Förstoringsglas i närbild

Produktseminarium med mingellunch

Konsumentverket, Post- och telestyrelsen, Tullverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket är glada att bjuda in till ett marknadskontrollseminarium i Göteborg den 27:e september. Du kommer att få information om vad du som tillverkare, importör eller återförsäljare behöver veta om lagkrav och hur marknadskontrollen kan påverka dig och din verksamhet.

Evenemanget är kostnadsfritt inklusive mingellunch, där du har möjligheten att träffa myndigheterna. Lokalen är på Sven Hultins gata 9 i Göteborg hos Teknikparkens konferenscenter. Kartlänk på Google Maps.

Preliminär agenda

09.00-09.05 Välkommen och inledning

09.05-09.45 Elsäkerhetsverket – Aktörernas olika roller, med mera.

10.00-10.40 Post- och telestyrelsen – Skillnader mellan LVD/EMC och RED

11.00-11.45 Konsumentverket

Lättare mingellunch

12.30-13.30 Kemikalieinspektionen berättar om kemikaliekrav på elektronik

13.45-14.15 Tullverket berättar om import och produktsäkerhet.

14.15-15.00 Summering av dagen, frågor och avslutning

Välkommen!

Fyll i dina uppgifter (steg 1 av 2)

Skicka in din anmälan (steg 2 av 2)

Så behandlar vi dina personuppgifter
När du anmäler dig till vårt produktseminarium i Göteborg behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig. Det rör sig om ditt namn, din e-postadress, vilken organisation du representerar (frivillig uppgift) samt information om eventuell specialkost. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vad gör vi med uppgifterna?
Elsäkerhetsverket använder dina personuppgifter enbart för att kunna boka en plats åt dig, skicka mer information om seminariet och för att notera eventuella önskemål om specialkost. Efter att seminariet har ägt rum raderas din anmälan och vi sparar inga uppgifter om dig.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Vår personuppgiftsbehandling och förhållandet till offentlighetsprincipen
Dina rättigheter

Sidansvarig: Martin Gustafsson