E-tjänst för anmälan om driftstörning

Från och med den 1 juli 2012 ska du som nätkoncessionsinnehavare och innehavare av anläggningar för järn- och spårvägsdrift göra en anmälan om driftstörningar. 

Använd vår e-tjänst

Till din hjälp har du en e-tjänst som gör det enklare för dig att göra din anmälan. Gällande föreskrift är ELSÄK-FS 2012:1.

Anmälan om driftstörning

Sidansvarig: Gunnel Nilsson