• Skriv ut

Köpa elinstallationstjänster

Är du upphandlare eller beställare av elinstallationstjänster? Då gäller det att du har koll på att de elinstallationsföretag som du anlitar finns med i Elsäkerhetsverkets register. Det gör du enklast via vår e-tjänst ”Kolla elföretaget”.

Kolla elföretaget

Som beställare eller köpare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretagen. Kontrollera alltid att företaget som ska utföra elinstallationsarbetet på din eller någon annans elanläggning finns med i vårt företagsregister. I e-tjänsten "Kolla elföretaget" kan du när som helst göra en kontroll av att de elinstallationsföretag du anlitar finns med.

Kontrollera även att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver.

Huvudentreprenörer

Ett företag som är en huvudentreprenör och alltid köper in elinstallationstjänster från andra räknas inte som ett elinstallationsföretag. Det innebär att huvudentreprenören inte behöver registrera sig och inte heller finns med i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Huvudentreprenören bör dock berätta vilket företag som ska utföra elinstallationerna, så att kunden kan kontrollera företaget i registret.

Anlita aldrig ett oregistrerat företag

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. 

När det går fel

Om du anlitar ett företag som visar sig inte uppfylla kraven på kompetens, utförande, egenkontroll med mera, kan du anmäla företaget till Elsäkerhetsverket. Med stöd av en anmälan kan vi sedan agera mot företaget.

Är du innehavare av en elanläggning?

Äger ditt företag en eller flera lokaler med el i? Då är du en anläggningsinnehavare med de skyldigheter som detta medför. Mer information finns under sektionen Innehavare av elanläggning.

Mer information

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2017-06-30
Senast uppdaterad: 2017-07-06