induktionshäll med gryta på

Nytt tillägg till standard för stickproppar och uttag

Den 9 september 2018 publicerade SEK Svensk Elstandard ett tillägg (T1:2018) till standarden SS 428 08 34, utg3:2013. Tillägget innehåller en typ av stickpropp för anslutning av spisar till den fasta anläggningen med enfasanslutning upp till 25 A.

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för elektrisk utrustning men har även föreskriftsrätt som expertmyndighet på elområdet. Då det inte finns några gemensamma europeiska regler på hur stickproppar och uttag för allmänbruk ska se ut har Elsäkerhetsverket skrivit en föreskrift som talar om just det. Allmänbruk betyder i det här sammanhanget sådana vi har i hemmet.

I Elsäkerhetsverkets föreskrift står att stickproppar och uttag för allmänbruk ska vara sådana som anges i standarden SS 428 08 43 utg3:2013. Detta innebär inte att ett tillägg automatiskt omfattas av föreskriften bara för att det publiceras utav standardiseringsorganisationen. Då Elsäkerhetsverkets föreskrift är den detaljreglering måste alla referenser vara daterade. Därför kan man inte använda tillägget till standarden SS 428 08 34, utg3:2013 innan ändringsföreskriften är utgiven.

Elsäkerhetsverket kommer att ta fram en ändringsföreskrift till ELSÄK-FS 2015:1 (pdf 0,5 MB) så snart som möjligt för att ta med en referens även till tillägget T1:2018. Detta måste dock ske enligt en viss rutin och förslaget till ny föreskrift måste skickas på remiss till de berörda intressenter man kan hitta.

Det don som tillägget till standarden beskriver har sedan tidigare funnits i Norge. Då Norge är med i EES kan Norska företag få tillgång till hela den europeiska marknaden. Detta innebär att spis-uttag och spis-stickproppar tillverkade i Norge har kunnat säljas även i Sverige.

Remissen med ändringsförslag finns nu publicerat på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Mer information

Kontakt

Katarina Olofsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 25
E-post: katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Katarina Olofsson