Förhandsbedömning

Fråge-id: 168955

Jag planerar att ansöka om en auktorisation som elinstallatör. Kan jag skicka in
mina utbildningsintyg och intyg om praktisk erfarenhet till er och få veta om jag
uppfyller kraven, innan jag betalar ansökningsavgiften?

Svar

Elsäkerhetsverket har tyvärr inte möjlighet att göra sådana förhandsbedömningar. Du behöver skicka in en ansökan om auktorisation för att få din praktiska erfarenhet, och din utbildning, prövad.

Vilka krav som ställs på praktisk erfarenhet och utbildning för respektive auktorisationstyp regleras i Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2017:4. Du kan också läsa om kraven på vår webbplats.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4