Svar på vanliga frågor

Här försöker vi svara på de vanligaste frågorna som rör dig som upphandlare eller beställare av elinstallationstjänster.

Innehåll på sidan

Måste jag skriva avtal med elfirman när jag beställer arbeten?

Nej, det måste du inte, men det är oerhört viktigt att fastställa vissa grundläggande delar i arbetet. Vi rekommenderar givetvis att man använder skriftliga avtal vid hantverkstjänster för att minska risken för oklarheter kring uppdraget. Du kan också behöva visa att arbetet utförts av ett elinstallationsföretag, exempelvis vid fastighetsförsäljning, och då är det bra att ha kvar avtalet och annan dokumentation av arbetet.

Elfirman du anlitar kommer troligen att kräva skriftligt avtal för att tydliggöra vad arbetet omfattar och vilka förutsättningar som råder för arbetet. På webbplatsen omboende.se finns bra stöd för avtalsskrivningen mellan dig och din hantverkare.

Tänk på att du som är anläggningsinnehavare också har ett ansvar för att anläggningen uppfyller kraven. Detta innebär att du har en särskild relation till elinstallationsföretaget oavsett hur avtalsförhållandena ser ut. Läs gärna mer i Elsäkerhetsverkets handbok Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, avsnitt 6.
Handbok - Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, utgåva 1 (pdf, 3,8 MB)

Vad gör jag om den byggfirma jag vill anlita inte finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister?

Kolla med byggfirman om de ska utföra elinstallationerna själva eller om de anlitar en underleverantör. Om de inte gör elinstallationerna själva är det underleverantören du behöver kolla upp i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Jag anlitade ett företag för att göra elen men uppäckte flera fel efteråt. Jag har nu anlitat en annan firma för att rätta till detta, men vad gör jag åt det första företaget?

Om ett elinstallationsföretag missköter sig och det finns anledning att anta att företaget inte uppfyller kraven i elsäkerhetslagen och de regler som gäller som elinstallationsföretag, ska man anmäla företaget till Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket utövar från och med den 1 juli 2017 tillsyn över elinstallationsföretagen och har möjlighet att fatta beslut om åtgärder som företagen måste vidta. Om åtgärder inte vidtas kan Elsäkerhetsverket förbjuda verksamheten.

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen