Certifieringsmärken

Många tillverkare väljer att göra en tredjepartscertifiering. Även om det inte är ett krav att märka produkterna med dessa märken kan det vara bra att veta vad märkningen står för. Är du osäker vad de betyder kan du ta kontakt med den återförsäljare du köpt produkten av eller det organ vars märkning är använt.

De nordiska organens certifieringsmärken

Certifieringsmärke Certifieringsmärke Certifieringsmärke Certifieringsmärke

Några av de europeiska organens märkningar

Certifieringsmärke Certifieringsmärke Certifieringsmärke  

GS-märket är inget certifieringsmärke i sig, betyder provad säkerhet i Tyskland och kompletteras med ett certifieringsmärke. 

Andra webbplatser

Sidansvarig: Kim Reenaas