Äldre elinstallationer

ELANLÄGGNINGAR

Jag sitter i styrelsen i min bostadsrättsförening. Några av bostadsrättsföreningens lägenheter är hyreslägenheter och nu vill en av hyresgästerna byta sin spis som är från 1980-talet.

  • Då spisen är fast installerad och elen i lägenheten är original från 1950 undrar jag om föreningen verkligen har laglig rätt att byta spisen utan att dra om elen?
  • Vilka lagar och regler gäller för fasta elinstallationer och elrenoveringar och hur lyder dessa? Vilka förutsättningar måste råda för att man inte ska behöva byta elen när man gör en fast installation, byter vägguttag eller liknande?

Det finns inte reglerat någon maximal livslängd för en befintlig elanläggning. Det är innehavaren av elanläggningen som är ansvarig för att den underhålls på ett sådant sätt att den är betryggande säker. Innehavaren ska fortlöpande kontrollera elanläggningen så att den uppfyller lagstiftningens krav, 6 § elsäkerhetslagen (2016:732).

Om det finns brister så är anläggningsinnehavaren skyldig att åtgärda dessa, 8 § ELSÄK-FS 2008:3.

Om man gör en fast installation och det inte finns brister i den befintliga elanläggningen så behöver man alltså inte byta ut den.

Elsäkerhetslag (2016:732) Riksdagens webbplats

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:3