagna åtgärderna.

Använd vår e-tjänst "Kolla elföretaget" för att kontrollera att det är ett seriöst elinstallationsföretag och att de har kunskap för just det arbete du behöver ha utfört.

Använd jordfelsbrytare

Vid en stor andel av de elolyckor som inträffar på campingplatser skulle personskadorna ha kunnat begränsas om anläggningen varit skyddad av en jordfelsbrytare. Elsäkerhetsverket rekommenderar att uttag, för nätanslutning av husvagnar och husbilar, som är installerade före 1994 när kravet på tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare infördes, kompletteras så att de skyddas av strömkännande jordfelsbrytare (max märkutlösningsström 30 mA).

Motionera jordfelsbrytaren

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. För att säkerställa jordfelsbrytarens funktion måste den motioneras enligt tillverkarens anvisningar (oftast 2-4 gånger/år). Funktionstest kan göras med hjälp av jordfelsbrytarens testknapp. 

Vad gäller för campinggästen?

Campinggästen är skyldig att se till att husvagnen/husbilen/bilen, anslutningskabeln och elapparater är så utförda och hålls i sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för person och egendom. Tyvärr saknar många campingvärdar kontroll över campinggästernas anslutningskablar och förläggningen av kablarna. Dessa anslutningskablar kan köpas i fackhandel.

Sidansvarig: Göran Olsson