Tillverkare

Du som tillverkare har ett särskilt ansvar för att produkten är säker.

För att kunna bedöma säkerheten hos produkter har myndigheter tillsammans med branschen tagit fram standarder för olika produktgrupper. Standarder är oftast internationella och gäller åtminstone inom hela EU. När en ny produkt tas fram är det lämpligt att på ett tidigt stadium bestämma vilken standard produkten ska uppfylla. För att välja standard hänvisar vi till SEK Svensk Elstandards webbplats.

CE-märkning

Tillverkaren tar fram teknisk dokumentation för produkten. När produkten är utvecklad och tillverkad skriver tillverkaren en EU-försäkran. När dessa dokument finns kan produkten CE-märkas.

Frivillig certifiering

Tillverkaren kan välja att låta ett oberoende testhus prova produkten. Flera av testhusen kan certifiera produkter. En certifierad produkt har ett certifieringsmärke, till exempel S, F, N. Innan Sverige gick med i EU, 1995, certifierades alla elprodukter i Sverige. Det var det så kallade S-märket. Vi hade ett system med förhandskontroll. I och med att Sverige gick med i EU gick vi över till ett system med egenkontroll och vi började kräva CE-märkta produkter.

Broschyrer

Checklistor

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Kim Reenaas