din anmälningsskyldighet

Anmälan om farlig produkt enligt 23 § produktsäkerhetslagen (2004:451), PSL.

Om du får vetskap om att en produkt som du säljer, eller har sålt, är farlig eller misstänks vara farlig, ska du anmäla detta till oss. Detta följer av 23 § produktsäkerhetslagen (2004:451). Anmälan ska innehålla de uppgifter som krävs enligt 8 § produktsäkerhetsförordningen (2004:469).

Om en farlig produkt har sålts i flera EU- eller EES-länder finns en gemensam webbtjänst för anmälan, Product Safety Business Alert Gateway (tidigare Business Application) på EU-kommissionens webbplats, som underlättar för företag att underrätta varje myndighet i respektive land om farliga varor.

Blankett för underrättelse om farlig vara

Var vänlig och fyll i blanketten noggrant och skicka till Elsäkerhetsverket omedelbart. Det är viktigt att informationen är så komplett som möjligt. Om du saknar efterfrågad information ska det anges med "vet ej". Välkommen att kontakta oss om du har frågor, se kontaktuppgifter nederst på webbsidan.

Blankett - anmälan enligt 23§ (docx, 0,2 MB)

Fyll i blanketten och skicka den och eventuella bilagor till registrator@elsakerhetsverket.se eller till

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn

Dokument

Andra webbplatser

Sidansvarig: Kim Reenaas