Jag hyr en bostad där elinstallationen är undermålig och hyresvärden är helt ointresserad av att åtgärda felen. Vad ska jag göra?

ELANLÄGGNINGAR

Det är din hyresvärd som är ansvarig för att elanläggningen är säker. I elsäkerhetssammanhang kallas den personen för anläggningsinnehavare. Hyresvärden är skyldig att utan dröjsmål åtgärda bristerna i anläggningen. Om anläggningen håller det skick som du beskriver bör du genast anmäla elanläggningen till oss på Elsäkerhetsverket.

Anmäl brister i en elanläggning